Tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste on päivitetty viimeksi maaliskuussa 2018

Rekisterinpitäjä

Silja Holding SIA
Stabu iela 49-5
LV-1011 Riga

Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Outbound Manager
yllapito@bisnes.fi

Rekisterin nimi

Bisnes.fi kävijärekisteri
Sähköpostirekisteri (yrityksen perustamisen pikaopas)

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Yrityksen perustamisen pikaopas -sähköpostirekisteriin kirjataan henkilötiedot niiltä henkilöiltä, jotka ovat tilanneet yrityksen perustaminen -pikaoppaan näiltä sivuilta. Bisnes.fi kävijärekisteriin kerätään anonymisoitua, teknistä käyttäjätietoa Bisnes.fi-palvelun käyttömääristä ja -tavoista.

Rekisterin tietosisältö

Sähköpostirekisteriin kerätään tilaajan luovuttamia tietoja; etunimi sekä sähköpostiosoite sekä IP-osoite, josta tiedot on jätetty.

Kävijärekisteriin kerätään verkkokäyttäytymistä koskevaa anonymisoitua tietoa, kuten selatut sivut, tulosivut, poistumissivut, palvelussa vietetty aika, linkkien klikkaukset.

Yllämainittujen kahden rekisterin tietosisältöä ei kyetä yhdistämään keskenään.

Säännönmukaiset tietolähteet

Sähköpostirekisteriin kerätään tietoja pyytämällä niitä käyttäjältä Bisnes.fi -palvelussa.

Kävijärekisteriin kerätään tietoja Bisnes.fi-palvelun käytön yhteydessä erilaisin tekniikoin, kuten evästein.

Tietojen luovutukset ja siirrot

Käyttäjien henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja voidaan luovuttaa Bisnes.fi-palvelun tuottamiseen olennaisesti liittyvien yhteistyökumppaneiden haltuun, mikäli se on välttämätöntä palvelun tuottamiseksi.

Asiakkaan henkilötietoja ei luovuteta ETA- tai EU-alueen ulkopuolelle paitsi silloin, kun tietosuojan taso voidaan taata ja siirto on palvelun teknisen toteutuksen kannalta välttämätöntä.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköpostirekisterin luottamuksellisuus varmistetaan sekä hallinnollisin että teknisin keinoin. Tietoja säilytetään turvallisessa ympäristössä suojattuna turvallisilla salausmenetelmillä, salasanoilla sekä palomuureilla. Rekisteriin pääsy on ainoastaan henkilöillä, joiden pääsy rekisteriin on välttämätöntä työtehtävien suorittamiseksi.

Tarkastusoikeus

Rekisteriin merkityllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin säilytetty. Tarkistuspyynnön voi tehdä postitse omakätisesti allekirjoitettuna osoittamalla sen rekisteriasioiden yhteyshenkilölle rekisterinpitäjän postiosoitteeseen. Tarkistuspyynnössä tulee mainita nimi, henkilötunnus, postiosoite ja puhelinnumero. Tarkistuspyynnön vastaus toimitetaan rekisteriin merkityn väestötietorekisteriin merkittyyn kotiosoitteeseen. Tietojen tarkastus kerran vuodessa on maksutonta.

Suoramarkkinointi

Liittymällä sähköpostirekisteriin annat luvan suoramarkkinointiin palvelun ylläpitäjän toimesta. Lupa on peruttavissa milloin tahansa klikkaamalla viestin lopussa olevaa poistu listalta -linkkiä.