Yritystuet startupeille, pk-yrityksille, suuryrityksille, julkiselle sektorille sekä voittoa tavoittelemattomille organisaatioille

Onko yrityksesi kulkemassa kohti kasvua tai kansainvälistymistä? Tai onko sinulla kiinnostusta panostaa yrityksesi tuottavuuteen, teknologiaan tai liiketoimintaosaamisen kehittämiseen? Jotta yritys voi lähteä kehittämään toimintaansa pitkällä aikavälillä, yrityksen pitää varmistaa rahoitus. Tämän jälkeen suunnitelmia voi lähteä toteuttamaan isommalla mittakaavalla. Yritystukien avulla on mahdollista kehittää yrityksen osaamista ja voimavaroja kannattavasti. Jotta yritykselle voidaan myöntää yritystukia, on kuitenkin tärkeää että kassavirta on kunnossa. Yritystukia hakevan yrityksen toiminnan pitää olla kannattavaa. Lisäksi yritystuilla tulisi olla merkittävä vaikutus, jotta hanke voi onnistua. Tässä artikkelissa käymme läpi, millaisille yrityksille yritystukea annetaan ja mistä ja miten niitä haetaan.

Tässä artikkelissa:

 • Mihin hankkeisiin voi hakea yritystukia?
 • Yritystuet start upeille
 • Yritystuet pk-yrityksille
 • Suuryritysten rahoitus
 • Julkisten palveluiden rahoitus
 • Maaseudun yritysrahoitus
 • Kehittämisavustus voittoa tavoittelemattomille organisaatioille
 • Energiatuki
 • Kehittämisavustus
 • ELY-keskus ja Business Finland
 • Miten rahoitusta haetaan ja mitä hankesuunnitelmasta pitää löytyä

Mihin hankkeisiin voi hakea yritystukia ELY-keskukselta?

 • Kasvuun
 • kansainvälistymiseen
 • teknologiaan
 • maaseudun investointeihin ja yritystoimintaan
 • liiketoimintaosaamisen kehittämiseen ja
 • tuottavuuden parantamiseen.
Yritystuet ELY-keskukselta ja Business Finlandilta
Onko yritykselläsi kasvusuunnitelmia tai haluja kansainvälistymiseen? ELY-keskus voi auttaa.

Energiatukia myönnettiin ELY-keskuksista aina vuoteen 2017 asti. Tästä eteenpäin energiatukia on pitänyt hakea Tekesiltä, eli nykyiseltä Business Finlandilta. Kerromme energiatuista lisää alempana.

Mihin hankkeisiin voi saada yritystukia Business Finlandilta?

 • Kansainvälistymiseen ja verkostoitumiseen
 • kehittämiseen ja innovaatioihin
 • investointeihin ja käyttöpääoman rahoitukseen ja
 • vientikaupan rahoitukseen ja vientisaatavien turvaamiseen.

Yritystuet start upeille

Onko yrityksesi toiminut alle 5 vuotta? Siinä tapauksessa yrityksesi voi käyttää Business Finlandin Tempo-rahoituspalvelua. Tempo tukee vientimarkkinoille tähtääviä yrityksiä, jotka pääsevät testaamaan liiketoimintakonseptinsa toimivuutta, hankkimaan palautetta ja ottamaan selvää kansainvälisten markkinoiden kysynnästä. Rahoitusta voi hakea esimerkiksi:

 • Asiakaspilotointiin
 • liikevaihdon kehittämiseen
 • asiakasmäärän kehittämiseen
 • kansainvälistymiseen
 • kumppaniverkostojen rakentamiseen
 • tuotteen ominaisuuksien valmistamiseen
 • rahoitusjärjestelyjen edistämiseen ja
 • tiimin, neuvonantajien tai hallituksen vahvistamiseen.
Yritystuet start upeille - mistä tukea start upille?
Start upit voivat saada jopa 75% tukena hankkeen kokonaiskustannuksista eikä summaa tarvitse maksaa takaisin.

Start upit voivat saada Tempo-rahoitusta korkeintaan 50 000 euroa. Tämä voi kattaa enintään 75% hankkeen kokonaiskustannuksista – loput 25% on tultava muista lähteistä. Tempo-rahoitusta ei tarvitse maksaa takaisin. Seuraavia rahoituseriä maksetaan tavoitteiden toteutuessa.

