Osakeyhtiö on erillinen verovelvollinen. Tämä tarkoittaa sitä, että osakeyhtiön on maksettava veroa yhtiön tuloksesta. Sen lisäksi osakkeenomistajia verotetaan ulosmaksettavista osingoista. Osakeyhtiön tuloveroprosentti on 20 %. Se saattaa kuulostaa yksinkertaiselta, mutta varsinaisen tuloksen määrän laskeminen on tätä hankalampaa.Osakeyhtiön verotus: miten verotettava tulo lasketaan Osakeyhtiön verotettava tulo saadaan, kun veronalaisista tuloista vähennetään vähennyskelpoiset...
Usein yritystä perustettaessa menot ylittävät tulot reippaasti. Alkuun on tehtävä investointeja, maksettava työtiloista, joissakin tapauksissa jopa maksettava palkkoja ennen kuin yritystoiminnasta saatavat eurot riittävät kaiken kattamiseen. Realistinen rahoitustarve tulee selvittää jo ennen yritystoiminnan aloittamista, jotta yllätyksiä ei pääse tulemaan.Rahoituslaskelma ja liiketoimintasuunnitelma Liiketoimintasuunnitelman laatiminen on tärkeää ennen yrityksen toiminnan aloittamista. Suunnitelman...
Factoring on rahoituksen muoto, jossa yritys rahoittaa kassavirtaansa panttaamalla myyntilaskujaan. Laskujen myynti ja factoring parantavat yrityksen asemaa neuvottelutilanteessa, kun yritys voi tarjota asiakkailleen paremmat maksuehdot. Kaikella rahoituksella on kuitenkin hintansa. Missä tilanteessa laskujen myynti ja factoring on sitten järkevää? Laskujen myynnin ja factoringin perusidea on sama: yritys voi saada myyntilaskujen...
Oletko uusi yrittäjä ja valmistaudut ensimmäisten laskujesi lähettämiseen? Tai oletko ehkä ottamassa yrityksssäsi uusia vastuita omalle tontillesi ja vertailet sitä, mitä on hyödyllisempi käyttää, laskutusohjelmaa vai Exceliä tai Wordia? Jotta asiakkaasi voivat maksaa laskusi ajallaan, sinun kannattaa varmistua, että kaikki laskulle kirjaamasi tiedot ovat varmasti oikein. Muussa tapauksessa laskun...
Harvassa ovat ne yrittäjät, joiden ei koskaan tarvitse lähettää yhtään laskua. Yleisimmät tavat laskujen tekemiseen ovat Excelillä tai Wordillä tehdyt, valmiit laskupohjat tai jonkin laskutusohjelman avulla laskun laatiminen. Tässä artikkelissa vertailemme eri vaihtoehtoja ja käymme myös läpi kysymyksiä ennen valinnan tekemistä. Tämän artikkelin luettuasi sinun on toivottavasti helpompi päättää, haluatko...
Toiminimiyrittäjän tulee pitää yritystoiminnastaan kirjanpitoa muiden yritysten tapaan. Yksityiselle elinkeinoharjoittajalle on kuitenkin annettu joitakin kevennyksiä, jos liiketoiminta on suhteellisen pientä. Tällöin toiminimi on oikeutettu pitämään yhdenkertaista kirjanpitoa. Kirjanpidon tarkoituksena on pitää erillään yrittäjän henkilökohtaiset varat yrityksen varoista. Vaikka käytännössä nämä varat ovatkin yhteisiä, on ne esimerkiksi verotuksen kannalta tärkeää osata...
Finnvera on valtion omistama erityisrahoittaja, jonka tavoitteena on tukea pk-yrityksiä kasvamaan ja kansainvälistymään. Finnvera tarjoaa rahoitusta myös aloittaville yrityksille. Aloittavan yrityksen voikin olla kannattavaa selvittää, voisiko Finnvera auttaa rahoituksen järjestämisessä.Kuka voi saada rahoitusta Finnveralta? Rahoitusta on mahdollista hakea lähes kaikilla toimialoilla toimiville yrityksille. Poikkeuksen tästä tekevät kuitenkin varsinainen maatilatalous,...
Miten toiminimen verotus eroaa palkansaajan tai osakeyhtiön verotuksesta? Vaikka toiminimiyrittäjän eli yksityisen elinkeinonharjoittajan tuloa verotetaan ainoastaan yrittäjän henkilökohtaisena tulona, eroaa se silti palkansaajan verotuksesta. Koska yksityinen elinkeinonharjoittaja ei ole erillinen verovelvollinen, ei itse yrityksen tarvitse maksaa veroa tulostaan.Toiminimen verotus Tässä artikkelissa käydään läpi:Miten toiminimiyrittäjän tulos lasketaan Onko verotettava tulo...
Kuka voi hakea Finnveran lainoja? Paljonko lainaa voi saada Finnveralta? Mitä eroa on lainatuotteilla? Kannattaako rahoitusta hakea Finnveralta vai pankista? Näihin kysymyksiin löydät vastauksen tästä artikkelista.Mikä on Finnvera? Finnvera on valtion omistama erityisrahoituslaitos. Sen tavoitteena on auttaa pk-yrityksiä kehittymään ja kansainvälistymään. Lainarahoituksen lisäksi Finnveran kautta voi hakea takauksia pankkilainoihin, sekä...
Päivärahat kotimaassa 2018 Kotimaan päivärahaa voidaan maksaa verovapaana työntekijälle, joka on yli kuuden tunnin työ- tai virkamatkalla yli 15 kilometrin päässä työpaikalta tai kotoaan. Päivärahat aiheuttavat päänvaivaa monesti niin yrittäjälle kuin työntekijällekin. Tässä artikkelissa pyrimme siis selventämään päivärahoihin liittyviä epäselvyyksiä. Huomaa, että mikäli työmatkan tekee omalla autolla tai muulla kulkuvälineellä, päivärahojen...