Finnveran Yrittäjälaina sopii sukupolvenvaihdokseen
Finnveran yrittäjälainaa voi hakea esimerkiksi sukupolvenvaihdoksen tueksi.

Kuka voi hakea Finnveran lainoja? Paljonko lainaa voi saada Finnveralta? Mitä eroa on lainatuotteilla? Kannattaako rahoitusta hakea Finnveralta vai pankista? Näihin kysymyksiin löydät vastauksen tästä artikkelista.

Mikä on Finnvera?

Finnvera on valtion omistama erityisrahoituslaitos. Sen tavoitteena on auttaa pk-yrityksiä kehittymään ja kansainvälistymään. Lainarahoituksen lisäksi Finnveran kautta voi hakea takauksia pankkilainoihin, sekä vientitakuita poliittisiin ja kaupallisiin riskeihin. Useimmiten Finnvera toimii rahoittajana yhdessä pankkien ja muiden rahoittajien kanssa. Lisäksi usein lainoihin vaaditaan yritykseltä omavastuuosuus. Finnveran erikoisaseman vuoksi sen on mahdollista ottaa suurempia riskejä kuin muiden rahoittajien.

Finnveran lainat: Pk-yrityksille toiminnan laajentamiseen ja kansainvälistymiseen
Finnveran lainoja voi hakea laajentumiseen ja kansainvälistymiseen sillä ehdolla että liiketoiminta on kannattavaa.

Miten Finnveran lainoja haetaan?

Finnveran lainoja haetaan suoraan Finnveran sähköisessä asiointipalvelussa. Palvelu esittää esivalintakysymyksiä ja rajaa vastauksien mukaan haettavia lainatuotteita. Hakemukseen merkitään, mihin tarkoitukseen laina on tulossa ja paljonko rahoitusta tarvitaan. Finnveran asiantuntijat tekevät lopulta lopullisen valinnan siitä, mikä lainatuote sopii parhaiten hakijalle. Hakemuksen lähettämisen jälkeen Finnvera on puhelimitse yhteydessä noin viikon sisällä. Alle 50 000 euron lainahakemukset käsitellään parin viikon sisällä. Varsinaista lainaneuvottelua ei yleensä käydä ennen hakemuksen lähettämistä. Lisätietoja lainoista saa Finnveran puhelinpalvelusta, johon voi soittaa numeroon 029 460 2580.

Finnveralle lähetettävän hakemuksen liitteet

Lainahakemuksen liitteeksi vaaditaan:

 1. Liiketoimintasuunnitelma
 2. Rahoitussuunnitelma
 3. Tulossuunnitelma
 4. Yrittäjän CV
 5. Yhtiöjärjestys ja -sopimus
 6. Viimeisen kolmen vuoden tilinpäätöstiedot, jos yritys on jo toiminnassa.

Tiettyihin lainoihin pyydetään myös muita liitteitä, joten tarkista ennen hakemuksen lähettämistä ajankohtaiset tiedot Finnveralta.

Yrityksen arviointi

Finnvera tekee arvion yrityksen mahdollisuudesta menestyä ennen rahoituspäätöksen tekemistä. Lainaa voi saada ainoastaan yritys, jonka liiketoiminta on kannattavaa. Huomiota kiinnitetään yrityksen tavoitteisiin, kehittämissuunnitelmaan, yrittäjän pätevyyteen, paikalliseen kilpailutilanteeseen sekä toimialan markkinatilanteeseen. Finnvera tekee myös arvion siitä, onko yrityksen hakema kokonaisrahoitus riittävä suunniteltuihin investointeihin tai toimintoihin.

Vakuudet

Finnvera vaatii useimmiten vakuuksia tarjoamilleen lainoille. Vakuuksien määrä ja muoto määritellään kuitenkin aina erikseen jokaisen hankkeen kohdalla. Korkeintaan 50 000 euron lainoissa vakuuksien tai henkilötakauksen määrä on 25 % yrityksen vastuun määrästä. Osakeyhtiön yhden osakkaan takauksen osuus voi olla 3 000 – 20 000 euroa. Suurempiin lainoihin tarvitaan siis takaajiksi useampaa osakasta. Henkilöyhtiöiden vastuunalaiset yhtiömiehet ja toiminimiyrittäjät ovat aina automaattisesti vastuussa henkilökohtaisella omaisuudellaan yrityksen lainoista. Isommissa lainoissa tarvitaan yleensä henkilötakausten lisäksi muitakin vakuuksia, kuten yritys- tai kiinteistökiinnityksiä. Yrittäjän henkilökohtaista asuntoa ei kuitenkaan voi antaa lainan vakuudeksi.

