Vuosi 2019 toi useita muutoksia sekä yksityisen että yrityksen verotukseen. Suurin muutos yrityksille on tulorekisteri, jonka tarkoituksena on selkeyttää palkkojen ilmoittamista ja niiden seuraamista sähköisesti. Näin tietokannassa on aina ajankohtaisinta tietoa, mikä taas helpottaa esimerkiksi viranomaisten työtä ja nopeuttaa etuuspäätösten tekemistä. Lisäksi yksityishenkilöiden verokortteihin on tullut muutoksia. Tässä artikkelissa käymme läpi vuoden 2019 verotuksen suurimmat muutokset ensin yksityishenkilön ja sitten yrityksen näkökulmasta.

Verotuksen muutokset pääpiirteittäin

  • Työnantaja ilmoittaa tulorekisteriin palkat ja luontaisetuudet
  • Verokortti muuttuu sähköiseksi
  • Kaikki palkkatulot ovat yhdellä verokortilla
  • Tuloveroprosenttia voi korottaa omatoimisesti
  • Veroissa, vähennyksissä ja työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksuissa joitain muutoksia

Verotuksen muutokset yksityishenkilöille 2019

Moni on huomannut jo veroilmoituksen saadessaan, että entisen teltan tilalle on tullut yksinkertainen tuloste, jossa ei ole tilaa muutosten kirjaamiselle. Yksityishenkilön tuloverotukseen ja sen ilmoittamiseen onkin tullut useita muutoksia tammikuusta 2019 alkaen. Alla käymme läpi näitä muutoksia kohta kohdalta.

Veroilmoituksen täydennys 2019

Vuodesta 2019 veroilmoituksen täydennystä ja muutosta ei enää tehdä paperisesti, vaan ensisijaisesti OmaVero-palvelussa. Palveluun voit kirjautua käyttäen verkkopankkitunnuksia, varmennekorttia tai mobiilivarmennetta. Ilmoitat tietoja siirtymällä intuitiivisesti vaiheesta toiseen klikkaamalla Seuraava-painiketta sivun alareunassa. Täydennyksiä voi tehdä aina siihen henkilökohtaiseen päivämäärään asti, joka veroilmoituksessa on annettu.

Jos haluat tehdä täydennyksen paperisesti, onnistuu toki sekin. Täydentämistä ei tehdä enää suoraan veroilmoitukseen, vaan siihen käytetään erillisiä lomakkeita. Myös näistä on annettu lisätietoa veroilmoituksessa. Verohallinnon sivuilla on lisätietoa paperi-ilmoituksen tekemisestä ja siihen tarvittavista lomakkeista. Suomi.fi-viestit sallineille suomalaisille esitäytetty veroilmoitus lähetetään ainoastaan sähköisesti.

Esitäytetty veroilmoitus verkossa
Esitäytetyn veroilmoituksen muuttaminen on helpointa OmaVero-palvelussa.

Veronpalautus aikaistuu vuonna 2019

Veronpalautusta ei enää tarvitse odottaa jouluostoksille asti, vaan suurin osa veronmaksajista saa veronpalautukset tililleen jo elokuussa. Myös mätkyjen maksupäivä on aikaistunut. Nämä maksu- ja eräpäivät on merkitty verotuspäätökseen ja ne ovat myös tarkastettavissa OmaVerossa.

Verokortin muutokset 2019

Verokortilla on enää vain yksi tuloraja, eli freelanceverokortista ja sivutuloverokortista on luovuttu.

Verokorttiin on tehty useita muutoksia, jotka järkevöittävät ja selkeyttävät verokortin käyttämistä. Ensinnäkin verokortilla on enää vain yksi tuloraja, eli freelanceverokortista ja sivutuloverokortista on luovuttu. Verokortilla näkyy vain yksi veroprosentti, jota sovelletaan kaikkiin tuloihin. Saman verokortin voi siis antaa useammalle työnantajalle ilman uuden tilaamista tai korkeamman veroprosentin käyttämistä. Verokortin hakemisen voi tehdä suoraan OmaVerossa tai paperisesti. Ansiotulojen kertymistä voi seurata tulorekisterissä reaaliaikaisesti ja siten korottaa veroprosenttia suoraan OmaVerossa tarpeen mukaan. Jos verokortti menee hukkaan, uuden voi tulostaa myös samassa palvelussa. Veroprosentin alentamiseen sen sijaan tulee hakea alennusta verotoimistosta, Verohallinnon palvelunumerosta tai sähköisesti OmaVero-palvelussa.

