Yrittäjän työttömyysturva

Toimitko yrittäjänä tai harkitsetko yrittäjäksi lähtemistä? Tässä artikkelissa kerromme siitä, mitä sinun on hyvä tietää yrittäjän oikeudesta työttömyysturvaan. Yrittäjien työttömyysjaksoja turvataan joko työttömyyskassan tai Kelan kautta, riippuen siitä, oletko ollut työttömyyskassan jäsen ennen työttömyysjaksosi alkua vai et.

Mitä työttömyystukia voin saada, jos olen yrittäjä?

Työttömyyskassaan kuuluminen on edellytys ansiosidonaisen päivärahan saamiselle. Myös kevytyrittäjä voi liittyä yrittäjäkassaan.

Työttömyyspäivärahaa on kahdenlaista – joko se maksetaan ansiopäivärahana tai peruspäivärahana. Kela vastaa perusturvan eli peruspäivärahan ja työmarkkinatuen maksamisesta asiakkailleen. Jos olet vakuutettu työttömyyskassassa, saat tämän sijaan ansiopäivärahaa. Voit hakeutua yrittäjäkassan jäseneksi, jos haluat turvata oikeutesi ansiopäivärahaan. Jos toimit sekä yrittäjänä että palkansaajana, voit itse valita haluatko kuulua yrittäjäkassaan vai palkansaajakassaan. Voit liittyä yrittäjäkassaan myös jos olet freelancer tai laskutuspalvelua palkan nostoon käyttävä kevytyrittäjäSYT-kassan sivuilla voit testata, katsotaanko sinut yrittäjäksi työttömyysturvan puolesta.

Mitä tehdä jos jää työttömäksi

Jos olet toiminut yrittäjänä ja työtön jakso häämöttää, kannattaa toimia nopeasti. Työttömyysetuuksien maksaja määräytyy sen mukaan, oletko ollut yrittäjäkassan jäsen vai et. Alla kerromme tarkemmin kummankin vaihtoehdon toimenpiteet, jotta työttömyysetuuksiesi maksu voi alkaa.

Olen työttömyyskassan jäsen

 1. Rekisteröidy työnhakijaksi TE-toimiston kautta
 2. Hae ansiopäivärahaa työttömyyskassastasi
 3. Esimerkki:
 • YEL: 25 000€ (2 083,33 euroa kuussa)
 • Jäsenmaksu: 42,40€ kuussa (jäsenmaksu on myös vähennyskelpoinen)
 • Työttömyyspäiväraha: 1320,53€ kuussa
 • Korkeintaan 400 päivää

En ole työttömyyskassan jäsen

 1. Rekisteröidy työnhakijaksi TE-toimiston kautta
 2. Hae peruspäivärahaa Kelasta
 3. Esimerkki:
 • YEL: 25 000€ (2 083,33 euroa kuussa)
 • Jäsenmaksu: 0€ kuussa
 • Työttömyyspäiväraha: 723,69€ kuussa
 • Korkeintaan 400 päivää
Mitä työttömyysturvaa yrittäjä voi saada?
Työttömyysjakson aikana monet yrittäjät saavat kipinän uuteen liiketoimintaan. Ideaa voi kokeilla ensin myös kevytyrittäjänä.

Yrittäjän oikeus työttömyysturvaan

Jos TE-toimisto toteaa että täytät työttömyysturvalaissa määritellyn yrittäjän tunnusmerkistön, seuraavaksi pitää päättää, työskenteletkö pää- vai sivutoimisesti. Tämän ratkaisun TE-toimisto tekee enemmänkin käyttämiesi työtuntien perusteella, ei työstä nostamasi palkan tai työn tuoton pohjalta. Yleensä sinut todetaan päätoimiseksi yrittäjäksi, jos et pysty ottamaan vastaan kokoaikaista työtä. Tätä päätöstä ei tehdä  neljän ensimmäisen kuukauden aikana yrittäjyyden aloittamisesta.

Päätoimisen yrittäjän työttömyysturva

Jos TE-toimisto toteaa että yrittäjämäinen toimintasi on päätoimista, et ole oikeutettu työttömyysetuuteen. Yleensä yrittäjät todetaan päätoimisiksi yrittäjiksi, jos työn vaatimat työtunnit vaativat niin paljon aikaa, että yrittäjällä ei ole mahdollisuuksia ottaa vastaan kokoaikaista työpaikkaa.

