Vuosi 2019 toi useita muutoksia sekä yksityisen että yrityksen verotukseen. Suurin muutos yrityksille on tulorekisteri, jonka tarkoituksena on selkeyttää palkkojen ilmoittamista ja niiden seuraamista sähköisesti. Näin tietokannassa on aina ajankohtaisinta tietoa, mikä taas helpottaa esimerkiksi viranomaisten työtä ja nopeuttaa etuuspäätösten tekemistä. Lisäksi yksityishenkilöiden verokortteihin on tullut muutoksia. Tässä artikkelissa...
Mitä arvonlisävero tarkoittaa? Arvonlisävero on vero, joka lisätään myytävän tuotteen hinnan päälle. Kuluttaja siis maksaa arvonlisäveron ja myyjä tilittää sen verottajalle. Lähes kaikki myynti on arvonlisäverollista. Aloittavan yrityksen tulee hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi, jos liikevaihdon alarajan oletetaan ylittyvän ensimmäisenä verovuonna. Mikäli tekee toiminimen kirjanpidon itse, joutuu arvonlisäverotukseen perehtymään varsin huolellisesti. Osakeyhtiön verotus...
Osakeyhtiö on erillinen verovelvollinen. Tämä tarkoittaa sitä, että osakeyhtiön on maksettava veroa yhtiön tuloksesta. Sen lisäksi osakkeenomistajia verotetaan ulosmaksettavista osingoista. Osakeyhtiön tuloveroprosentti on 20 %. Se saattaa kuulostaa yksinkertaiselta, mutta varsinaisen tuloksen määrän laskeminen on tätä hankalampaa.Osakeyhtiön verotus: miten verotettava tulo lasketaan Osakeyhtiön verotettava tulo saadaan, kun veronalaisista tuloista vähennetään vähennyskelpoiset...