Aivan ensimmäisenä pitää tietenkin mainita, että jokainen yritys on erilainen ja kaikenlaiset muuttujat vaikuttavat yrityksen perustamisen hintaan. Ensimmäinen aloitushintoihin vaikuttava tekijä on tietenkin yritysmuoto. Osakeyhtiön perustaminen on selkeästi kalliimpaa kuin toiminimiyrityksen perustaminen. Lisäksi päälle tulevat kulut erilaisista hankinnoista, jotka tietenkin myös vaihtelevat sen mukaan, minkälaista yritystoimintaa on suunniteltu. Yhden ihmisen bisnes kotitoimistolta vie huomattavasti vähemmän varoja kuin kokonaisen tuotantolinjan suunnittelu ja toteutus. Tämän artikkelin tarkoituksena on käydä läpi erilaisia kustannuksia, joita yrityksen perustamisesta syntyy sekä vertailla, paljonko yrityksen perustaminen maksaa käytännössä.

Yrityksen perustamisen hinta

Ensimmäisenä on hyvä huomata, paljonko eri yritysmuotojen perustamisilmoituksen tekeminen maksaa. Nämä ovat selkeitä hintoja, joten ne on helppo ennakoida. Jos perustamisilmoituksen voi tehdä sähköisenä, on se aina paperiversiota edullisempaa. Kaikkia yritysmuotoja ei tosin voida rekisteröidä sähköisesti, jolloin rekisteröinti on tehtävä paperisena.

Itse perustamisilmoituksen hinnan ei tulisi olla syynä tietyn yritysmuodon valitsemiselle. Se, että tässä vaiheessa säästää satasen tai kaksi, voi aiheuttaa ongelmia myöhemmin ja muutosilmoituksesta tulee aina maksaa kuitenkin ylimääräistä. Varsinaisen ilmoituksen hinta onkin siis summaltaan melko yhdentekevä ja jos yrityksen perustaminen kaatuu jo siihen, ei muihinkaan yritystoiminnan jatkuviin kuluihin varmaankaan olisi varaa.

Jos et harjoita luvanvaraista liiketoimintaa, et halua suojata yrityksen nimeä, et aio palkata ketään ja teet töitä kotona, voit tehdä ilmoituksen ilmaiseksi pelkästään Verohallinnolle.

Toiminimi eli yksityinen elinkeinonharjoittaja

Elinkeinotoiminnan eli toiminimiyrittämisen aloittamisesta on tehtävä ilmoitus Verohallinnon rekisteriin, joka on ilmaista. Sen sijaan kaupparekisteriin ilmoittautumisesta on maksettava käsittelymaksu. Kannattaa kuitenkin huomata, että kaupparekisteri-ilmoittautuminen ei ole pakollista kaikille elinkeinonharjoittajille. Jos et harjoita luvanvaraista liiketoimintaa, et halua suojata yrityksen nimeä, et aio palkata ketään ja teet töitä kotona, voit tehdä ilmoituksen pelkästään Verohallinnolle. Lue lisää toiminimiyrityksen perustamisesta täältä.

Perustamisilmoitus kaupparekisteriin toiminimellä maksaa

  • 60 € sähköisenä, tai
  • 115 € paperisena

Osakeyhtiö

Osakeyhtiön perustamisesta sen sijaan on tehtävä ilmoitus aina sekä kaupparekisteriin että Verohallinnolle. Tämän voi tehdä osakeyhtiön tapauksessa samalla lomakkeella. Osakeyhtiön perustamisilmoituksen voi tehdä sähköisesti, jos tietyt kriteerit täyttyvät. Muussa tapauksessa on käytettävä paperilomaketta. Voit siis tehdä sähköisen ilmoituksen, jos kaikilla perustajilla on verkkopankkitunnukset ja suomalainen henkilötunnus, yhtiölle riittää vakiomuotoinen yhtiöjärjestys ja yrityksen osakepääoma on 0 euroa. Jos näistä kuitenkin on poikettava, tulee perustamisilmoitus tehdä silloin paperisena. Osakeyhtiöllä tuli aiemmin olla minimisumma osakepääomassa ennen perustamista, mutta tästä luovuttiin vuonna 2019. Olemme käsitelleet osakeyhtiön perustamista lisää tässä artikkelissa.