Ansiosidonnainen päiväraha yrittäjälle

Yrittäjänä voit saada ansiosidonnaista päivärahaa viisi arkipäivää viikossa, jos työtön jakso alkaa. Yleisesti korvausaika on 400 päivää. Ennen kuin ansiosidonnainen päiväraha lähtee rullaamaan, jakson alkuun tulee viisi päivää, jotka eivät oikeuta korvauksiin. Näitä kutsutaan omavastuupäiviksi tai omavastuuajaksi. Oletko työskennellyt vähintään viisi vuotta viimeisten 20 vuoden aikana ja olet vähintään 58-vuotias? Siinä tapauksessa voit saada ansiopäivärahaa jopa 500 päivää.

Yksi työttömyysturvaan vaikuttava tekijä on se, oletko päätoiminen vai sivutoiminen yrittäjä. Tämän arvion tekee TE-toimisto. Tämä arvio ei ole välttämättä sama kuin verotuksen puolelta tehty päätös. Uutena yrittäjänä saat kuitenkin toimia yrittäjänä neljä kuukautta, ennen kuin TE-toimisto arvioi oletko päätoiminen vai sivutoiminen yrittäjä. Tulosi voivat vaikuttaa työttömyysetuutesi määrään, mutta toisaalta voit myös saada päivärahaa pidempään.

Miten Kela maksaa työttömyystukea yrittäjälle
Haluatko muuttaa harrastuksesi työksi? Voit kokeilla kevytyrittäjyyttä 4 kk ilman että työttömyystukeasi peruttaisiin. Tulot voivat kuitenkin vaikuttaa tuen määrään.

Miten työttömyyskassan ansiopäiväraha lasketaan?

Ansiopäiväraha lasketaan kahden eri osan perusteella. Nämä osat ovat perusosa sekä ansio-osa. Tämä ansio-osa viittaa siihen, kuinka paljon vuosituloa olet tienannut ennen työttömyysjaksoasi tai vaihtoehtoisesti myös vakuutustasosi mukaan. Perusosa on vuoden 2022 alusta lähtien ollut 34,50 euroa päivältä. Oletko alle 18-vuotiaiden lasten huoltaja? Siinä tapauksessa ansiopäivärahaasi lisätään lapsikorotus.

Ansiopäivärahan lapsikorotukset
 • Yhdestä lapsesta 5,41 euroa
 • kahdesta lapsesta 7,95 euroa ja
 • kolmesta tai useammasta lapsesta 10,25 euroa päivässä.

Miten Kelan työmarkkinatuki ja peruspäiväraha lasketaan?

Kela vastaa työmarkkinatuen ja peruspäivärahan maksamisesta. Tällä hetkellä ne ovat noin 740 euroa kuussa. Kelan työttömyysetuuksista ei kerry eläkettä, toisin kuin ansiosidonnaisesta tuesta. Miten työttömyysetuuksia sitten saa Kelasta? Hakemuksesi käsittely voi alkaa, kun rekisteröidyt työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon eli työ- ja elinkeinotoimistoon. Sinun pitää myös huolehtia siitä, että uusit työnhakusi säännöllisesti ja otat vastaan tarjottua työtä tai työllistymisessä tukevia palveluita. 

Miten sivutoimisten yrittäjien työttömyysturva toimii?

Jos TE-toimisto on todennut yritystoimintasi olevan luonteeltaan sivutoimista, etuuden maksaja huomioi ensin ne tulot, joita saat yritystoimintasi kautta. Tämän jälikeen työttömyysetuutesi maksetaan sovitellusti. Miten yritystoiminnasta saadut tulot sitten sovitellaan eli miten tulot vaikuttavat päivärahaan?

Sivutoimisen yrittäjyyden tulon vaikutus päivärahaan

Sinun on mahdollista tienata pienehköjä summia työttömänä, ilman että ansioturvasi pienenee.

Työttömänä voit ansaita joko:

 • 300 euroa kuussa tai
 • 279 euroa neljässä viikossa.

