Yrityksen myynti on prosessi, johon on hyvä varata paljon aikaa. Loppujen lopuksi ostaessaan yrityksen ostaja tavoittelee yrityksen tuottamaa tulevaa voittoa, joten on tärkeää, että myytävä yritys on kaikin puolin hyvässä kunnossa myyntihetkellä. Yrityskaupat ovat yleensä keskenään erilaisia, eikä voida tarkalleen sanoa mitä kaikkea yrityskauppa pitää sisällään. Lähes poikkeuksetta yrityskauppa...
Toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen päättyessä noudatetaan irtisanomisaikaa, joka voi määräytyä työsopimuslain, työsopimuksen tai työehtosopimuksen mukaan. Jos muuta ei ole sovittu, noudatetaan työsopimuslain mukaisia aikoja. Irtisanomisaikana työnteko jatkuu yleensä normaaliin tapaan, eli sopimus sitoo molempia osapuolia vielä tämän ajan. Tässä artikkelissa käymme läpi mm. nämä lainmukaiset ajat, määräaikaisen työsopimuksen irtisanomisajan...
Rinnakkaistoiminimeä voi käyttää varsinaisen toiminimen rinnalla. Sen tarkoitus on auttaa yritystä toimimaan myös muilla kielillä tai markkinoilla kääntämällä yrityksen toiminimen toiselle kielelle. Millainen rinnakkaistoiminimi voi sitten olla ja miten sellainen hankitaan? Mikä on rinnakkaistoiminimi? Rinnakkaistoiminimi voi olla hyvä ratkaisu yrityksille, joilla on toimintaa Suomen ulkopuolella, tai jotka ovat tekemisissä kielivähemmistöjen kanssa...
Aputoiminimet – miksi, miten ja kenelle? Yritys voi rekisteröidä yhden tai useamman aputoiminimen varsinaisen toiminimen eli yrityksen nimen rinnalle kattamaan eri osia yrityksen liiketoiminnasta. Yksityinen elinkeinonharjoittaja, yritys tai yhteisö voi ottaa aputoiminimen ilmoittamalla siitä kaupparekisteriin. Mihin aputoiminimiä tarvitaan? Aputoiminimeä voidaan käyttää esimerkiksi tilanteessa, jossa yritys toimii usealla toimialalla. Tällöin aputoiminimet auttavat erottelemaan yritystoiminnan...
Koeaika helpottaa sekä työnantajan että työntekijän irtisanoutumista työsopimuksesta. Koeajalle on kuitenkin annettu laissa joukko määräyksiä, jonka mukaan on toimittava. Koeajasta on aina oltava maininta työsopimuksessa, eli pelkkä työehtosopimuksen antama mahdollisuus ei automaattisesti tarkoita, että työsuhteessa käytetään koeaikaa. Tässä artikkelissa käymme läpi tarkemmin, mitä koeajalla tarkoitetaan ja milloin sitä voi...
ETK on lähetellyt selvityspyyntöjä ostetusta työstä sekä kevytyrittäjiä että toiminimiyrittäjiä työllistäneille. Jos siis tällainen lomake on tippunut postiluukusta, tarkoittaa se sitä, että ETK ei ole varma ostetun työn laadusta. Eläkevakuuttamisen kannalta on nimittäin tärkeää tietää, onko teetetty työ toimeksianto vai onko kyseessä ollut työsuhde. Laskutuspalvelua käyttävät kevytyrittäjät työskentelevät YEL-vakuutuksen alaisena,...
Onko yrityksesi kulkemassa kohti kasvua tai kansainvälistymistä? Tai onko sinulla kiinnostusta panostaa yrityksesi tuottavuuteen, teknologiaan tai liiketoimintaosaamisen kehittämiseen? Jotta yritys voi lähteä kehittämään toimintaansa pitkällä aikavälillä, yrityksen pitää varmistaa rahoitus. Tämän jälkeen suunnitelmia voi lähteä toteuttamaan isommalla mittakaavalla. Yritystukien avulla on mahdollista kehittää yrityksen osaamista ja voimavaroja kannattavasti. Jotta...
Työsopimusta koskevat useat eri lait, eikä työsopimuksessa voi sopia asioista näiden lakien vastaisesti. Työsopimus kannattaa aina tehdä kirjallisesti. Oletko valmis palkkaamaan ensimmäiset työntekijäsi? Työsopimus on lain sitoma dokumentti, joten yrittäjänä sinun kannattaa laatia työsopimus huolellisesti. Tässä artikkelissa kerromme, mitä työsopimuksesta pitää löytyä, jotta se on sääntöjen mukainen. Sopimuksessa noudatetaan työlainsäädäntöä,...
Riskit ovat osa liiketoimintaa, eikä kaikkia riskejä voida välttää. Riskienhallintaa voidaan kuitenkin pitää tärkeänä osana yrityksen operatiivista toimintaa. Yleensä yrityksellä on jonkinlainen käsitys riskeistä ja jopa suunnitelma riskien kartoittamiseen ja ehkäisemiseen. Riskienhallinnan täytyy kuitenkin olla systemaattista ja jatkuvaa työtä, jos yrityksen haluaa selviävän yllättävistä tilanteista. Riskien kartoittaminen Aivan ensimmäisenä yrityksen on...
Yrityksen lopettamisen helppous tai vaikeus riippuu siitä, mistä yhtiömuodosta on kyse. Yksityisen elinkeinonharjoittajan sekä henkilöyhtiöiden toiminnan lopettaminen on suhteellisen suoraviivaista ja sen voi tehdä yhdellä lomakkeella. Osakeyhtiö ja osuuskunta sen sijaan vaatii purkamista, johon kuuluu selvitystila eli julkinen haaste yhtiön velkojille. Tämän artikkelin tarkoituksena onkin pureutua syvemmin siihen, miten...