ALV-laskuri

Hinta:
Verollinen/veroton
Alv-kanta:
Summa:
Arvonlisävero:

Miten käytän alv-laskuria?

Laskuria voi käyttää kahdella tavalla. Voit joko selvittää ALV-verollisen summan verottoman hinnan tai ALV-verottoman verollisen hinnan. Sinun tarvitsee ainoastaan laittaa kirjoittaa tuotteen tai palvelun hinta ylimmäiseen laatikkoon. Sen jälkeen valitset, onko antamasi hinta verollinen, eli sisältää arvonlisäveron, vai veroton, eli ei sisällä arvonlisäveroa. Pudotusvalikosta voit valita tuotteelle käytettävän arvonlisäverokannan.

Tulos päivittyy automaattisesti kahteen alimpaan laatikkoon. Ensimmäinen summa näyttää siis, paljonko verollisen hinnan veroton hinta on, tai paljonko verottoman hinnan verollinen hinta on, riippuen siitä, missä asennossa verollinen/veroton -liukuri on. Alimpaan laatikkoon ilmestyy hinnan arvonlisäveron määrä.

Mikä ero on arvonlisäverollisella ja arvonlisäverottomalla summalla?

Jos laskuriin syöttää summan, jossa on jo arvonlisävero mukana, saat tulokseksi siis palvelun tai tuotteen hinnan ilman arvonlisäveron osuutta sekä arvonlisäveron määrän. Jos taas haluat tietää, paljonko arvonlisäveroa lisätään hinnan päälle, syötä arvonlisäveroton hinta laskuriin. Laskurin käytön kannalta on siis erittäin olennaista kiinnittää huomiota siihen, onko syötettävässä hinnassa jo ALV mukana vai ei.

Mistä tiedän, mitä arvonlisäverokantaa käytän?

Suomessa on käytössä neljä arvonlisäverokantaa: 24 %, 14 %, 10 % ja 0 %. Yleinen ALV-prosentti on 24 %, eli sitä käytetään, ellei toisin ole säädetty. Tiettyjä tuotteita siis voidaan myydä alennetulla verokannalla ja osa on kokonaan vapautettu arvonlisäverosta. Huomion arvoista on kuitenkin se, että verokantaan vaikuttaa ainoastaan tuotteen tai palvelun laatu, ei itse yrityksen toimiala. Esimerkiksi hotellissa huoneet myydään yhdellä ALV-prosentilla, ravintola-ateriat toisella ja alkoholit kolmannella.

14 % arvonlisäverokannan alaisia tuotteita ovat ravintola- ja ateriapalvelut, elintarvikkeet sekä rehut. Tämä prosentti ei kuitenkaan koske alkoholijuomien ja tupakkatuotteiden myyntiä tai tarjoilua, vaan niihin käytetään yleistä 24 % verokantaa.

10 % arvonlisäverokantaa voidaan käyttää seuraaviin tuotteisiin: kirjat, sanomalehdet, aikakauslehdet, lääkkeet, liikuntapalvelut, elokuvanäytökset, tiettyjen tapahtumien sisäänpääsymaksut, henkilökuljetukset, majoituspalvelut sekä TV- ja yleisradiotoiminnan korvaukset.

0 % arvonlisäverokanta (nollaverokanta) tarkoittaa siis sitä, että arvonlisäveroa ei makseta tietyistä tuotteista tai palveluista ollenkaan. Nollaverokannan alaiset hankinnat ovat kuitenkin vähennyskelpoisia. Tällaisista ehkäpä yleisin on EU-alueen ulkopuolinen vienti ja myynnit ALV-velvollisille EU-maihin. Jos tuotteella on 0% arvonlisävero, ei laskuria luonnollisestikaan tarvita.

Lisäksi tietynlaiset liiketoiminnat ovat kokonaan arvonlisäveron ulkopuolella. Tällaisia ovat mm. tekijänoikeudet, jotkut esiintymispalkkiot, terveyden- ja sairaanhoito, sosiaalihuolto, useat koulutukset ja opetukset, rahoitus- ja vakuutuspalvelut sekä kiinteistöjen vuokraus ja myynti. Lisäksi yritystoiminta voi olla arvonlisäverotonta, jos sen liikevaihto on alle 10 000 euroa 12 kuukauden tilikauden aikana.