Kunhan yrittäjätulosi pysyvät näiden summien sisäpuolella, sillä ei ole vaikutusta ansiopäivärahaasi. Jos tulosi ylittää jommankumman kynnyksen, ansiopäivärahaa aletaan sovittelemaan. Päivärahasta vähennetään silloin puolet suojaosan ylittävästä tulosta. Jos ansiopäivärahasi ja työtulosi yhteen laskettu summa on suurempi kuin päivärahan perusteena oleva palkka, ansiopäivärahasi pienenee. Soviteltua päivärahaa laskiessa käytetään lisäksi 100% sääntöä. Mitä tämä 100% sääntö sitten pitää sisällään päivärahaa saavan hakijan vinkkelistä? Tällä tarkoitetaan sitä, että työstä saamasi palkka ja soviteltu päiväraha voivat olla yhteensä korkeintaan 100 prosenttia päivärahasi perusteena olevasta palkasta, ei sen enempää.

Kevytyrittäjä ja työttömyystuet
Onko sinulla osaamista, jota voi hyödyntää sesonkiaikoina? Kunhan pestisi kestää korkeintaan kaksi viikkoa, työttömyysturvaasi ei katkaista, vaan sitä maksetaan soviteltuna.

Hyvää tässä mallissa on se, että soviteltu päiväraha otetaan jatkossa huomioon ansiopäivärahasi kestossa. Kun saat soviteltua päivärahaa, ansiopäivärahasi enimmäisaika, joka voi olla 300, 400 tai esimerkiksi 500 päivää, kuluu hitaammin kuin yleensä. Sinulle säästyy maksettavia päiviä ikäänkuin pahan päivän varalle. Voit käyttää nämä päivät siis myöhemmin, jos tarve on.

Aiotko tehdä osa-aikatyötä tai alle kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön pätkän? Entä lomautetaanko sinut? Jotta voit saada soviteltua päivärahaa, voit tehdä enintään 80% alan enimmäistyöajasta. Jos olet osa-aikatöissä tai korkeintaan kaksi viikkoa kestävässä, kokoaikaisessa työssä, työaikasi lasketaan joko neljän kalenteriviikon tai kuukauden perusteella. Sovittelussa otetaan huomioon myös monta muuta tekijää, kuten:

 • Peruspalkka, lisät ja korvaukset
 • provisiot ja bonukset, stipendit ja apurahat verolliselta osin, rojaltit ja tekijänoikeuskorvaukset
 • lomaraha, lomaltapaluluraha ja lomakorvaus
 • luottamusmiehen palkkio
 • osinkotulojen ansiotulo-osa
 • osa-aikaisen työn vuosiloma
 • erilaiset työnantajan maksamat vakuutusmaksut
 • työaikapankkiin säästämäsi työaika, jonka nostat rahana.

Toisin sanoen, moni työtoiminnasta sisään tuleva tulo lasketaan sovittelussa mukaan. On kuitenkin olemassa myös palkkioita, joita ei oteta huomioon kun soviteltua tuloa lasketaan. Mitä rahaa tai rahan arvoisia etuja ei sitten oteta laskuissa huomioon?

Sovittelussa ei huomioida:

 • Yli 2 viikkoa kestävästä työstä maksettava lomakorvaus
 • odotusajan palkka
 • rahalahja
 • stipendit ja apurahat verottomalta osin
 • vahingonkorvaukset
 • työsuhteen vuoksi maksettava osakeanti ja osakeoptio sekä osinkotulot pääomatulon osalta
 • luottamustoimesta maksettu luottamustoimipalkkio.

Lyhytkestoisen yrittäjänä työllistymisen vaikutus työttömyysturvaan

Onko näköpiirissäsi projektiluonteinen keikka, jonka haluaisit ottaa vastaan? Myös työttömyysetuuksia vastaanottavat henkilöt voivat osallistua lyhyisiin, korkeintaan kaksi viikkoa kestäviin projekteihin tai työsuhteisiin. Toki yritystoiminnasta saamasi tulo voi vaikuttaa työttömyysetuuteesi – se maksetaan soviteltuna yritystoiminnasta saamaasi tuloon nähden.

