Kannattaako käyttää factoring -palvelua vai myydä laskuja? Mitä factoring tarkoittaa?

Factoring on rahoituksen muoto, jossa yritys rahoittaa kassavirtaansa panttaamalla myyntilaskujaan. Laskujen myynti ja factoring parantavat yrityksen asemaa neuvottelutilanteessa, kun yritys voi tarjota asiakkailleen paremmat maksuehdot. Kaikella rahoituksella on kuitenkin hintansa. Missä tilanteessa laskujen myynti ja factoring on sitten järkevää?

Laskujen myynnin ja factoringin perusidea on sama: yritys voi saada myyntilaskujen varat nopeammin käyttöönsä. Näiden kahden välillä on kuitenkin selkeitä eroja, jotka liittyvät myyjän vastuuseen laskusta.

Mitä factoring tarkoittaa?

Factoringilla tarkoitetaan rahoitusyhtiöiden myöntämää luottoa, jota voi saada myyntilaskuja vastaan. Laskut toimivat siis luoton vakuutena ja niiden luottoriski säilyy edelleen myyjäyrityksellä. Factoringista tehdään yleensä jatkuva sopimus, jolloin kaikki yrityksen laskut siirretään rahoitusyhtiölle. Yritys saa näin myyntilaskuistaan saman tien esimerkiksi 80 % laskun arvosta ja loput, kun asiakas on maksanut laskunsa. Factoring-palveluun kuuluu usein myös laskujen perintä ja maksujen seuranta, jolloin yritys voi ulkoistaa vaikka koko myyntireskontransa.

Laskujen myynti

Laskujen myynti on periaatteeltaan hyvin lähellä factoringia. Suurin ero on siinä, että factoring on jatkuva palvelu, kun taas laskuja voi myydä oman mielen mukaisesti yhden tai useampia. Laskusta maksetaan useimmiten 95 – 99 % saman tien, eikä myyjäyritys sen jälkeen ole enää vastuussa laskusta. Laskujen myynti on siis yleensä factoringia joustavampi tapa saada käyttöpääoman rahoitusta.

Kannattaako yrityksen myyntilaskut myydä?
Yrittäjät saattavat löytää itsensä hankalasta tilanteesta, jos myyntilaskujen eräpäivät ovat kaukana ja varoja on sidottu esimerkiksi varastoon.

Milloin factoring ja laskujen myynti kannattaa?

Factoring ja laskujen myynti tarkoittaa sitä, että yritys ei saa koko laskun arvoa tililleen missään vaiheessa. Miksi siis kukaan valitsisi tällaista rahoitusmuotoa? Myyntilaskuilla pelaaminen on kuitenkin hyvä vaihtoehto, jos käyttöpääomasta liian suuri osuus sitoutuu myyntisaamisiin. Jos asiakkailla on pitkät maksuajat, ei kassaan tipu rahaa, mutta yrityksen menot pysyvät silti samoina. Pidemmät maksuajat taas tekevät yrityksestä varteenotettavamman kauppakumppanin. Tästä näkökulmasta yritys voi siis nopeuttaa kassan kiertonopeutta ja samalla antaa kilpailukykyisemmät maksuehdot asiakkailleen. Yrityksen maksuvalmius paranee samalla, kun yrityksen varat eivät ole kiinni myyntilaskuissa.

Factoring vai laskujen myynti – kumpi on parempi vaihtoehto?

Laskujen myynti sopii parhaiten tilanteeseen, jossa yritys tarvitsee nopeasti lisää käyttöpääomaa. Voit lukea lisää täältä: Myy laskut – rahoittaja. Se voidaan siis nähdä ennemminkin lyhytaikaisena järjestelynä tilapäiseen rahoituksen tarpeeseen. Factoring taas on hyvä vaihtoehto yritykselle, jolla on paljon jatkuvia tilauksia samoille yrityksille. Tässä tilanteessa nimittäin maksuehtojen kilpailukyky on erittäin tärkeässä roolissa.

Minkälaiset laskut sopivat myytäväksi tai pantattavaksi?

Factoringia ja laskujen ostamista tarjoavat palvelut eivät tietenkään huoli mitä tahansa laskua. Rahoitusyhtiölle on tärkeää, että laskun maksajaosapuolen maksukyky on kunnossa ja että lasku ei ole erääntynyt tai riitautettu. Yksittäisiä laskuja myydessä nimenomaan laskun maksajan maksukyky vaikuttaa rahoituksen hintaan enemmän kuin myyjäyrityksen.

Laskujen myynti vs factoring
Mitä parempi maksukyky asiakkaallasi on, sitä paremman hinnan voit saada yksittäistä laskua myydessäsi.

Kuka tarjoaa factoringrahoitusta tai ostaa laskuja?

Factoring on erityisesti pankkien tarjoama palvelu. Käytännössä factoring on velkaa, jonka vakuutena myyntilaskut toimivat. Laskujen ostamista sen sijaan tarjoavat niin pankit kuin muutkin rahoitusyhtiöt. Koska laskujen myynti on yritykselle melko riskitöntä, kannattaa eri yritysten hintoja ja ehtoja vertailla keskenään.

Kuten kaikki muukin ulkoinen rahoitus, ei myöskään factoring ja laskujen myynti ole ilmaista. Factoringista tehdään pankin kanssa sopimus, josta voi tulla kuluja esimerkiksi lainatun rahan korosta, laskun siirrosta maksettava provisio ja mahdolliset palvelumaksut. Laskujen myynnistä ei tarvitse maksaa erikseen jatkuvia maksuja, mutta myyntilaskujen ostaja ei maksa laskusta tietenkään täyttä hintaa. Useimmiten riippuukin täysin myyntilaskun asiakkaan luottoluokituksesta, kuinka paljon laskusta voi saada saman tien rahaa.

Edellinen artikkeliLaskun tekeminen
Seuraava artikkeliTyöhaastattelukysymykset

1 KOMMENTTI

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän
Captcha verification failed!
Captcha-käyttäjän tulos epäonnistui. ota meihin yhteyttä!