Asuntolainan korkovähennys ja muut veroprosenttien muutokset 2019

Asuntolainan korkovähennyksen prosenttia on laskettu tasaisesti viime vuosina. Vuonna 2019 korkovähennyksen määrä on enää 25 %, kun edellisvuonna sitä sai vielä 35 %. Työasuntovähennyksen enimmäismäärä sen sijaan nousee 250 eurosta 450 euroon. Tästä löydät erillisen artikkelin yksityishenkilön verovähennyksistä. Kulutusta ohjaavia veroja on kiristetty mm. alkoholissa, virvoitusjuomissa, tupakassa ja fossiilisissa lämmityspolttoaineissa.

Opintorahan ennakonpidätys 2019

Opintorahasta ei enää tehdä automaattista ennakonpidätystä etuutta maksettaessa. Opiskelijan on sen sijaan tehtävä Kelalle ilmoitus ennakonpidätysprosentistaan, jossa on otettu huomioon muut vuoden tulot. Jos muita tuloja ei ole, ei opintorahasta tarvitse maksaa ennakonpidätystä.

Opintotuki verotus 2019
Työssäkäyvän opiskelijan tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota verotukseen vuonna 2019.

Verotuksen ja ilmoittamisen muutokset yrityksille ja yhteisölle

Jos yrityksellä on työntekijöitä, on palkat ja niiden sivukulut tullut aiemmin ilmoittaa oma-aloitteisten verojen ilmoituksen yhteydessä verokausittain. Suurin yrityksiä koskeva muutos koskeekin juuri tätä ilmoitusta. Vuoden 2019 alusta alkaen nimittäin palkat ja työnantajasuoritusten tieto annetaankin tulorekisteriin.

Mikä on tulorekisteri?

Tulorekisteri on siis tietokanta, joka sisältää yksityishenkilöiden palkka-, eläke- ja etuustiedot yhdessä paikassa. Palkanmaksajien tulee ilmoittaa tiedot palkoista suoraan rekisteriin, jolloin tieto päivittyy reaaliaikaisesti ja on sitten useiden eri tahojen käytettävissä vaivatta. Palkansaaja voi tarkastella tietojaan kirjautumalla järjestelmään ja siten myös hänellä on jatkuvasti käsissään tuorein tieto. Tämä taas auttaa yksityishenkilöitä pysymään paremmin kärryillä omien tulojen kertymisestä – eli hän voi sitten helpommin tarvittaessa muuttaa veroprosenttiaan. Lisäksi etuuksien hakeminen on yksinkertaisempaa, kun erillisiä liitteitä ei tarvita. Kaikilla tahoilla on siis koko ajan käytössään yhtäläinen ja reaaliaikainen tieto.

Tulorekisteriin ilmoittaminen

Miten tiedot tulorekisteriin sitten ilmoitetaan? Aiemmin kerran verokaudessa ilmoitettavat palkkatiedot onkin nyt annettava rekisteriin jo viiden päivän kuluessa niiden maksamisesta. Ilmoitettavia tietoja ovat maksetut palkat, luontoisedut, palkkiot ja muut ansiotulot sekä kustannusten korvaukset (kuten kilometrikorvaukset, päivärahat ja ateriakorvaukset). Vuodesta 2019 alkaen rekisteriin ilmoitetaan vain palkkatiedot, mutta vuonna 2020 myös eläke- ja etuustiedot löytyvät samasta osoitteesta.

Palkkatiedot annetaan viiden päivän kuluessa niiden maksamisesta ja työnantajan erillisilmoitus annetaan palkanmaksusta seuraavan kuukauden 5. päivä.