Yrittäjän työttömyyskassa
Työttömyysetuuksiesi määrä riippuu muun muassa siitä, oletko ollut työttömyyskassan jäsen vai et.

Kevytyrittäjän työttömyysturva

Voit toimia neljän kuukauden ajan kevytyrittäjänä ilman, että ansiosidonnaisen päivärahan maksaminen loppuu. Tulot kuitenkin otetaan huomioon päivärahan määrässä.

Kevytyrittäjäksi lähteminen on ollut helpompaa vuoden 2018 alusta lähtien, jos olet saanut työttömyysetuuksia ennen yrittämisen aloittamista. Uuden lakimuutoksen myötä työtön työnhakija voi tehdä töitä kevytyrittäjänä neljän kuukauden ajan niin, että työnteon päätoimisuutta ei arvioida. Tämä tarkoittaa työttömälle työnhakijalle käytännössä sitä, että voit tehdä töitä yrittäjämäisesti ja saada silti ansiopäivärahaa. Kevytyrittäjyydestä saamasi tulot otetaan kuitenkin huomioon päivärahaa maksettaessa, kuten tähänkin asti on tehty. Ennen vuonna 2018 voimaan tullutta lakimuutosta, TE-toimisto on arvioinut yrittäjyyden pää- tai sivutoimisuuden aina tapauskohtaisesti, jonka perusteella on tehty päätös siitä, voiko ansiosidonnaista saada vai ei. Nyt työtön työnhakija voi aloittaa kevytyrittäjänä tietäen, että tähän keskusteluun lähdetään TE-toimiston kanssa vasta neljän kuukauden kuluttua toiminnan aloittamisesta eikä ensimmäistä neljää kuukautta oteta lainkaan mukaan laskuihin takautuvasti.

Voiko neljän kuukauden jälkeen aloittaa uuden kevytyrittämisen jakson?

Jos työt sujuvat toivotunlaisesti ja uusia projekteja olisi luvassa, kannattaa silti pitää mielessä neljän kuukauden rajapyykki, jos nostat työttömyysetuuksia. Jos yritystoimintasi säilyy sivutoimisena ja TE-toimisto toteaa ettet edelleenkään työskentele kokoaikaisesti yrityksesi kautta, voit edelleen jatkaa työttömyysetuuksiesi nostamista. Tietyissä tapauksissa kellon voi myös ikäänkuin kääntää taaksepäin ja aloittaa neljän kuukauden jakson uudelleen. Jotta neljän kuukauden jakso, jolloin yrittäjyytesi pää- tai sivutoimisuutta ei arvioida voisi alkaa uudelleen alusta, seuraavien ehtojen pitää täyttyä:

 • olet täyttänyt työttömyyspäivärahan edellyttävän työssäoloehdon ja
 • työttömyyspäivärahan enimmäisaika alkaa alusta ja
 • et jatka samaa yritystoimintaa vaan vaihdat toiseen toimintaan.

On hyvä ottaa huomioon, että kun saat työttömyysetuutta yritystoimintasi toimiessa taustalla, et voi kieltäytyä tarjotusta työstä etkä voi jättää työllistymistä edistäviä palveluita väliin. Näistä kieltäytyminen voi johtaa työttömyysetuuksiesi peruuttamiseen.

Miten yritystoiminnan päättyminen vaikuttaa työttömyysetuuteen?

Lopetellessasi omaa yritystoimintaasi tai omaa työtäsi, TE-toimiston tehtävä on tutkia edellytyksiäsi saada työttömyysetuutta. Kun esimerksi toimeksianto päättyy, yksityisellä elinkeinonharjoittajalla, eli toiminimen kautta yrittävällä henkilöllä, voi olla oikeus saada työttömyysetuutta. Samoin yrittäjän perheenjäsen voi joissain tilanteissa saada työttömyysetuutta, jos hänen työskentelynsä samassa yrityksessä päättyy. Jotta TE-toimisto voi todeta yritystoimintasi lopetetuksi, TE-toimiston pitää saada luotettava varmistus toiminnan lopettamisesta.