Perustamisilmoitus kaupparekisteriin osakeyhtiönä maksaa

  • 240 € sähköisenä, tai
  • 380 € paperisena

Henkilöyhtiö eli avoin- tai kommandiittiyhtiö

Osakeyhtiöstä ja yksityisestä elinkeinonharjoittajasta poiketen henkilöyhtiöt eivät voi tehdä perustamisilmoitusta sähköisesti, vaan perustamiseen on aina käytettävä paperilomaketta.

Perustamisilmoitus kaupparekisteriin avoimena yhtiönä tai kommandiittiyhtiönä maksaa

  • 240 € paperisena

Muut yritysmuodot

Edellä mainitut eivät tietenkään ole ainoita yritysmuotoja. Esimerkiksi osuuskunnat ja asunto-osakeyhtiöt tekevät perustamisilmoituksen kaupparekisteriin muiden yritysten tavoin. Myöskin näissä tapauksissa ilmoituksen antaminen on mahdollista ainoastaan paperilomakkeella.

Perustamisilmoitus kaupparekisteriin muuna yhtiömuotona maksaa

  • 380 € paperisena
Yrityksen perustaminen: mitä perustaminen maksaa?
Perustamisilmoituksen tekeminen on usein aloittamisen pienin kulu.

Muut pakolliset kulut

Vaikka näitä tässä nyt kutsutaan pakollisiksi kuluiksi, se ei silti tarkoita sitä, että nämä automaattisesti tulisivat jokaiselle yritykselle maksettavaksi. Esimerkiksi yrittäjän eläkevakuutus on pakollinen kulu, jos työtulo nousee yli tietyn rajan (8575,45 € vuonna 2023). Sivutoimiselle yrittäjälle näitäkään kuluja ei siis tule. Jos yrityksellä on henkilökuntaa, tulee myös heillä olla vakuutukset.

Jokaisen yrityksen on hoidettava kirjanpito tavalla tai toisella. Tämä on sellainen kulu, joka kannattaa ottaa huomioon kuukausitasolla, vaikka sitä voisikin ennemmin pitää sijoituksena. Hyvä kirjanpitäjä nimittäin maksaa itsensä takaisin erittäin nopeasti. Kirjanpidossakin voi toki säästää tekemällä sen itse. Varsinkin yksityinen elinkeinonharjoittaja, jonka toiminta on pientä, voi tehdä kirjanpitonsa yhdenkertaisena. Tällöin sen tekeminen itse on varsin helppoa pienellä perehtymisellä.

Jos yritys aikoo harjoittaa luvanalaista liiketoimintaa, tulee sen tietenkin hakea siihen tarvittavat luvat. Luvista peritään yleensä maksu, jonka summa vaihtelee. Esimerkiksi taksiliikennelupa maksaa 105 € ja tavallinen anniskelulupa ravintolalle 1 120 €. Pienimuotoisen toiminimiyrittämisen aloittaminen voi olla siis jopa ilmaista, jos pieni toimija onnistuu luistamaan jokaisen alarajan alta.

Yrityksellä tulee olla oma pankkitili, jonka kautta rahaliikenne kulkee. Itse tilin avaaminen saattaa olla yritysasiakkaallekin ilmaista, mutta pankilla on kuitenkin tapana periä kuukausittaisia palvelumaksuja. Jos yrityksellä on pankkilainaa, on korko- ja palvelukulut laskettava mukaan kuukausittaisiin menoihin.

Yritystoiminnan tyypistä ja laajuudesta riippuvat kulut

Kulut, jotka riippuvat ainoastaan harjoitettavan liiketoiminnan laajuudesta ja tyypistä, ovat tietenkin vaikeimpia arvioida, eikä niille siten voi antaa mitään tiettyä hintalappua. Näiden kanssa yrityksen on siis osattava arvioida aloituskulujen suuruus sekä tehtävä kunnon budjetti, joka ottaa huomioon kaikki kustannukset. Alla käymme läpi joitain kuluja, jotka ovat erittäin yleisiä aloituskustannuksia yritykselle.