Tulorekisteriin ei ilmoiteta mm. yritystuloja, tositteen perusteella maksettuja matkakorvauksia, työnantajan maksamia kulukorvauksia eikä työnantajan saamia korvauksia. Työntekijöiden palkkatiedot annetaan jokaisesta työntekijästä erikseen. Työnantaja antaa sen lisäksi kuukausittain yrityskohtaisen erillisilmoituksen. Palkkatiedot annetaan viiden päivän kuluessa niiden maksamisesta ja työnantajan erillisilmoitus annetaan palkanmaksusta seuraavan kuukauden 5. päivä. Sama menettely koskee myös palkkaennakkoa, eli se ilmoitetaan samalla tavalla 5 päivän sisällä sen maksamisesta.

Ilmoittaminen tulee aina tehdä sähköisesti käyttäen asiointipalvelua tai teknistä rajapintaa. Teknisellä rajapinnalla tarkoitetaan tulorekisterin ja käytettävän ohjelmiston yhteyttä, eli esimerkiksi palkkahallinnon järjestelmästä tiedot menevät automaattisesti tulorekisteriin. Tällöin siis työnantajan ei tarvitse tehdä erillistä ilmoitusta joka kerta manuaalisesti. Siten siis ilmoittaminen on paljon helpompaa ja nopeampaa kuin aiemmin. Teknisen rajapinnan käyttöön yritys tai sen puolesta toimiva palkanhallinnon partneri tarvitsee digitaalisen varmentimen, joka tilataan varmennepalvelusta. Tämä varmenne on sitten käytössä enintään kaksi vuotta, jonka jälkeen se tulee joko uusia tai tilata uudelleen.

Tekninen rajapinta on ensisijainen ilmoittamisen muoto, mutta aina se ei ole mahdollista. Näissä tapauksissa ilmoitus tehdään manuaalisesti tulorekisteri.fi -sivulla Suomi.fi-tunnistuksen avulla. Tällä tavalla ilmoittaessa yrityksen ei tarvitse tilata varmennetta. Verkkopalveluun tiedot ilmoitetaan joko tiedostona tai verkkolomakkeella. Ladattava tiedosto muodostetaan yrityksen palkkahallinnon järjestelmästä ja sen on oltava XML-muotoa. Vaihtoehtoisesti yksittäisen ilmoituksen voi tehdä verkkolomakkeella manuaalisesti.

Ilmoittaminen tulorekisteriin paperisesti

Paperilomaketta saa käyttää ainoastaan erityisestä syystä. Jos yrityksellä ei ole palkkahallinnon järjestelmää, voi ilmoituksen silti tehdä sähköisesti käyttämällä verkkolomaketta. Vaihtoehtoisesti palkanlaskentaan voi käyttää Verohallinnon omaa Palkka.fi-palvelua, josta tiedot siirtyvät suoraan tulorekisteriin. Paperilomakkeella ilmoittaessa tiedot on annettava poikkeuksellisesti 8 kalenteripäivän kuluessa.

Tulorekisteri ja toiminimi

Toiminimen eli yksityisen elinkeinonharjoittajan ei ole mahdollista nostaa palkkaa yrityksestään. Koska palkkaa ei nosteta, ei myöskään tulorekisteriin ilmoittamista tarvitse tehdä. Tämä koskee myös yrittäjän yksityisottoja. Sen sijaan, jos yksityisellä elinkeinonharjoittajalla on palkollisia, on ilmoitus tietenkin tehtävä muiden yritysten tavoin.

Tulorekisteriin kirjautuminen ja tietojen katsominen

Sekä työnantaja että palkansaaja voivat tarkastella tietojaan tulorekisteri.fi-palveluun kirjautumalla. Tähän tarvitaan verkkopankkitunnuksia, mobiilivarmennetta, varmennekorttia, organisaatiokorttia tai Katso-tunnistetta.

Edellinen artikkeliAloittavan yrityksen rahoitus
Seuraava artikkeliYrityksen lopettaminen

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän
Captcha verification failed!
Captcha-käyttäjän tulos epäonnistui. ota meihin yhteyttä!