Työttömyyspäivärahan omavastuu lyheni

Vuosi 2018 toi myös muita muutoksia mukanaan. Uusi lakimuutos vaikuttaa muun muassa työttömyyspäivärahan omavastuun kestoon. Vuodesta 2018 eteenpäin työttömyyspäivärahan omavastuupäivät vähenivät seitsemästä päivästä viiteen arkipäivään. Mitä omavastuupäivä sitten tarkalleen ottaen tarkoittaa? Omavastuupäivillä tarkoitetaan sitä maksutonta jaksoa, joka asetetaan etuusjakson alkuun.

Mitä aktiivimalli tarkoittaa?

Aktiivimallista luovuttiin vuoden 2020 alussa. Jos kuitenkin termi tulee vielä jossain vastaan, niin kertauksena: Vuonna 2018 työttömyyskassat alkoivat seurata päivärahanhakijan aktiivisuutta työnhaussa. Aktiivisuutta tarkasteltiin aina 65 päivän maksujaksoissa. Jos riittävää aktiivisuutta ei voitu todeta, päiväraha alennettiin 4,65% tulevan 65 maksupäivän ajaksi. Tämän jälkeen työttömän työnhakijan aktiivisuutta tarkasteltiin uudelleen. Tämä ei kuitenkaan tarkoittanut sitä, että jo 4,65% alempaa etuisuutta alennettaisiin toiset 4,65 prosenttia, jos aktiivisuusmittari ei täyty seuraavallakaan tarkastelujaksolla. Etuus pidettiin siis samalla, alennetulla tasolla, kunnes työnhakijan aktiivisuusvaatimukset täyttyivät. Vuodesta 2020 alkaen siis työttömyyskassat eivät enää seuraa työnhakijan aktiivisuutta, eikä siten tukia leikata sen seurauksena.

Edellinen artikkeliHenkilökunnan palkkaaminen
Seuraava artikkeliMitä toiminimen verotuksessa saa vähentää?

3 KOMMENTIT

 1. Aktiivimallissa johdetaan ihmisiä ihan väärille poluille! Itse aloitin tmi:n aktiivimallin aikana. Työtuntini viikossa 3-5h. Te-tsto päätti kuitenkin, että olen päätoiminen yrittäjä. Mielenkiintoista, kun tulojakin oli muutama kymppi viikossa.
  Kiitos Sipilä & kumppanit!!!

 2. oon tehnyt sekä yrittäjänä että palkansaajana töitä. Vaikka ero oli huomattava palkansaajan hyväksi, minut katsottiin päätoimiseksi yrittäjäksi. Kohta on aika laittaa pillit pussiin kun ei pysty enää sairauden takia tehdä töitä. mitäs sitten? muita töitä voin tehdä mutta omaani en? ilmoittaudunko työttömäksi työnhakijaksi vai mitä pitäisi tehdä. Työvoimatoimiston palvelunumeroon olen jonottanut nyt 2 viikkoa, joka päivä noin tunnin ajan. mitään ei tapahdi.

 3. Nuo pari kommenttia kertovat kaiken. Jos olet sekä yrittäjä että palkansaaja, et saa koskaan mitään tukea. Nuo kassat eivät päätä, kenelle maksetaan eli summa summarum he lupaavat jotain tukea, josta päättää joku muu: satunnainen te-virkailija. Miten voi luvata jotain, mistä toinen päättää? Voisiko kassat vastata tähän kysymykseen?
  Miksi onkin näin, että jos haluat tehdä kahta työtä, et saa tukea mistään, jos toinen työsi menee alta. Eikös se pitäisi olla ahkeralle niin, että voit kuulua kumpaankin liittoon (yrittäjä ja työntekijä) ja jos toinen työ menee, saat siltä liitolta tukea. Pienipalkkaisen kun on näet pakko pk-seudulla yrittää: toisen palkan vie asunto ja yrittäjätulot vie verottaja sekä yel. – Mistä saisi kolmannen työpaikan? Varmaan jostain, sillä kaverilla on 4 työpaikkaa. Silloin alkaa olla jo aika varma, että pystyy asumaan ja elättämään perheen. On kyllä ihmeelliseksi mennyt maailma.

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän
Captcha verification failed!
Captcha-käyttäjän tulos epäonnistui. ota meihin yhteyttä!