Moni kasvavan liiketoiminnan makuun päässyt yrittäjä pohtii yritystoiminnan laajentuessa mahdollisuutta palkata yritykseen uusi työntekijä. Tällöin ei välttämättä ole vielä aivan selvää, mitä uuden henkilön palkkaaminen yritykseen todellisuudessa kustantaa. Ensimmäistä kertaa yrittäjänä toimiva ihminen ei välttämättä edes tulee ajatelleeksi, että uuden työntekijän myötä kulut nousevat muutenkin kuin vain työntekijälle maksettavan palkan verran.

Uuden työntekijän palkkaaminen yritykseen ei ole aivan halpaa lystiä. Työntekijälle täytyy maksaa sovitun palkan lisäksi muun muassa eläkemaksut, työttömyysvakuutusmaksu, sairasvakuutusmaksu sekä työtapaturmavakuutus että ryhmähenkivakuutus. Näiden lisäksi pitää palkkaa tietenkin maksaa esimerkiksi silloin, kun työntekijä on sairaslomalla.

Eikä työntekijän palkkaaminen tai perehdyttäminenkään toki ole ilmaista:

Sopivan työntekijän löytäminen

Se, kuinka paljon yksittäisen työntekijän palkkaaminen kustantaa yritykselle, riippuu pitkälti alasta sekä yrityksestä itsestään. Jo työntekijää hakiessa yritykselle koituu uuden työntekijän palkkaamisesta kuluja ennen kuin on edes tietoa siitä, kuka yritykseen lopulta palkataan. Näitä työntekijän etsinnästä koituvia kuluja ovat mahdolliset työpaikkailmoitukset, niiden laatiminen, työpaikkahakemusten tarkasteluun ja työnhakijoiden haastatteluihin kuluva aika. Usein aikaa ja vaivaa säästää työntekijöiden palkkaaminen ulkoistaminen tähän erikoistuneelle taholle, mutta tällöin taas joutuu pulittamaan pitkän pennin asiantuntijayrityksen työstä. Yleensä suorahakuyritykset veloittavat noin 1,5-3x rekrytoidun työntekijän palkan.

Jos yritys haluaa pitää palkkaamisesta koituvat kulut mahdollisimman alhaisina, kannattaa avointa paikkaa mainostaa yrityksen omalla verkkosivulla ja esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Jotkut yritykset esiintyvät myös rekrytointimessuilla, joiden kautta on mahdollista tavata runsaasti potentiaalisia työntekijöitä.

Työntekijä tarvitsee aluksi riittävästi perehdytystä

Kukaan ei ole seppä syntyessään, vaan yritykseen palkattava uusi työntekijä tarvitsee tietenkin riittävästi perehdytystä voidakseen suoriutua työtehtävistään kunnialla. Joidenkin tutkimusten mukaan uudessa työssä aloittava työntekijä kehittyy täyteen potentiaaliinsa noin 28-30 viikon kuluessa työn aloittamisesta, mutta tässä on toki suurta vaihtelevuutta työn toimenkuvasta riippuen. Nyrkkisääntönä voitaneen pitää, että ensimmäinen viikko tai pari vierähtää uuden työntekijän vasta tutustuessa työpaikkaan, työympäristöön ja työtehtäväänsä yleisesti. Kestää viikkoja tai joskus kuukausia, ennen kuin työntekijä on omaksunut työtehtävänsä yksityiskohtineen. Palkkaa on kuitenkin maksettava koko tältä ajalta, vaikka työntekijä ei vielä olisikaan 100 % työkykyinen ja työtehoinen.

Työntekijän oppimisen lisäksi resursseja vie se, että kouluttajan rooliin tarvitaan toisen työntekijän työpanosta. Jotkut yritykset järjestävät erillisen kouluttajan uudelle työntekijälle, kun taas toisissa yrityksissä työntekijän oletetaan oppivan sivusta seuraamalla ja sitten itse tekemällä.

Joka tapauksessa omissa laskelmissa on otettava huomioon se, että uusi työntekijä sekä tuhlaa muiden resursseja, että on epätehokas ensimmäisten kuukausien ajan.

Työntekijöille kuuluvat lisät ja lomat nostavat kuluja

Työehtosopimuksia on Suomessa olemassa useita erilaisia alasta riippuen, mutta näissä kaikissa ilmoitetaan työntekijälle kuuluvista eduista rahana maksettavan palkan lisäksi. Yksi näistä ovat erilaiset korvaukset esimerkiksi ylitöistä tai työmatkoista.

Uutta työntekijää harkitessa on syytä laskea kokonaiskustannuksiin myös erilaiset lomakorvaukset. Vuosiloma, sairasloma ja mahdollinen äitiys- tai isyysloma ovat esimerkkejä lomista, jota työntekijät pitävät ja joista heille tulee maksaa asianmukainen korvaus.

Uusi työntekijä kasvattaa tuottavuutta

Työntekijän palkkaamiseen liittyy usein odotus yritystoiminnan kasvusta ja monipuolistamisesta. Ei ole yhtä vastausta siihen, paljonko uusi työntekijä tulee maksamaan, mutta oletuksena on se, että vaikka uusi työntekijä tuokin mukanaan ylimääräisiä kustannuksia, saa yritys uuden henkilön palkkaamisen myötä uutta potkua ja tuottavuutta

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here