Onko organisaatiollasi kasvusuunnitelmia, kansainvälistymistoiveita tai innovaatiohaluja? Ehkä voisitte hyötyä verkostotoitumisavusta? Organisaatiosi voi saada apua näihin ja moniin yllä mainittuihin kysymyksiin Business Finlandilta. Business Finland syntyi kun Tekes ja Finpro yhdistyivät. Tässä artikkelissa tarkastelemme muun muassa:

 • Millaista apua Business Finlandilta voi saada
 • millaiset yritykset voivat hakea rahoitusta ja
 • miten rahoitusta haetaan.

Mihin hankkeisiin voi hakea rahoitusta Business Finlandilta?

 • Kansainvälistymiseen
 • verkostoitumiseen
 • innovaatioihin ja kehittämiseen
 • investointeihin
 • käyttöpääoman rahoitukseen ja
 • vientikaupan rahoitukseen sekä vientisaatavien turvaamiseen.

Mitä yritystukia start upit voi saada?

Jotta yritystäsi voi harkita Business Finlandin Tempo-rahoituksen saajaksi, yrityksesi täytyy olla alle 5-vuotias. Tukea on mahdollista saada korkeintaan 50 000 euroa, jonka pitää kattaa korkeintaan 75% hankkeen kokonaiskustannuksista. 

Tempo tukee niitä yrityksiä, jotka:

 1. Tähtäävät vientimarkkinoille tai
 2. omaavat tuote- tai palveluedun, jolla on kilpailuetua jollain markkina-alueella.
Mistä rahoitusta start upille? Business Finland chatbotti vastaa.
Tempo-chatbotilta voi kysellä mahdollisuuksia saada rahoitusta Business Finlandin verkkosivuilla.

Mihin Tempo-rahoitus soveltuu?

Tempo-rahoituksen avulla voidaan testata jonkin liiketoimintakonseptin toimivuutta. Lisäksi sen turvin yritys voi hankkia potentiaalisilta asiakkailta palautetta, selvittää olisiko palvelulle tai tuotteelle kysyntää kansainvälisesti ja toteuttaa ensimmäisiä prototyyppejä ja demoja. Rahoitusta käytetään usein asiakaspilottien toteuttamiseen, liikevaihdon kehittämiseen, asiakasmäärän kasvattamiseen, kumppaniverkoston laajentamiseen, rahoitusjärjestelyjen edistämiseen sekä tiimin, neuvonantajien ja hallituksen vahvistamiseen. Kuitenkin yksi tärkeimmistä Tempo-rahoituksen tehtävistä on nimenomaan kansainvälistymisessä tukeminen. Jotta yrityksenne voi saada Tempo-rahoitusta, alkuvaiheessa yritykseltä vaaditaan myös omia resursseja ja omaa rahoitusta. Jos suunnitelmissanne on saada koko hanke katettua Tempo-rahoituksen avulla, tämä ei valitettavasti tule onnistumaan.

Milloin Tempo-rahoitusta voi hakea?

Voitte hakea kyseistä start upeille tarkoitettua rahoitusta, kun olette selvittäneet minkä tarpeen tuote tai palvelu voi ratkaista. Tämä tarkoittaa sitä, että idean kanssa ei voida olla täysin lähtökuopissa, vaan olette ehtineet jo tunnistaa potentiaalisen asiakaskunnan. Business Finland haluaa myös nähdä, millaisen ansaintamallin olette suunnitelleet ja millä tavalla aiotte kasvattaa liiketoimintaanne kansainvälisesti.