Into-rahoituspalvelu on tarkoitettu startupeille sekä pk-yrityksille, jotka tavoittelevat vientimarkkinoita. Tämän Business Finlandin rahoituksen tuella yrityksesi voi hankkia parasta mahdollista asiantuntijapalvelua, jonka avulla innovaatiotoimintaa voi vahvistaa. Rahoitusta voi käyttää myös teollisoikeuksiin (IPR) tai väliaikaiseen asiantuntijan palkkaamiseen suuresta yrityksestä tai tutkimusorganisaatiosta.

Start upit voivat hakea avustusta Business Finlandilta myös tuotteiden kehittämiseen. Tämä tuki on kuitenkin lainarahaa, joka pitää maksaa takaisin. Lainarahoitus on kuitenkin edullista muihin vaihtoehtoihin verrattuna, eikä vakuuksia yleensä tarvitse antaa. Jos hanke epäonnistuu syystä tai toisesta, osa lainasta voidaan muuttaa avustukseksi.

Uskotko että alle 5 vuotias yrityksesi on keskivertoa kovemmassa iskussa ja että tuote tai palvelu on kunnossa? Siinä tapauksessa saatat saada myös NIY-rahoitusta, eli Nuoret innovatiiviset yritykset -rahoitusta. Tämän avustuksen tarkoitus on tukea start up -yrityksiä kohti nopeaa kasvua ja viemään sitä kansainvälisille markkinoille. NIY-rahoitus muodostuu sekä avustuksen että lainan osuuksista.

Yritystuet pk-yrityksille

Pienet ja keskisuuret yritykset voivat hakea yritystukia ELY-keskukselta sekä Business Finlandilta. Rahoitusta ei myönnetä kuitenkaan kaikille hakijoille. Siksi onkin tärkeää, että hakemasi rahoitus on samassa linjassa ELY-keskuksen tai Business Finlandin suunnitelmien kanssa. ELY-keskusten toiminta on paikallista, joten kunkin yrityksen pitää hakea yritystukia oman alueensa ELY-keskuksesta. Ensin rahoitusta myöntävä organisaatio tekee yritys- ja hankearvion, josta nähdään onko projektilla edellytyksiä onnistua ja täyttääkö hanke tarvittavat raamit. Tukea annetaan pitkän aikavälin kilpailukykyä parantavaan hankkeeseen, jolla katsotaan olevan merkittävä vaikutus yritykseen.

Kiito-rahoituspalvelu pk-yrityksille

Kiito-rahoituspalvelu on Business Finlandin tarjoama rahoitusvaihtoehto, jonka tehtävänä on tukea kansainvälisille markkinoille hakeutuvia yrityksiä. Tämän rahoituksen tukemana yritys voi kehittää omaa kasvustrategiaansa ja tavoitella huomattavaa, kansainvälistä kasvua. Rahoitusta myönnetään vaiheittain ja yhdessä asetettujen tavoitteiden täyttyessä voidaan keskustella seuraavasta rahoituksen erästä. Kiito-rahoitusta ei tarvitse maksaa takaisin.

Tutkimus- ja kehitysrahoitus

Tutkimus- ja kehitysrahoitus on matalakorkoista lainaa, jota Business Finland tarjoaa pk-yrityksille. Yritykset voivat hakea tämän kaltaista rahoitusta esimerkiksi tuotteen tai palvelun kehitykseen ja pilotointiin tai avustuksena tutkimusprojekteihin.

Innovaatioseteli

Innovaatioseteli on pk-yrityksille tarkoitettu tuki, jota käytetään uutta, kansainvälistä kasvupotentiaalia omaavien tuotteiden tai palveluideoiden kehittämiseen. Business Finlandilta haettavan Innovaatiosetelin avulla yritys voi saada ulkopuolista osaamista tuekseen.

Suuryritysten rahoitus

Myös start up- ja pk-vaiheista ohi kasvaneet yritykset voivat saada hankkeilleen julkista rahoitusta. Business Finlandin kautta haettava suuryritysten Kiito-rahoitus soveltuu johtamisen ja toimintatapojen uudistamisprojekteihin. Tätä tukea voidaan myöntää, jos yritykselläsi on halua ja kykyjä kasvuun ja vientiin ja yrityksen avainhenkilöt ovat sitoutuneita muutoksiin.