Lainan vakuudet Finnveralla
Esimerkiksi kiinteistökiinnityksiä saatetaan vaatia isompien lainojen vakuuksiksi.

Finnveran lainojen korot

Finnvera käyttää korkojen laskennassa kuuden kuukauden euriboria. Tämän viitekoron lisäksi lainaan lisätään Finnveran oma marginaali. Lopullinen koron määrä selviää lainatarjouksesta. Yrittäjälainalle annettava korko on aina kuuden kuukauden euribor + 3,25 % marginaali.

Pk-yritys vai suuryritys?

Useimmat Finnveran lainatuotteet ovat suunnattuja nimenomaan pk-yrityksille, eli pienille ja keskisuurille yrityksille. Finnveran lainoja voidaan myöntää vain tietyin ehdoin suurille yrityksille. Yrityksen koko määräytyy sen mukaan, montako henkilöä yritys työllistää sekä ylittääkö taseen loppusumma tai liikevaihto annetut rajat.

Pk-yritys

 • Liikevaihto korkeintaan 50 miljoonaa euroa vuodessa
 • Taseen loppusumma korkeintaan 43 miljoonaa euroa
 • Yrityksessä työskentelee korkeintaan 250 henkilöä

Yritys lasketaan siis suureksi yritykseksi, jos nämä rajat ylitetään. Luokitukseen saattaa vaikuttaa myös se, jos yrityksen omistajana suuri yhtiö.

Lainatuotteet

Finnvera tarjoaa rahoitusta yrityksille sen mukaan, missä vaiheessa yritys on elinkaarellaan. Yritys voi siis hakea lainaa niin yrityksen vasta aloittaessa kuin kansainvälisille markkinoille laajentuessakin. Myös eri rahoitustarpeet vaikuttavat siihen, minkälaista rahoitusta Finnveralta voi saada. Lainoja haetaan yleensä pankkilainan täydennykseen, eikä Finnvera sinänsä kilpaile pankkien kanssa. Useimmiten rahoitusta kuitenkin myönnetään niin, että pankin osuus on 50 % ja Finnveran osuus on samat 50 %. Finnvera voi olla ainoa rahoittaja vain silloin, kun laina on korkeintaan 50 000 euroa.

Finnvera-laina

Mihin tarkoitukseen?

 • Investointeihin
 • Ympäristö- ja energiahankkeisiin
 • Käyttöpääoman rahoittamiseen
 • Omistusjärjestelyihin.

Kenelle?

Sekä uusille että jo toimiville pk-yrityksille kaikilla toimialoilla, lukuun ottamatta maatilataloutta, metsätaloutta ja rakennusliiketoiminnan perustajaurakointia.

Rahoituksen suuruus?

Vähintään 10 000 euroa. Useimmiten osana kokonaisrahoitusta.

Laina-aika?

Yleensä 3 – 15 vuotta

Yrittäjälaina

Mihin tarkoitukseen?

 • Osakeyhtiön osakepääomaan tai
 • SVOP-rahastoon, esimerkiksi uuden yrityksen perustamisen, sukupolvenvaihdoksen tai yrityksen osakkeiden oston tapauksissa.

Kenelle?

Osakeyhtiön osakkaalle henkilökohtaisena lainana. Rahoitetun sijoituksen tai osakekaupan tuloksena yrittäjällä on oltava vähintään 20 % osuus yhtiöstä. Useamman saman yrityksen perustajan tai osakkaan on mahdollista hakea yrittäjälainaa.

Rahoituksen suuruus?

10 000 – 100 000 euroa. Yrittäjällä on oltava 20 % omarahoitusosuus.

Laina-aika?

Enintään 10 vuotta.

Erityisehdot: Yrittäjä on lainasta henkilökohtaisessa vastuussa.

Finnveran Yrittäjälaina sopii sukupolvenvaihdokseen
Finnveran yrittäjälainaa voi hakea esimerkiksi sukupolvenvaihdoksen tueksi.

Kansainvälistymislaina

Mihin tarkoitukseen?

