Mitä arvonlisävero tarkoittaa? Arvonlisävero on vero, joka lisätään myytävän tuotteen hinnan päälle. Kuluttaja siis maksaa arvonlisäveron ja myyjä tilittää sen verottajalle. Lähes kaikki myynti on arvonlisäverollista. Aloittavan yrityksen tulee hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi, jos liikevaihdon alarajan oletetaan ylittyvän ensimmäisenä verovuonna. Mikäli tekee toiminimen kirjanpidon itse, joutuu arvonlisäverotukseen perehtymään varsin huolellisesti. Osakeyhtiön verotus...
Yritystoimintaa aloittaessa yrittäjällä on mahdollisuus ilmoittautua Verohallinnon rekistereihin. Näitä ovat siis työnantajarekisteri, arvonlisäverovelvollisten rekisteri sekä ennakkoperintärekisteri. Jos yrityksen toiminta on pientä, rekisteröityminen ei ole pakollista. Milloin rekistereihin täytyy sitten ilmoittautua ja mitä hyötyä niistä on yritykselle tai yrittäjälle?Työnantajarekisteri Työnantajarekisteriin ilmoittautuminen on pakollista, mikäli yrityksessä työskentelee vakituisesti kaksi työntekijää. Työnantajarekisteriin on ilmoittauduttava, jos...
Kilometrikorvauksilla tarkoitetaan työnantajan maksamia korvauksia työntekijälle työmatkoista, jotka työntekijä tekee omalla autollaan tai muulla ajoneuvolla. Vuonna 2018 peruskorvaus on 0,42 euroa kilometriltä, mutta tähän vaikuttavat useat muut tekijät.Työntekijän kilometrikorvaukset Verohallinto määrittelee vuosittain kilometrikorvauksen määrän. Tämä määrä on siis se enimmäismäärä, joka työntekijälle voidaan maksaa verottomasti. Kilometrikorvauksen enimmäismäärään vaikuttaa mm. se,...
Jos olet vasta aloittelemassa uraasi työnantajana, työnantajamaksut eivät ole välttämättä ehtineet tulla tutuiksi. Kun palkkaat yritykseesi työntekijöitä, sinulla on kuitenkin velvollisuus huolehtia erilaisten työnantajamaksujen maksamisesta. Kuinka paljon nämä maksut sitten voivat olla käytännössä? Palkan päälle työnantaja maksaa sivukuluja, jotka ovat noin 40-45%. Oletetaan että yrityksesi palkkaa työntekijän, jolle maksetaan...
Osakeyhtiö on erillinen verovelvollinen. Tämä tarkoittaa sitä, että osakeyhtiön on maksettava veroa yhtiön tuloksesta. Sen lisäksi osakkeenomistajia verotetaan ulosmaksettavista osingoista. Osakeyhtiön tuloveroprosentti on 20 %. Se saattaa kuulostaa yksinkertaiselta, mutta varsinaisen tuloksen määrän laskeminen on tätä hankalampaa.Osakeyhtiön verotus: miten verotettava tulo lasketaan Osakeyhtiön verotettava tulo saadaan, kun veronalaisista tuloista vähennetään vähennyskelpoiset...
Usein yritystä perustettaessa menot ylittävät tulot reippaasti. Alkuun on tehtävä investointeja, maksettava työtiloista, joissakin tapauksissa jopa maksettava palkkoja ennen kuin yritystoiminnasta saatavat eurot riittävät kaiken kattamiseen. Realistinen rahoitustarve tulee selvittää jo ennen yritystoiminnan aloittamista, jotta yllätyksiä ei pääse tulemaan.Rahoituslaskelma ja liiketoimintasuunnitelma Liiketoimintasuunnitelman laatiminen on tärkeää ennen yrityksen toiminnan aloittamista. Suunnitelman...
Factoring on rahoituksen muoto, jossa yritys rahoittaa kassavirtaansa panttaamalla myyntilaskujaan. Laskujen myynti ja factoring parantavat yrityksen asemaa neuvottelutilanteessa, kun yritys voi tarjota asiakkailleen paremmat maksuehdot. Kaikella rahoituksella on kuitenkin hintansa. Missä tilanteessa laskujen myynti ja factoring on sitten järkevää? Laskujen myynnin ja factoringin perusidea on sama: yritys voi saada myyntilaskujen...
Oletko uusi yrittäjä ja valmistaudut ensimmäisten laskujesi lähettämiseen? Tai oletko ehkä ottamassa yrityksssäsi uusia vastuita omalle tontillesi ja vertailet sitä, mitä on hyödyllisempi käyttää, laskutusohjelmaa vai Exceliä tai Wordia? Jotta asiakkaasi voivat maksaa laskusi ajallaan, sinun kannattaa varmistua, että kaikki laskulle kirjaamasi tiedot ovat varmasti oikein. Muussa tapauksessa laskun...
Harvassa ovat ne yrittäjät, joiden ei koskaan tarvitse lähettää yhtään laskua. Yleisimmät tavat laskujen tekemiseen ovat Excelillä tai Wordillä tehdyt, valmiit laskupohjat tai jonkin laskutusohjelman avulla laskun laatiminen. Tässä artikkelissa vertailemme eri vaihtoehtoja ja käymme myös läpi kysymyksiä ennen valinnan tekemistä. Tämän artikkelin luettuasi sinun on toivottavasti helpompi päättää, haluatko...
Toiminimiyrittäjän tulee pitää yritystoiminnastaan kirjanpitoa muiden yritysten tapaan. Yksityiselle elinkeinoharjoittajalle on kuitenkin annettu joitakin kevennyksiä, jos liiketoiminta on suhteellisen pientä. Tällöin toiminimi on oikeutettu pitämään yhdenkertaista kirjanpitoa. Kirjanpidon tarkoituksena on pitää erillään yrittäjän henkilökohtaiset varat yrityksen varoista. Vaikka käytännössä nämä varat ovatkin yhteisiä, on ne esimerkiksi verotuksen kannalta tärkeää osata...