Business Finland myöntää myös tutkimus- ja kehitysrahoitusta suuryrityksille. Tutkimus- ja kehitysrahoitusta voidaan myöntää sellaisiin hankkeisiin, jotka vaikuttavat positiivisesti myös yrityksen yhteistyökumppaneina toimiviin pk-yrityksiin ja etenkin niiden vientiin. Suuret yritykset voivat saada lainaa jonkin tuotteen tai palvelun kehitykseen ja pilotointiin. Lisäksi isot yritykset voivat saada apua tutkimukseen tai uuden tiedon luontiin.

Voittoa tavoittelemattomien organisaatioiden yritystuet
Tiesitkö, että voittoa tavoittelemattomat organisaatiot voivat saada jopa 80% tukena hankkeensa kustannuksiin?

Julkisten palveluiden rahoitus

Myös julkiset organisaatiot kuuluvat Business Finlandin rahoituksen piiriin. Näitä julkisia organisaatioita voivat olla esimerkiksi kaupungit, kunnat ja sairaanhoitopiirit. Hankkeista päättäessään Business Finland tarkastelee samoja asioita, kuin suurtenkin yritysten kohdalla. Julkisen puolen Kiito-rahoitusta myönnetään innovaatiohankkeisiin ja rahoitusta voi saada korkeintaan 50% hankkeen kokonaiskustannuksista. Jotta Kiito-rahoitusta voi saada, sen pitää olla tarkoitettu joko uuden tuotteen tai palvelun ostoon, esikaupalliseen hankintaan tai katalyyttihankintaan.

Maaseudun yritysrahoitus

Jos tarkastellaan kuinka suuri osa Suomen yrityksistä sijaitsee maaseudulla, luku on noin 30 prosenttia. Sinun ei tarvitse harjoittaa nimenomaan maataloutta, vaan ELY-keskuksen yritystukia myönnetään myös muuhun toimintaan. Maaseudun yrittäjät voivat saada rahoitusta toimintansa kehittämiseen ja uudistamiseen. Tukea tarjotaan sekä aloittaville että toimintaansa laajentaville yrityksille. Rahoitus ei kuitenkaan saa vääristää kilpailua markkinoilla. Maaseudun yritystukea voi hakea paikallisen ELY-keskuksen lisäksi myös Leader-toimintaryhmältä. EU:n maaseuturahoitus on mukana tukemassa maaseudun kehittämisohjelmaa.

Toimintaympäristön kehittämisavustus voittoa tavoittelemattomille organisaatioille

ELY-keskuksen myöntämä toimintaympäristön kehittämisavustus on tarkoitettu nimenomaan voittoa tavoittelemattomille julkisille ja yksityisille säätiöille ja yhteisöille. Rahoitus soveltuu sellaisiin hankkeisiin, jotka tähtäävät toimintaympäristön tai yritystoiminnan kehittämiseen. Mihin projekteihin toimintaympäristön kehittämisavustusta voi sitten hakea? Esimerkiksi yritystoiminnan kannalta tarpeellisiin selvityksiin ja palveluiden kehittämiseen tai yritysten yhteistyön parantamiseen. Siinä missä ELY-keskus myöntää muille organisaatioille korkeintaan 50% menoista, voittoa tavoittelemattomat organisaatiot voivat saada toimintaympäristön kehittämistukea jopa 80% hankkeeseen liittyvistä menoistaan.

Business Finlandin energiatuki

Energiatuen tarkoitus on edistää uuden energiateknologian käyttöä. Tätä tukea voivat hakea niin yritykset, kunnat kuin muutkin yhteisöt. Rahoitusta voi käyttää kehittämis- ja investointihankkeisiin, jotka lisäävät tai tehostavat uusiutuvan energian käyttöä ja tuotantoa tai edistävät energian säästöä. Lisäksi sellaiset hankkeet, jotka tehostavat energian tuotantoa tai käyttöä tai vähentävät ympäristöhaittoja sopivat rahoituskohteiksi hyvin. Kuten ELY-keskukseltakin haettavia yritystukia, myös Business Finlandin energiatukea pitää hakea ennen kuin hanke alkaa. Hakemuksia voi jättää ainoastaan digitaalisesti – paperihakemuksia ei siis kannata lähteä kirjoittelemaan.

Mitä kehittämisavustus tarkoittaa?