Toimitilakustannukset

Jos yrityksesi ei toimi olohuoneestasi, sen varmaankin on vuokrattava tai ostettava toimitilat. Tilan vuokraamisen hinta riippuu tietenkin siitä, minkälaisen ja minkä suuruisen tilan tarvitset. Myös sijainti vaikuttaa paljon: liiketila Helsingin keskustassa on monin kerroin kalliimpi kuin sama liiketila olisi Alajärvellä. Lisäksi riippumatta yrityksen toimialasta, pitää myös tähän tilaan hankkia kalusteita. Toimistotilaan tarvitaan tietenkin toimistokalusteet, printterit ja muut koneet, sekalaista toimistotavaraa sekä huonekaluja (ja kahvinkeitin) rentoutumiseen. Liiketilassa taas on oltava esimerkiksi hyllyt, kassa ja erilaisia somisteita asiakkaiden viihtymisen vuoksi.

Tilan vuokraamisen hintaan vaikuttaa se, minkälaisen ja minkä suuruisen tilan tarvitset – sekä tietenkin tilan sijainti.

Varasto

Jos suunniteltu liiketoiminta pitää sisällään tavaramyyntiä, täytyy yrityksellä tietenkin olla heti jotain, mitä myydä. Alkuvarastosta tulee kustannuksia jo ennen varsinaisen liikkeen avaamista. Lisäksi myös itse varastosta voi tulla vuokrakustannuksia riippuen tietenkin esimerkiksi tilausmääristä ja liikkeen koosta. Jos yritys aikoo toimia tuotannon puolella, tarvitaan silloinkin raaka-ainevarastoa, ennen kuin mitään voidaan tuottaa.

Koneet ja laitteet

Useilla aloilla tarvitaan kalliita koneita, joiden avulla työ tehdään. Näitä voivat olla esimerkiksi erilaiset työkoneet ja tuotantoon liittyvät koneet. Nämä saattavat nousta valtavaksi kulueräksi jo ennen yritystoiminnan aloittamista, joten niiden kustannus- ja energiatehokkuuteen tulee kiinnittää huomiota. Useita suuria koneita on myös mahdollista liisata, jolloin sen kustannukset jakautuvat tasaisemmin koko koneen käyttöajalle.

Auto

Monelle yritykselle auto on elinehto. Yrityksen autona voi toki käyttää omaa henkilökohtaista autoa, jonka kustannukset merkitään sitten kirjanpitoon erikseen. Tällä tavalla siitä ei synny yrityksen perustamisen yhteydessä lisäkustannuksia. Jos kuitenkin yritykselle on hankittava uusi ajoneuvo yritystoiminnan vuoksi, on järkevää jälleen selvittää, onko liisaus vai ostaminen kannattavampaa. Liisaamalla yrityksellä on aina käytössään uusimpia malleja, mutta osamaksulla tai käytettynä ostaminen saattaa tulla edullisemmaksi.

Markkinointi

Uusi yritys hyökkää markkinoille, mutta miten asiakkaat löytävät sen? Markkinointikustannukset saattavat yllättää varsinkin aloitusvaiheessa, koska tämä satsaus tulee tehdä jo ennen ensimmäistäkään asiakasta. Markkinoinnilla ei siis tarkoiteta pelkästään mainontaa, vaan kaikkea, mikä parantaa yrityksen tunnettavuutta ja mainetta. Siinä, missä yksittäisen mainoskampanjan hinnan voi laskea suhteellisen helposti, tulee kaikesta muusta pienestä kustannuksia, jotka voivat nousta aiottua korkeammaksi, jos niitä ei ole laskettu tarpeeksi tarkkaan budjetissa.

Yrityksen perustaminen: henkilökunnan viihtyvyys
Asiakkaiden lisäksi myös henkilökunnan viihtyvyydestä on pidettävä huolta.

