Työnantajamaksut

Jos olet vasta aloittelemassa uraasi työnantajana, työnantajamaksut eivät ole välttämättä ehtineet tulla tutuiksi. Kun palkkaat yritykseesi työntekijöitä, sinulla on kuitenkin velvollisuus huolehtia erilaisten työnantajamaksujen maksamisesta. Kuinka paljon nämä maksut sitten voivat olla käytännössä? Palkan päälle työnantaja maksaa sivukuluja, jotka ovat noin 40-45%. Oletetaan että yrityksesi palkkaa työntekijän, jolle maksetaan 2000 euroa palkkaa kuukaudessa. Työnantajalle tämä tulee käytännössä maksamaan kuitenkin yli 2700 euroa kuukaudessa nimenomaan työnantajamaksujen vuoksi. Voit laskea kunkin maksun osuuden ja yhteissumman esimerkiksi Suomen Yrittäjien työnantajamaksulaskurilla. 

Alla olevasta taulukosta voit tarkistaa kunkin maksun prosenttiosuudet ja muuta aiheeseen liittyvää tietoa.

Työeläkevakuutusmaksut2020
Työntekijä (17-67v) / yrittäjä (18-67)
TyEL-maksu% palkasta
Alle 2 086 500€
Asiakashyvitys tai hoitokustannusalennus voi alentaa maksua.
25,3%
Työntekijän osuus
Työnantaja pidättää tämän osuuden palkasta. Vuodesta 2017 eteenpäin on 53-62-vuotiailta peritty 1,5% suurempi osuus. Samalta ajalta kertyy heille eläkettä 1,7%, ei 1,5%.
Työntekijän osuus (17-52-vuotiaat)
53-62-vuotiaat
63-67-vuotiaat
7,15%
8,65%
7,15%
Tilapäinen työnantaja
Jos vakituisia työntekijöitä ei ole ja palkka on alle 8 676€ / 6kk25,3%
TyEL-ansion alaraja60,57€/kk
YEL-maksu
18-52-vuotiaat
53-62-vuotiaat
63-67-vuotiaat
24,10%
25,60%
24,10%
Aloittava yrittäjä
22 % alennus ensimmäiset 4 vuotta
18-52-vuotiaat
53-62-vuotiaat
63-67-vuotiaat
18,8%
20,0%
18,8%
YEL-tulon alaraja7958,99€ vuodessa
YEL-tulon yläraja180 750€ vuodessa
Työttömyysturva (oikeus Kelan maksamaan peruspäivärahaan)13 076€ vuodessa
Yrittäjä saa liittyä työttömyyskassaan13 076€ vuodessa
MYEL-maksu
Alle 53-vuotias min.
53 v täyttäminen seuraavan vuoden alusta min.
Alle 53-vuotias max.
53 v täyttäminen seuraavan vuoden alusta max.
13,0140%
13,8240%
24,1%
25,6%
Ylläoleva maksuprosentti nousee liukuvasti 27 882,12€ ja 43 814,83€ välillä
Yksityisen työnantajan sosiaaliturvamaksu
Työnantajan sairausvakuutusmaksu eli sotu-maksu suoritetaan Verohallinnolle ennakonpidätysten mukana. Sotu-maksua ei makseta alle 16-vuotiaista tai 68 vuotta täyttäneistä työntekijöistä.
Yrittäjän sekä palkansaajan sairausvakuutusmaksu
Vakuutetun sairausvakuutusmaksu
Palkansaajat1,18% palkasta (jos palkka on vähintään 14 574€)
Yrittäjät1,33% työtulosta, jos tulo on vähintään 14 574€.
Työttömyysvakuutusmaksut (työntekijän osuus) 17-64-vuotiaille1,25%
Työttömyysvakuutusmaksut 17-64-vuotiaasta (työnantajan osuus)0,45% aina 2 125 500€ palkkasummaan asti ja 1,7% tämän ylittävästä osasta
Työtapaturmavakuutusmaksu (tulee pakolliseksi kun kalenterivuonna maksetaan palkkaa 1200€)keskimäärin 0,8%
Ryhmähenkivakuutus (tapaturmavakuutusyhtiö perii tämän tapaturmavakuutusmaksun yhteydessä)keskimäärin 0,07%

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here