Leasing on esimerkiksi auton tai muun käyttöomaisuuden vuokrausta. Sopimus tehdään yleensä useammaksi vuodeksi, jolloin ajalta maksetaan kuukausittaista vuokraa. Leasing auttaa yritystä menojen ennakoinnissa ja sellaisen laitteiston hankkimisessa, johon sillä muuten ei välttämättä olisi varaa.Mitä on leasing? Leasing eli liisaus on siis koneen, laitteen tai kulkuneuvon vuokrausta. Se toimii saman tyyppisesti...
Sekä avoimen yhtiön että kommandiittiyhtiön vastuunalaisia yhtiömiehiä verotetaan samalla tavalla. Henkilöyhtiöt eivät ole erillisiä verovelvollisia, vaan verotus tapahtuu yhtiömiesten omana pääoma- ja ansiotulona. Kommandiittiyhtiön tai avoimen yhtiön yhtiömies voi myös olla toinen henkilö- tai osakeyhtiö. Tässä käsitellään kuitenkin ainoastaan yrityksiä, joiden kaikki yhtiömiehet ovat luonnollisia henkilöitä.Miten henkilöyhtiöitä verotetaan? Henkilöyhtiöiksi lasketaan...
Kassabudjetin laatiminen lähtee siitä, että yritys ennakoi kuukauden tulot ja menot varmistaen, että kassassa on oikea määrä rahaa oikeaan aikaan. Vaikka yrityksellä olisi kuinka paljon sidottua omaa pääomaa esimerkiksi kiinteistöissä, siitä ei ole juuri hyötyä silloin, kun laskujen eräpäivä lähestyy. Kirjanpito ja budjetointi eroavat toisistaan siis siinä, että rahamenot...
Mitä arvonlisävero tarkoittaa? Arvonlisävero on vero, joka lisätään myytävän tuotteen hinnan päälle. Kuluttaja siis maksaa arvonlisäveron ja myyjä tilittää sen verottajalle. Lähes kaikki myynti on arvonlisäverollista. Aloittavan yrityksen tulee hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi, jos liikevaihdon alarajan oletetaan ylittyvän ensimmäisenä verovuonna. Mikäli tekee toiminimen kirjanpidon itse, joutuu arvonlisäverotukseen perehtymään varsin huolellisesti. Osakeyhtiön verotus...
Yritystoimintaa aloittaessa yrittäjällä on mahdollisuus ilmoittautua Verohallinnon rekistereihin. Näitä ovat siis työnantajarekisteri, arvonlisäverovelvollisten rekisteri sekä ennakkoperintärekisteri. Jos yrityksen toiminta on pientä, rekisteröityminen ei ole pakollista. Milloin rekistereihin täytyy sitten ilmoittautua ja mitä hyötyä niistä on yritykselle tai yrittäjälle?Työnantajarekisteri Työnantajarekisteriin ilmoittautuminen on pakollista, mikäli yrityksessä työskentelee vakituisesti kaksi työntekijää. Työnantajarekisteriin on ilmoittauduttava, jos...
Kilometrikorvauksilla tarkoitetaan työnantajan maksamia korvauksia työntekijälle työmatkoista, jotka työntekijä tekee omalla autollaan tai muulla ajoneuvolla. Vuonna 2018 peruskorvaus on 0,42 euroa kilometriltä, mutta tähän vaikuttavat useat muut tekijät.Työntekijän kilometrikorvaukset Verohallinto määrittelee vuosittain kilometrikorvauksen määrän. Tämä määrä on siis se enimmäismäärä, joka työntekijälle voidaan maksaa verottomasti. Kilometrikorvauksen enimmäismäärään vaikuttaa mm. se,...
Jos olet vasta aloittelemassa uraasi työnantajana, työnantajamaksut eivät ole välttämättä ehtineet tulla tutuiksi. Kun palkkaat yritykseesi työntekijöitä, sinulla on kuitenkin velvollisuus huolehtia erilaisten työnantajamaksujen maksamisesta. Kuinka paljon nämä maksut sitten voivat olla käytännössä? Palkan päälle työnantaja maksaa sivukuluja, jotka ovat noin 40-45%. Oletetaan että yrityksesi palkkaa työntekijän, jolle maksetaan...
Osakeyhtiö on erillinen verovelvollinen. Tämä tarkoittaa sitä, että osakeyhtiön on maksettava veroa yhtiön tuloksesta. Sen lisäksi osakkeenomistajia verotetaan ulosmaksettavista osingoista. Osakeyhtiön tuloveroprosentti on 20 %. Se saattaa kuulostaa yksinkertaiselta, mutta varsinaisen tuloksen määrän laskeminen on tätä hankalampaa.Osakeyhtiön verotus: miten verotettava tulo lasketaan Osakeyhtiön verotettava tulo saadaan, kun veronalaisista tuloista vähennetään vähennyskelpoiset...
Factoring on rahoituksen muoto, jossa yritys rahoittaa kassavirtaansa panttaamalla myyntilaskujaan. Laskujen myynti ja factoring parantavat yrityksen asemaa neuvottelutilanteessa, kun yritys voi tarjota asiakkailleen paremmat maksuehdot. Kaikella rahoituksella on kuitenkin hintansa. Missä tilanteessa laskujen myynti ja factoring on sitten järkevää? Laskujen myynnin ja factoringin perusidea on sama: yritys voi saada myyntilaskujen...
Oletko uusi yrittäjä ja valmistaudut ensimmäisten laskujesi lähettämiseen? Tai oletko ehkä ottamassa yrityksssäsi uusia vastuita omalle tontillesi ja vertailet sitä, mitä on hyödyllisempi käyttää, laskutusohjelmaa vai Exceliä tai Wordia? Jotta asiakkaasi voivat maksaa laskusi ajallaan, sinun kannattaa varmistua, että kaikki laskulle kirjaamasi tiedot ovat varmasti oikein. Muussa tapauksessa laskun...