Mitä rahoitusvaihtoehtoja aloittavalla, uudella yrityksellä on? Finnvera, starttiraha, pankkilaina, bisnesenkelit

Usein yritystä perustettaessa menot ylittävät tulot reippaasti. Alkuun on tehtävä investointeja, maksettava työtiloista, joissakin tapauksissa jopa maksettava palkkoja ennen kuin yritystoiminnasta saatavat eurot riittävät kaiken kattamiseen. Realistinen rahoitustarve tulee selvittää jo ennen yritystoiminnan aloittamista, jotta yllätyksiä ei pääse tulemaan.

Rahoituslaskelma ja liiketoimintasuunnitelma

Liiketoimintasuunnitelman laatiminen on tärkeää ennen yrityksen toiminnan aloittamista. Suunnitelman tarkoituksena on selventää sekä yrittäjälle itselleen että mahdollisille rahoittajille, minkälaista yritystoimintaa aiotaan käytännössä harjoittaa. Rahoittajien on vaikeaa saada tietoa yrityksestä aloitusvaiheessa, koska aikaisempien tilikausien tilinpäätöksiä ei ole saatavilla, joten siksi nähtäväksi vaaditaan yleensä liiketoimintasuunnitelmaa. Liiketoimintasuunnitelma on muutenkin hyödyllinen työkalu yritystä perustettaessa.

Liiketoimintasuunnitelman lisäksi laaditaan rahoituslaskelma, jossa käydään läpi kaikki yrityksen ensimmäisten kuukausien menot sekä yrityksen pääoma. Rahoituslaskelman menoja ovat esimerkiksi yrityksen perustamismenot, investoinnit ja käyttöpääoman tarve. Menoja kirjatessa kannattaa muistaa, että mitä realistisemmat laskelmat, sitä varmemmin rahoitustarvetta voi arvioida. Alakanttiin arvioiminen saattaa johtaa ongelmiin – ja jopa konkurssiin. Menoja vastaamaan kirjataan rahan lähteet. Näitä ovat esimerkiksi yrityksen osakepääoma ja pankkilainat. Laskelman rahan tarve ja rahan lähde tulisi siis olla tasoissa, jotta kaikki yrityksen menot tulevat katetuiksi. Rahoitustarvetta laskiessa kannattaa ottaa huomioon kaikki yrityksen alkuhankinnat sekä käyttöpääoman tarve 6 – 12 kuukauden ajalta.

Miten liiketoimintasuunnitelma tehdään?
Pitääkö sinun kirjoittaa liiketoimintasuunnitelma, mutta sivut eivät täyty itsestään? Sivustoltamme voit lukea tarkan oppaan liiketoimintasuunnitelman kirjoittamiseen.

Erilaisia rahoitusmuotoja

Kun rahoituksen tarve on saatu selvitettyä, onkin siirryttävä pohtimaan konkreettisesti, kuinka rahoitustarve saadaan katettua. Usein aloittavalla yrityksellä iso osa yrityksen rahoituksesta tulee yrittäjän omasta taskusta. Tämä ei kuitenkaan ole ainoa tapa rahoittaa aloittavaa yritystä. Eri yritysmuodoilla on erilaiset rahoitusväylät käytössä, joten tässä keskitytään lähinnä aloittavan osakeyhtiön rahoittamiseen.

Rahoitus jaetaan karkeasti oman pääoman ehtoiseen ja vieraan pääoman ehtoiseen rahoitukseen. Vieras pääoma on käytännössä lainarahaa, joka tulee maksaa takaisin jossain vaiheessa. Oma pääoma on taas se osa yrityksen omaisuudesta, jota ei ole tarkoitus maksaa takaisin. Tällaisia eriä ovat esimerkiksi erilaiset rahastot sekä yrityksen osakepääoma.