Mutu-pohjalta ei kannata lähteä yrittämään, vaan arviot tulee perustaa ajankohtaiseen tutkimusdataan

Jotta pääsette siihen pisteeseen, jossa voidaan alkaa täyttää rahoitushakemusta, start upin on tullut myös arvioida kohdemarkkinoiden kokoa ja liiketoimintapotentiaalia. Mutu-pohjalta ei kannata lähteä yrittämään, vaan arviot kannattaa perustaa ajankohtaiseen tutkimusdataan. Kun selvityksenne ovat edenneet tähän pisteeseen saakka, Business Finland vaatii että yrityksen avainhenkilöt ovat sitoutuneita yritykseen ja kyseiseen hankkeeseen. Kun yrityksen tiimistä löytyy monipuolista osaamista ja minimissään yksi liiketoiminnan kehittämisestä vastaava henkilö, joka työskentelee täysipäiväisesti, mahdollisuutenne Tempo-rahoituksen saamiseen ovat hyvät.

Tutkimus, kehitys ja pilotointituki start upeille

Tutkimus- ja kehitysrahoitus soveltuu start up -yrityksille, jotka haluavat kehittää tuotteita tai palveluja nimenomaan vientiin. Jotta tätä tukea voi hakea, start upilla pitää olla liiketoimintasuunnitelma ja markkinoilta ollaan onnistuttu kartoittamaan olemassaoleva tarve tuotteelle tai palvelulle. Avustuksen turvin on mahdollista lähteä esimerkiksi yhteistyöhön tutkimusorganisaation kanssa, jotta tuotekehitys saisi boostia.

Business Finland auttaa yrityksiä kansainvälistymään.

Nuoret, innovatiivisest yritykset (NIY): tukea nopeasti kasvaville start upeille

NIY-rahoitus eli nuorille ja innovatiivisille yrityksille suunnattu Business Finlandin rahoitus voi auttaa yritystäsi laajentamaan vientimarkkinoille nopeasti. Tämän tuen tarkoitus on auttaa kiihdyttämään kansainvälistä kasvua. Start up -rahoitusta voi saada alle 5 vuotta toimineet yritykset, joilla on näyttöä lupaavasta liiketoiminnasta sekä maksavia asiakkaita. Jotta yrityksenne voi saada kyseistä tukea, yrityksen on pitänyt jo tunnistaa selkeä kilpailuetu, jolla voi saavuttaa merkittävän markkina-aseman. Kansainvälistymisstrategian pitää olla selkeä ja pitkälle suunniteltu. Yrityksellä pitää olla itsenäinen päätäntävalta ja liiketoimintavastuu.

Messuavustus

Pk-yritykset voivat saada messuavustusta silloin kun yrityksestä löytyy kansainvälistymishaluja. Rahoitus pitää hakea ryhmässä useamman yrityksen kesken ja messujen tulee olla Suomen ulkopuolella pidettävät. Ryhmästä pitää löytyä vähintään neljä Business Finlandin rahoituksen kriteerit täyttävää yritystä. Yleensä tätä tukea tarjotaan vain b-2-b-tapahtumiin, jotka ovat globaalisti merkittäviä.

Explorer start upeille

Jos yrityksesi etsii tuotteelle, palvelulle tai liiketoiminnalle uusia markkinoita ulkomailta, Explorer-rahoituspalvelu auttaa kansainvälistymisen ensiaskelissa. Tuki soveltuu myös niihin tilanteisiin, joissa yritykseen pitää saada ulkopuolista asiantuntemusta kansainvälistymisen suunnitteluun tai kohdemarkkinoiden selvittämiseen. Saadaksesi Explorer-rahoitusta, yritykseltä pitää löytyä vakiintunutta liiketoimintaa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että liikevaihtoa on kertynyt vähintään yhdeltä, päättyneeltä tilikaudelta.

Mitä yritystukia pk- ja midcap -yritykset voi saada?

Tempo-rahoituspalvelu kasvuun ja kansainvälistymiseen

Aiemmin käytössä ollut Kiito-rahoitus on päättynyt 15.10.2018, sen tilalle on tullut Tempo-rahoituspalvelu.

