Kassabudjetin laatiminen lähtee siitä, että yritys ennakoi kuukauden tulot ja menot varmistaen, että kassassa on oikea määrä rahaa oikeaan aikaan. Vaikka yrityksellä olisi kuinka paljon sidottua omaa pääomaa esimerkiksi kiinteistöissä, siitä ei ole juuri hyötyä silloin, kun laskujen eräpäivä lähestyy. Kirjanpito ja budjetointi eroavat toisistaan siis siinä, että rahamenot...