Pankkilaina

Pankkilaina on varmaankin se ensimmäinen vaihtoehto, joka useimmille tulee mieleen, kun puhutaan yrityksen rahoituksesta. Pankkilaina onkin usein varteenotettava vaihtoehto. Ongelmaksi saattaa kuitenkin muodostua se, että lainalle on oltava vakuuksia tai takaajia. Koska yrityksellä ei alkuvaiheessa yleensä ole vielä vakuudeksi kelpaavaa omaisuutta, päätyy yrittäjä useimmiten takaamaan lainaa henkilökohtaisesti. Henkilöyhtiöiden ja yksityisen elinkeinonharjoittajan tapauksessa tällä tietenkään ei mitään eroa, koska näiden yritysmuotojen yrittäjät ovat joka tapauksessa henkilökohtaisessa vastuussa yrityksen lainoista. Osakeyhtiöllä tämä kuitenkin laajentaa yrittäjän vastuuta pelkästä sijoituksesta yrityksen lainaan.

Lisäksi pankkilainaa voi olla usein hankala saada, jos omaa liikeideaa ei osaa myydä tarpeeksi hyvin tai pankki ei katso, että yrityksen menestysmahdollisuudet ovat otolliset. Parhaiten lainaa yleensä saakin sellaiseen investointiin, joka voi jo itsessään toimia lainan vakuutena. Pankkilainojen lisäksi lainaa voi saada myös muilta rahoitusyhtiöiltä, mutta näiden lainojen korot ovat useimmiten pankin lainoja korkeampia.

Osakkeiden myynti rahoitustarkoituksessa
Yritys voi suorittaa osakeannin saadakseen lisärahoitusta.

Osakepääoma ja osakeanti

Perustettavalla osakeyhtiöllä oli aiemmin oltava vähintään yksi osake ja 2 500 euron osakepääoma. Nykyisin osakeyhtiön pakollisesta osakepääomasta on päätetty luopua, joten uudella osakeyhtiöllä ei jatkossa ole pakko olla osakepääomaa ollenkaan. Osakepääoma on yrityksen omaa pääomaa, eikä osakkeen omistajalla ole oikeutta vaatia sijoitustaan myöhemmin takaisin. Osakkeen voi tietenkin myydä eteenpäin, mutta siinä vaiheessa yrityksen osakepääoma säilyy silti muuttumattomana. Osakeyhtiön etuna onkin se, että rahoitusta on mahdollista saada myymällä osakkeita sijoittajille. Yleensä osakkeenomistajilla on oikeus osallistua yrityksen päätöksentekoon, joten osakkeiden myyminen vähentää yrittäjien omaa vaikutusvaltaa yrityksessä.

Yritys itse saa siis osakkeista rahoitusta osakeannin ja osakkeiden myynnin yhdeydessä. Osakeanti tarkoittaa sitä, kun yritys joko antaa uusia osakkeita tai myy yrityksen hallinnassa olevia omia osakkeita. Tällöin siis yritykseen tulee rahaa uusien sijoitusten muodossa ja sijoitusta vastaan yritys luopuu osasta omistuksestaan. Osakeannista tulee aina tehdä päätös joko yhtiökokouksessa tai yhtiökokouksen valtuuttamassa hallituksessa. Uusista osakkeista on aina tehtävä ilmoitus myös kaupparekisteriin.

Mikä on Finnvera?

Finnvera on valtion omistama rahoituslaitos, joka auttaa niin uusia kuin kasvavia pk-yrityksiä hankkimaan rahoitusta. Aloittavan yrityksen on mahdollista saada Finnveran kautta rahoitusta joko lainarahana tai takauksena pankista haettavalle lainalle. Lisäksi Finnvera voi myöntää lainaa yrittäjälle henkilökohtaisena lainana, esimerkiksi osakepääomaan sijoittamiseen. Finnvera harvoin voi olla yrityksen ainoa rahoittaja. Useimmiten lainoissa ja takuissa on omavastuuosuus, sekä suuremmissa rahoitustarpeissa on mukana oltava useampi rahoittaja. Finnveran rahoitusta voi hakea suoraan verkkopalvelusta, jossa asiantuntija määrittelee yritykselle sopivan rahoitusvaihtoehdon.