Ensisijaisesti ulkomailla toimivaan tuotannolliseen toimintaan, kokoonpanoon tai huolto- tai palvelutoimintaan. Kansainvälistymislainaa voi saada investointeihin, kehittämiseen ja kasvuun, mutta ei pelkästään uuden myyntikonttorin perustamiseen tai viennin rahoittamiseen. Hankkeen tarkoituksena on oltava myös yritystoiminnan edistäminen Suomessa.

Kenelle?

Pk-yrityksen uudelle tai jo olemassa olevalle tytäryhtiölle, osakkuusyritykselle tai toimipaikalle, joka toimii ulkomailla. Jotta yritys voi saada rahoitusta ulkomaalaiseen osakkuusyritykseen, on sillä oltava vähintään 20 % sen äänimäärästä.

Rahoituksen suuruus?

Määritellään tapauskohtaisesti

Laina-aika?

Enintään 10 vuotta

Erityisehdot

Voidaan myöntää vain maihin, joissa on Finnveran selvityksen mukaan vähintään kohtalainen maksukyky. Voit tutustua Finnveran maaluokituksiin täällä.

Siltarahoitus

Mihin tarkoitukseen?

Yrityksen käyttöpääoman paikkaamiseen silloin, kun ELY-keskus tai Tekes on myöntänyt avustuksen, mutta sitä ei ole vielä maksettu.

Kenelle?

Yrityksille, joille on myönnetty ELY-keskuksen kehittämisavustusta tai Tekesin avustuksia.

Rahoituksen suuruus?

Korkeintaan 70 % avustuksen määrästä, mutta korkeintaan 500 000 euroa Tekesin avustuksista.

Laina-aika?

Laina maksetaan takaisin avustusten maksupäivinä.

Erityisehdot

Siltarahoitusta haetaan suoraan Finnveran verkkopalvelussa ilman erillistä lomaketta avustuksien myöntämisen jälkeen.

Joukkovelkakirjarahoitus

Mihin tarkoitukseen?

Joukkovelkakirjarahoitusta voi saada yrityksen joukkovelkakirjanlainan merkitsemiseen.

Kenelle?

Yritykselle, joka on laskemassa liikkeelle joukkovelkakirjalainaa, ja jonka liikevaihto on korkeintaan 300 miljoonaa euroa.

Rahoituksen suuruus?

Korkeintaan 50 % joukkovelkakirjalainojen merkinnöistä.

Laina-aika?

Riippuu joukkovelkakirjalainan ehdoista.

Erityisehdot

Finnvera voi merkitä joukkovelkakirjoja vain liikkeeseenlaskun yhteydessä, eikä jälkimarkkinoilla.

Kasvulaina

Mihin tarkoitukseen?

Kasvulainaa voi saada merkittäviin kasvu- tai kansainvälistymishankkeisiin sekä yritysjärjestelyihin.

Kenelle?

Pk- tai midcap-yrityksille, jotka ovat toimineet vähintään kolme vuotta.

Rahoituksen suuruus?

Rahoituksen omarahoitusosuus on vähintään 20 % ja muiden rahoittajien osuus vähintään 50 %.

Laina-aika?

Tapauskohtainen.

Erityisehdot

Lainaa voidaan myöntää vain osana kokonaisrahoitusta. Itse rahoituspäätös tehdään muiden rahoittajien kanssa yhdessä.

Finnveran kasvulainaa voi hakea suuriin kasvuhankkeisiin
Finnveran Kasvulainaa hakeakseen yrityksen on pitänyt toimia vähintään kolme vuotta.

Vientisaatavaluotto

Mihin tarkoitukseen?

Vientisaatavaluottoa voi saada investointihyödykkeiden (kuten koneiden ja laitteiden) vientisaatavan jälleenrahoitukseen. Lainan tarkoituksena on paikata pidempien maksuaikojen aiheuttamaa käyttöpääoman tarvetta.

Kenelle?

Pk- tai Midcap-yrityksille, joiden liikevaihto on alle 300 miljoonaa euroa, ja jonka vientisaatava on luottovakuutettu.

Rahoituksen suuruus?

95 % saatavasta, kuitenkin korkeintaan 2 miljoonaa euroa.

Laina-aika?

Sama kuin vientisaatavan maksuaika.

Erityisehdot

Itse vientisaatava toimii luoton vakuutena.

Edellinen artikkeliAvoin yhtiö
Seuraava artikkeliLaskutusohjelma

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän
Captcha verification failed!
Captcha-käyttäjän tulos epäonnistui. ota meihin yhteyttä!