Kehittämisavustus on ELY-keskuksen käyttämä nimitys sellaisesta rahallisesta yritystuesta, jota käytetään nimenomaan kansainvälistymiseen ja viennin kehittämiseen tai liiketoiminnan uudistamiseen. Myös pienet yritykset saavat usein kehittämisavustusta, kunhan yrityksellä on edellytykset kannattavaan liiketoimintaan sekä tarpeeksi resursseja omasta takaa. ELY-keskus kun vaatii että yritykset rahoittavat kehittämishankkeistaan minimissään 50% itse. Yritykset jotka saavat tätä tukea, voivat luoda itselleen parempia liiketoiminnan edellytyksiä rahoituksen avulla.

Miten paljon kehittämisavustusta voi saada?

Kehittämisavustusta voi hakea palkkoihin, konsultointipalkkioihin, matkakustannuksiin, messuosallistumisiin sekä vastaaviin menoihin. Näistä kustannuksista ELY-keskus voi rahoittaa korkeintaan 50%. Myös muihin kustannuksiin on mahdollista kuitenkin saada rahoitusta. Tiettyjä hankkeeseen liittyviä investointeja voidaan myös tukea yrityksen sijainnista ja koosta riippuen. Tämän tyyppistä rahoitusta on mahdollista saada 10-35% avustuksen perusteena olevista kustannuksista.

Mistä yritystukia?
Yrityksesi voi saada hankkeeseensa ELY-keskukselta rahoitusta niinkin yksinkertaisiin menoihin kuin palkkoihin ja matkakustannuksiin.

Mikä on ELY-keskus?

ELY-keskus vastaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristöasioista. ELY-keskus myöntää rahoitusta yritysten hankkeisiin, jonka lisäksi keskuksen palveluihin kuuluu koulutus-, lupa- ja neuvontapalveluita.

Millainen yritys voi saada yritystukia ELY-keskukselta?

Tukia hakevalla yrityksellä pitää olla hyvät edellytykset jatkuvaan ja kannattavaan toimintaan. Jotta yrityksellesi voidaan myöntää tukia, avustuksella pitää voida olla merkittävä vaikutus hankkeen toteuttamiseen. Yritystukia pitää hakea siltä alueelta, missä kyseinen hankekin toteutetaan. Yrityksen mahdollisuudet rahoitukseen paranevat, jos yritys on ottanut huomioon EU:sta ja kansainvälisestä lainsäädännöstä kumpuavia periaatteita, kuten sukupuolten tasa-arvon, yhdenvertaisuusperiaatteen sekä kestävän kehityksen.

Miten ELY-keskuksesta haetaan rahoitusta?

Kehittämisavustushakemuksia otetaan vastaan ympäri vuoden. Yrityksille tarkoitettua kehittämisavustusta pitää hakea ennen hankkeen aloittamista, ei vasta sen jälkeen. Avustuksia maksetaan hankkeen edistymisen mukaan. Kun valmistaudut hakemaan kehittämisavustusta, tutustu vielä ELY-keskuksen hakuohjeisiin.

Haluatko testailla ensin hankeideaasi asiantuntijan kanssa, ennen kuin päätät hankkeen lopullisista suuntaviivoista? Siinä tapauksessa voit ottaa yhteyttä sen alueen ELY-keskukseen, jossa myös hankkeesi tullaan toteuttamaan. Voit kuvailla ideaasi lyhyesti ja vaihtaa ajatuksia hankkeista päättävien asiantuntijoiden kanssa. Kun olet varma hankkeesi suunnasta, sinun pitää laatia hankesuunnitelma.

Mitä hankesuunnitelmasta pitää löytyä?

 1. Suunnitellut toimenpiteet
 2. toimenpiteiden aikataulu
 3. toimenpiteiden kustannukset ja
 4. hankkeella tavoitellut tulokset.

Ennen hankesuunnitelman lähettämistä, sinun kannattaa vielä käydä se läpi, kysyen itseltäsi:

 1. Erottuuko hanke selvästi yrityksen muusta toiminnasta?
 2. Auttaako hanke yritystä parantamaan kilpailukykyään merkittävästi?

Mitä muuta apua ELY-keskukselta voi saada?

ELY-keskuksissa työskentelee asiantuntijoita, joiden tehtävänä on neuvoa ja auttaa yrityksiä erilaisten hankkeiden valmistelussa ja kehittämisessä. He myös valmistelevat rahoituspäätöksiä. Voit ottaa keskukseen yhteyttä, jos haluat ensin kysellä lisätietoja siitä, kuinka hyvät mahdollisuudet ideallasi on saada rahoitusta.

