Päivärahat Suomessa

Päivärahat kotimaassa 2022

Kotimaan päivärahaa voidaan maksaa verovapaana työntekijälle, joka on yli kuuden tunnin työ- tai virkamatkalla yli 15 kilometrin päässä työpaikalta tai kotoaan. Päivärahat aiheuttavat päänvaivaa monesti niin yrittäjälle kuin työntekijällekin. Tässä artikkelissa pyrimme siis selventämään päivärahoihin liittyviä epäselvyyksiä.

Huomaa, että mikäli työmatkan tekee omalla autolla tai muulla kulkuvälineellä, päivärahojen lisäksi voidaan maksaa kilometrikorvauksia.

Kotimaan päivärahan ehdot

Työehtosopimus määrittää, onko työntekijälle maksettava päivärahaa. Verottaja määrittää, paljonko sitä voi enimmillään maksaa verovapaasti.

Päiväraha on tarkoitettu maksettavaksi työntekijälle työmatkalta aiheutuneista lisäkustannuksista. Verohallinto määrittää vuosittain, paljonko verovapaan päivärahan määrä on. Työmatkalta voi maksaa päivärahaa, jos työmatkan kohde on vähintään 15 kilometrin päässä. Tämä lasketaan etäisyytenä joko työntekijän asunnolta tai työpaikalta riippuen siitä, mistä työmatka alkaa. Työmatkaksi ei voida laskea kodin ja vakinaisen työpaikan väliä, vaan työmatkan kohteen on oltava normaalista poikkeava työtekemispaikka.

Onko yrityksen pakko maksaa työntekijöilleen päivärahaa?

Verohallinnon määrittämä päiväraha on verovapaan osuuden enimmäismäärä. Työnantajan velvollisuudesta maksaa päivärahoja sovitaan alan työehtosopimuksessa tai työsopimuksessa. Jos kumpikaan ei velvoita maksamaan päivärahoja, voi yritys itse päättää maksamisesta. Työnantaja voi tietenkin maksaa työntekijälle tai suoraan palvelujen myyjälle esimerkiksi majoitus- ja matkalippukustannuksista.

Ateriakorvaus
Ateriakorvaus voi olla korkeintaan 22,50 euroa päivässä.

Kotimaan päivärahan suuruus

Vuonna 2022 kokopäivärahan suuruus on 45 euroa. Tämä on siis enimmäismäärä kuluista, jotka ovat verovapaita. Päivärahan on tarkoitus kattaa työmatkasta koituvia menoja, kuten ylimääräisiä ateriakustannuksia tai vaatehuollosta syntyviä kustannuksia. Jos näiden yhteismäärä ylittää 45 euron rajan, voi työnantaja silti maksaa työntekijälle todellisten kulujen mukaan, mutta vain päivärahan suuruinen euromäärä on verovapaata.

Lisäselvityksellä voidaan maksaa verovapaasti työntekijän todellisten kulujen mukaan sellaisessa tilanteessa, että kulut ovat olleet välttämättömiä ja työntekijän toiminnasta riippumattomia. Jos työnantaja ei korvaa kustannuksia, voi hän silti vähentää matkakulut maksettavasta palkan ennakonpidätyksestä.  Näin siis tämä osa palkasta on työntekijälle verovapaata.

Osapäiväraha vai kokopäiväraha?

Päivärahat voivat olla joko osapäivä- tai kokopäivärahaa riippuen siitä, kauanko työmatka kestää. Alle 6 tunnin työmatka ei ole oikeutettu päivärahaan. Yli 6 tunnin työmatkasta maksetaan osapäivärahaa, joka vuonna 2022 on suuruudeltaan 20 euroa. Kokopäivärahaa maksetaan 45 euroa yli 10 tunnin työmatkalta. Matkan päivät lasketaan kokonaisten vuorokausien, eikä kalenteripäivien mukaan. Viimeiseltä alkavalta vuorokaudelta maksetaan 20 euroa, jos vuorokausi ylittyy yli kahdella tunnilla ja 45 euroa, jos vuorokausi ylittyy kuudella tunnilla.

Esimerkiksi 52 tunnin työmatkalta maksetaan päivärahoja seuraavasti:

45 euroa x 2 vuorokautta (48 tuntia) = 90 euroa, ja ylittävältä 4 tunnilta

20 euroa + 90 euroa = 110 euroa

Ilmaiset ateriat

Päivärahat ovat tarkoitettu käytettäväksi ylimääräisiin ateriointeihin työmatkakohteessa. Jos työmatkaan kuuluu ilmaisia aterioita, tai aterioita, jotka sisältyvät esimerkiksi matkalipun hintaan, ei työntekijällä ole oikeutta kokonaiseen päivärahaan. Tällaisessa tilanteessa päivärahan enimmäismäärä on 50 % tavallisista päivärahoista, eli 22,50 euron kokopäiväraha tai 10 euron osapäiväraha. Päivärahan puolittamiseen vaikuttaa osapäivärahalla yksi ilmainen ateria ja kokopäivärahan tapauksessa kaksi ilmaista ateriaa.

Ateriakorvaus

Jos työntekijä ei saa työmatkalta päivärahaa, eikä pysty ruokatauolla lounastamaan tavallisessa ruokapaikassaan, voidaan hänelle maksaa ateriakorvausta. Korvauksen määrä on enintään 11,25 euroa aterialta, enintään kahdelta aterialta. Eli ateriakorvauksen enimmäismäärä on siis 22,50 euroa tilanteessa, kun työntekijä ei saa päivärahaa eikä pysty ruokailemaan tavallisella lounaspaikallaan ja joutuu tästä syystä ostamaan kaksi ateriaa muualta.

Kotimaan päivärahat
Tämä artikkelin ohjeet koskevat ainoastaan kotimaan työmatkoja.

Yhteenveto kotimaan päivärahoista

Päivärahan maksaminen riippuu siitä, mitä työsopimuksessa tai työehtosopimuksessa asiasta sanotaan. Päiväraha on tarkoitettu lähinnä ruokakustannusten kattamiseen, eikä siihen sisälly majoitus- tai matkakustannuksia. Kokopäivärahaan oikeuttava työmatka on oltava kestoltaan yli 10 tuntia ja osapäivärahaan 6 – 10 tuntia. Päivärahan sijasta työntekijälle voidaan maksaa ateriakorvausta. Ulkomaille suuntautuvien työmatkojen päivärahoissa on eroja, eikä niihin voi soveltaa näitä ohjeita.

Edellinen artikkeliOsuuskunta
Seuraava artikkeliStarttiraha

1 KOMMENTTI

  1. Voiko osapäivärahaa maksaa vaikkei yövy reissussa ja päivä kestää yli 6h? Eli vaatiiko yöpymistä?

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän
Captcha verification failed!
Captcha-käyttäjän tulos epäonnistui. ota meihin yhteyttä!