Työntekijät

Jos yritys aikoo palkata työntekijöitä, näistä luonnollisesti tulee myös kustannuksia jo heti alkuun. Työntekijöiden palkat on maksettava riippumatta siitä, onko yrityksellä liikevaihtoa. Työntekijöissä maksaa myös heidän rekrytoiminen, perehdyttäminen, vakuutukset ja muut sivukulut. Sivukuluista osa kuuluu työntekijälle ja osa työnantajalle. Rekrytointikustannukset voivat olla lähellä nollaa, jos työpaikat täyttyvät helposti esimerkiksi tutuntuttujen kautta ja sopimuksen laatimiseen ei tarvita ulkopuolista apua.

Väärän työntekijän palkkaaminen saattaa tosin tulla kalliiksi jo alkuvaiheessa, koska ilman tarpeeksi painavaa syytä ja koeaikaa työntekijästä voi olla hankala päästä eroon. Työntekijöille täytyy hankkia työhön tarvittavat välineet ja koneet. Lisäksi, jos työntekijöillä on tietty työntekopaikka, täytyy siellä olla jonkinlainen taukotila kahvinkeittimineen ja sohvineen. Työntekijöistä tulevat kustannukset eivät rajoitu siis pelkästään palkan maksamiseen. Lue täältä lisää työntekijän palkkaamisen hinnasta.

Yrityskauppa

Tämä ei varsinaisesti ole sellainen kulu, joka koskee montaakaan aloittavaa yritystä. Jos kuitenkin oman yrityksen perustaminen nollasta ei kiehdo vaihtoehtona, aina on myös mahdollista ostaa valmis yritys liiketoimintoineen. Tällöin alkuinvestoinnin hinnaksi tulee yrityksen kauppahinta sekä kaikki mahdolliset muutokset, mitä vanhaan yritystoimintaan halutaan tehdä. Yrityksen ostaminen voi tulla kuitenkin helpommaksi, sillä kaikki yllä mainitut asiat on jo otettu huomioon ja yrityksen ostoslista pienenee huomattavasti.

Kevytyrittäminen

Kevytyrittämistä yritysmuotona ei tässä juuri käsitelty. Sen hyviin puoliin kuuluu se, että mitään rekisteröintikustannuksia ei ole, vaan kaikki investoinnin liittyvät täysin suoritettavaan työhön. Kevytyrittäminen onnistuu parhaiten aloilla, jotka keskittyvät palvelujen tarjoamiseen. Tästä syystä siis esimerkiksi vuokra- ja varastokulut eivät vie tilaa budjetissa. Työhön hankittavien työkalujen verovähennykset kannattaa tarkistaa, jotta varmasti yritystoiminnan kuluista saa suurimman mahdollisimman verohelpotuksen myös kevytyrittäjänä.

Budjettia ei missään nimessä kannata suunnitella liian tiukaksi. Aina tulee kuitenkin joitain kustannuksia, joita ei ole osattu odottaa.

Lopuksi

Tässä oli siis esiteltyinä yrityksen perustamisen kustannuksia ja hintaa. Kuten näkyy, varsinaista hintalappua on mahdotonta yritykselle laittaa ilman sen enempää perehtymistä. Itse perustamiseen liittyvien asiakirjojen rekisteröinti on kuitenkin kaikille sama, mutta pienen toiminimiyrittämisen aloittamiseen ei välttämättä tarvitse laittaa euroakaan. Yrityksen aloitusvaiheessa ei toki kannata innostua törsäilemään, vaan hankkia ainoastaan sillä hetkellä pakolliset asiat ja odottaa rahavirran kääntymistä myös yritykseen sisään päin. Budjettia ei missään nimessä kannata suunnitella liian tiukaksi. Aina tulee kuitenkin joitain kustannuksia, joita ei ole osattu odottaa.

Edellinen artikkeliNäin luot yrityksesi digitaalisen brändin
Seuraava artikkeliOsakeyhtiön verotus

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän
Captcha verification failed!
Captcha-käyttäjän tulos epäonnistui. ota meihin yhteyttä!