ELY-keskus tukee yrittäjiä myös muilla tavoin kuin pelkkää rahoitusta tarjoamalla. Yritykset voivat hakea myös koulutuspalveluita, henkilöstöpalveluita, apua omistajanvaihdokseen, verkostoitumispalveluita sekä tukea kalatalouteen ja maaseutuelinkeinoihin. Etsitkö tukea keksintöihin? Business Finland rahoittaa keksintöjen kehittämistä.

ELY-keskuksen rahoitus
Jotta yrityksesi voi saada ELY-keskuksen rahoitusta, hankesuunnitelmaan kannattaa kirjoittaa miten hanke erottuu selvästi yrityksesi muusta toiminnasta ja kuinka hanke auttaa parantamaan kilpailukykyä merkittävästi.

Mikä on Business Finland?

Business Finland on Tekesin ja Finpron yhdistymisestä muodostunut rahoitus- ja tukipalvelu. Business Finlandin tehtävä on tukea yrityksiä, yliopistoja, julkisia organisaatioita, korkeakouluja sekä tutkimuslaitoksia tutkimus- ja kehitysprojekteissaan. Business Finlandilta voi saada joko avustuksia tai riskilainoja. Ei ole kuitenkaan varmaa, että yrityksen rahoitus- tai lainahakemus hyväksytään, sillä rahoituskohteet valitaan aina yksitellen. Business Finland myöntää rahoitusta niille hankkeille, jotka voivat tuottaa pitkällä aikavälillä eniten hyötyä kansantaloudelle sekä yhteiskunnalle.

Miten Business Finlandilta haetaan rahoitusta?

Ennen kuin lähdet täyttelemään hakemuksia Business Finlandin sivuilla, kannattaa olla yhteydessä tunnustelupalveluun, jotta saat apua oikean rahoituksen valintaan. Itse rahoituksen hakeminen tapahtuu sähköisessä palvelussa. Hakemukseen liitetään tietoja yrityksen liiketoiminnasta ja sen nykytilasta sekä yrityksen henkilöstöstä sekä tämänhetkisistä resursseista. Seuraavaksi hakemuksessa kuvaillaan yrityksen kasvusuunnitelmia ja asetetaan hankkeelle tavoitteet. Mukaan pitää liittää myös hankesuunnitelma sekä kustannusarvio. Kassavirtaennuste tulee liittää hakemukseen mukaan. Kaavake ilmoittaa sinulle, mikäli muitakin liitteitä tarvitaan.

Kun olet lähettänyt hakemuksesi, se menee Business Finlandin asiantuntijoiden käsittelyyn. Tiedot käydään läpi luottamuksellisesti. Kun asiantuntijat alkavat käsitellä yrityksesi hakemusta, he määrittävät yhteyshenkilön, joka on sitten suoraan yritykseesi yhteydessä.

Edellinen artikkeliUuden yrityksen rahoittaminen Finnveran avulla
Seuraava artikkeliETK:n ”Selvitys työskentelystä” -lomakkeen täyttäminen

1 KOMMENTTI

 1. Moikka!

  Olen kevytyrittäjä jalkapallovalmentajana. Olen toiminut vuodesta 2016 sillä ajatuksella, että voisin laajemmin auttaa suomalaisia junioriseuroja heidän valmentajakoulutuksessa. Tasaiseen tahtiin on tuloja tullut, mutta tottakai enemmän olisi parempi, jotta voisin kenties jossain vaiheessa palkata henkilökuntaa. Tälle on kysyntää kyllä.

  Nyt tarttisin apua,koska olen syksyllä toteuttamassa roadtrip kiertuetta Suomessa, jossa käyn tutustumassa laadukkaisiin suomifutis seuroihin ja niistä tekisin dokumentti sarjan. Tälläistä eiole aiemmin tehty Suomessa eikä varmaankaan koko maailmassa, joten nyt on hyvä aika tuoda esille suomalaista ydinosaamista. Reissuun lähtee 2 miestä. Rahoituksen tarve olisi n. 3000-5000€ (sisältää matkakustannukset, palkat, jatkomarkkinoinnin).
  En tiedä onko tämä oikea paikka, mutta etsin kipeästi jotain kautta tähän rahaa…

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän
Captcha verification failed!
Captcha-käyttäjän tulos epäonnistui. ota meihin yhteyttä!