Aiheeseen liittyviä artikkeleita:

Business Finland (entinen Tekes)

Business Finland on vuonna 2018 aloittanut palvelu, joka syntyi Finpron ja Tekesin yhdistyessä. Palvelun tarkoituksena on auttaa yrityksiä kansainvälistymään ja kasvamamaan. Rahoitusta tarjotaan startup-yrityksille, joilla on ollut toimintaa alle 5 vuotta. Myös Business Finlandin rahoitusta haetaan verkossa, jossa ensimmäisenä tehdään rahoitushakemus. Tämän jälkeen Business Finland on suoraan yhteydessä yritykseen.

Bisnesenkelit

Bisnesenkelit ovat yksityisiä rahoittajia, jotka sijoittavat omaa henkilökohtaista omaisuuttaan startup-yrityksiin. Normaalisti sijoituskohteena on yritys, jolla on paljon kasvupotentiaalia. Rahoituksen lisäksi bisnesenkeli yleensä tarjoaa neuvoja ja kontakteja, jotta yritys pystyy kehittymään. Nimenomaan bisnesenkelien asema mentorina tekee heistä haluttuja rahoittajia.

Pääomalaina

Pääomalaina on ns. välirahoitusta, joka on vieraan ja oman pääoman välissä. Pääomalaina merkitään yrityksen omaan pääomaan, mutta se tulee maksaa takaisin, kuten vieras pääoma. Konkurssitilanteessa pääomalaina ja sen korot ovat kaikista huonoimmassa asemassa, eli kaikki muut velkojat ovat oikeutettuja saamaan omansa takaisin ennen pääomalainan myöntäjää. Pääomalainaa rajoitetaan lailla niin, että jos yrityksen toiminta on tappiollista, ei pääomalainaa ja sen korkoja voida maksaa. Lisäksi pääomalainan tulee olla vakuudeton laina.

Yrittäjän henkilökohtaiset lainat

Varsinkin henkilöyhtiöiden ja toiminimiyrittäjän tilanteessa yrittäjän ottaman henkilökohtainen laina on suosittu tapa rahoittaa yrityksen toimintaa. Koska yrittäjät ovat muutenkin vastuussa henkilökohtaisella omaisuudellaan yrityksen lainoista, ei rahoittajan näkökulmasta ole väliä, onko laina yrityslainaa vai henkilökohtaista lainaa.

Starttiraha

Starttiraha ei ole yrityksen rahoitusta, vaan yrittäjälle annettavaa tukea. Starttirahaa myöntää TE-palvelut ja sitä haetaan omasta TE-toimistosta ennen yritystoiminnan alkamista. Tuen tarkoituksena on turvata yrittäjän toimeentulo siltä ajalta, kun uusi yritys ei vielä tuota tarpeeksi voittoa. Voit lukea lisää starttirahasta täältä.

Edellinen artikkeliToiminimiyrittäjän taloushallinto UKKO Toiminimi -palvelun avulla
Seuraava artikkeliTulorekisteri ja uusi verokortti – verotuksen muutokset 2019

1 KOMMENTTI

 1. Aloittavan yrityksen on haasteellista saada lainaa, koska vakuuksia ei useinkaan ole ja koska liiketoiminnastakaan ei juuri ole näyttöä.
  Alkuvaiheessa keskiöön nouseekin kaksi asiaa: yrittäjän oma CV ja liiketoimintasuunnitelma.
  Nämä molemmat on hyvä suunnitella ja kirjoittaa huolella, sillä ne ovat aidosti yrityksen arvopapereita alussa.
  Vakuudetonta yrityslainaa on mahdollista hakea juuri noilla dokumenteilla ja sitä kannattaakin hakea monelta lainanmyöntäjältä.
  Hakeminen, lainapäätökset eivätkä sähköpostiin tulleet tarjoukset maksa mitään, eivätkä sido vielä mihinkään.
  Samalla yrityslaina tulee kilpailutettua tehokkaasti, kun tarjouksista valitsee halvimman.
  Vakuudetonta yrityslainaa myönnetään myös aloittaville uusille yrityksille jopa 8 milj. euroon saakka.
  Yrittäjä takaa yrityslainan hyväksymällä tarjouksen omilla pankkitunnuksillaan.

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän
Captcha verification failed!
Captcha-käyttäjän tulos epäonnistui. ota meihin yhteyttä!