Kilometrikorvauksilla tarkoitetaan työnantajan maksamia korvauksia työntekijälle työmatkoista, jotka työntekijä tekee omalla autollaan tai muulla ajoneuvolla. Vuonna 2020 peruskorvaus on 0,43 euroa kilometriltä, mutta tähän vaikuttavat useat muut tekijät. Työntekijän kilometrikorvaukset Verohallinto määrittelee vuosittain kilometrikorvauksen määrän. Tämä määrä on siis se enimmäismäärä, joka työntekijälle voidaan maksaa verottomasti. Kilometrikorvauksen enimmäismäärään vaikuttaa mm. se,...
Toiminimiyrittäjän tulee pitää yritystoiminnastaan kirjanpitoa muiden yritysten tapaan. Yksityiselle elinkeinoharjoittajalle on kuitenkin annettu joitakin kevennyksiä, jos liiketoiminta on suhteellisen pientä. Tällöin toiminimi on oikeutettu pitämään yhdenkertaista kirjanpitoa. Kirjanpidon tarkoituksena on pitää erillään yrittäjän henkilökohtaiset varat yrityksen varoista. Vaikka käytännössä nämä varat ovatkin yhteisiä, on ne esimerkiksi verotuksen kannalta tärkeää osata...
Miten toiminimen verotus eroaa palkansaajan tai osakeyhtiön verotuksesta? Vaikka toiminimiyrittäjän eli yksityisen elinkeinonharjoittajan tuloa verotetaan ainoastaan yrittäjän henkilökohtaisena tulona, eroaa se silti palkansaajan verotuksesta. Koska yksityinen elinkeinonharjoittaja ei ole erillinen verovelvollinen, ei itse yrityksen tarvitse maksaa veroa tulostaan. Toiminimen verotus Tässä artikkelissa käydään läpi: Miten toiminimiyrittäjän tulos lasketaan Onko verotettava tulo...
Päivärahat kotimaassa 2020 Kotimaan päivärahaa voidaan maksaa verovapaana työntekijälle, joka on yli kuuden tunnin työ- tai virkamatkalla yli 15 kilometrin päässä työpaikalta tai kotoaan. Päivärahat aiheuttavat päänvaivaa monesti niin yrittäjälle kuin työntekijällekin. Tässä artikkelissa pyrimme siis selventämään päivärahoihin liittyviä epäselvyyksiä. Huomaa, että mikäli työmatkan tekee omalla autolla tai muulla kulkuvälineellä, päivärahojen...
Onko organisaatiollasi kasvusuunnitelmia, kansainvälistymistoiveita tai innovaatiohaluja? Ehkä voisitte hyötyä verkostotoitumisavusta? Organisaatiosi voi saada apua näihin ja moniin yllä mainittuihin kysymyksiin Business Finlandilta. Business Finland syntyi kun Tekes ja Finpro yhdistyivät. Tässä artikkelissa tarkastelemme muun muassa: Millaista apua Business Finlandilta voi saada millaiset yritykset voivat hakea rahoitusta ja miten rahoitusta...
Finnvera on valtion omistama erityisrahoittaja, jonka tavoitteena on tukea pk-yrityksiä kasvamaan ja kansainvälistymään. Finnvera tarjoaa rahoitusta myös aloittaville yrityksille. Aloittavan yrityksen voikin olla kannattavaa selvittää, voisiko Finnvera auttaa rahoituksen järjestämisessä. Kuka voi saada rahoitusta Finnveralta? Rahoitusta on mahdollista hakea lähes kaikilla toimialoilla toimiville yrityksille. Poikkeuksen tästä tekevät kuitenkin varsinainen maatilatalous,...
Yritystoimintaa aloittaessa yrittäjällä on mahdollisuus ilmoittautua Verohallinnon rekistereihin. Näitä ovat siis työnantajarekisteri, arvonlisäverovelvollisten rekisteri sekä ennakkoperintärekisteri. Jos yrityksen toiminta on pientä, rekisteröityminen ei ole pakollista. Milloin rekistereihin täytyy sitten ilmoittautua ja mitä hyötyä niistä on yritykselle tai yrittäjälle? Työnantajarekisteri Työnantajarekisteriin ilmoittautuminen on pakollista, mikäli yrityksessä työskentelee vakituisesti kaksi työntekijää. Työnantajarekisteriin on ilmoittauduttava, jos...
Oletko koskaan katsonut kauhuissasi esitäytettyä veroilmoitusta ja miettinyt, mitä laatikoihin pitäisi kirjata? Tämän artikkelin tarkoituksena on käydä kohta kohdalta läpi henkilökohtaisen verotuksen ja verovähennysten saloja, jotta voit parhaiten hyödyntää sinulle kuuluvat verovähennykset. Yksityishenkilön verotus Käydään läpi yksityishenkilön verotuksen pääkohdat. Kaikki tulosi jaetaan ansiotuloihin ja pääomatuloihin, jotka sitten verotetaan erikseen. Ansiotuloa ovat...
Vuosi 2019 toi useita muutoksia sekä yksityisen että yrityksen verotukseen. Suurin muutos yrityksille on tulorekisteri, jonka tarkoituksena on selkeyttää palkkojen ilmoittamista ja niiden seuraamista sähköisesti. Näin tietokannassa on aina ajankohtaisinta tietoa, mikä taas helpottaa esimerkiksi viranomaisten työtä ja nopeuttaa etuuspäätösten tekemistä. Lisäksi yksityishenkilöiden verokortteihin on tullut muutoksia. Tässä artikkelissa...
Usein yritystä perustettaessa menot ylittävät tulot reippaasti. Alkuun on tehtävä investointeja, maksettava työtiloista, joissakin tapauksissa jopa maksettava palkkoja ennen kuin yritystoiminnasta saatavat eurot riittävät kaiken kattamiseen. Realistinen rahoitustarve tulee selvittää jo ennen yritystoiminnan aloittamista, jotta yllätyksiä ei pääse tulemaan. Rahoituslaskelma ja liiketoimintasuunnitelma Liiketoimintasuunnitelman laatiminen on tärkeää ennen yrityksen toiminnan aloittamista. Suunnitelman...