Tempo-rahoitusta voi saada, jos yrityksesi on yli 5-vuotias ja kasvuhaluja, uudistumisintoa ja kansainvälistymissuunnitelmia löytyy. Rahoitusta tarjotaan viennin ja kasvun kehittämiseen silloin, kun yritys tuntee jo kilpailuetunsa markkinoilla, avainhenkilöt ovat kaikki sitoutuneet yrityksen kasvustrategiaan ja kun yritys on ehtinyt tunnistaa potentiaalisen asiakaskunnan.

Pk- ja midcap-yritykset voivat saada projektilleen 75 %:n rahoituksen, kun aiempi Kiito-rahoitus kattoi 50 % projektin kustannuksista. Business Finlandin rahoitus Tempo-projektille on enimmillään 50 000 euroa.

Tutkimus- ja kehitysrahoitus

Jos tuotekehityksenne tarvitsee tukea tai haluatte kehittää joko liiketoimintamallejanne tai tuotantomenetelmiänne. Rahoituksen saamiseksi yritykseltä pitää löytyä myös omia resursseja ja osaamista kansainvälistä kasvua tavoitellakseen.

Into-rahoituspalvelu viennin kasvattamiseen

Into-rahoituksen avulla pk-yritykset voivat hankkia asiantuntijapalveluja innovaatioiden tueksi. Rahoituksella voi saada myös teollisoikeuksia (IPR). Yrityksenne lähtee mahdollisesti tekemään innovaatiotoiminnasta systemaattisempaa.

Explorer vientimarkkinoiden avaamiseen

Pk- ja midcap -yrityksille suunnattu Explorer toimii start upeille suunnatun Explorer-rahoituksen tavoin. Rahoitusta tarjotaan vientimarkkinoille tähtääviin yrityksiin, mutta rahoitusta voi käyttää vain hankittujen asiantuntijapalveluiden kustannuksiin. Business Finlandilta haettava summa voi olla maksimissaan 20 000 euroa ja yritys joutuu kustantamaan puolet asiantuntijapalveluiden kustannuksista itse, sillä Business Finlandin osuus voi olla niistä korkeintaan 50 %. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että hankkeen koko voi olla maksimissaan 40 000 euroa.

Innovaatioseteli ja messuavustus pk- ja midcap -yrityksille

Onko yritykselläsi tuote- tai palveluidea, jolla on kansainvälistä potentiaalia kasvuun? Innovaatiosetelin avulla yritykseesi voidaan hankkia ulkopuolista osaamista esimerkiksi toisilta yrityksiltä, yliopistoilta, ammattikorkeakouluilta tai tutkimusorganisaatioilta. Innovaatiosetelin arvo on 5 000 euroa + alv eli 6200 euroa.

Start upien tavoin, myös pk- ja midcap -yritykset voivat saada avustusta messuille lähtiessään. Minimivaatimuksena on kuitenkin neljän tai useamman tukikelpoisen pk-yrityksen yhteistoiminta. Tukea tarjotaan vain globaalisti merkittäville messuille osallistumiseen.

Muut rahoitusvaihtoehdot

Business Finlandin kautta voi hakea myös muun tyyppistä rahoitusta, kuten tukea yritysten ja tutkimusorganisaatioiden yhteishankkeisiin. Energiatukea taas saa energiajärjestelmän kehittämiseen liittyviin projekteihin. Tukea myönnetään niille yrityksille, jotka pyrkivät lisäämään uusiutuvan energian tuotantoa tai käyttöä tai esimerkiksi parantamaan energiansäästöä.

Edellinen artikkeliYrityksen myynti
Seuraava artikkeliVerohallinnon rekisterit

1 KOMMENTTI

 1. Hei,

  minulla on nyt Innovaatiosetelin kautta työn alla patenttihakemus liittyen sähköiseen julkiseen liikenteeseen /Keksari Oy) . Uskoisin löytäväni myös asiakkaan, mutta ensimmäisen proton kustannukset ovat jossain 500k€-1M€, jota ensimmäinen asiakas ei varmastikaan ole valmis, ainakaan kokonaisuudessa maksamaan. Arvioni kansainvälisestä liiketoiminnasta on noin 20Mrd€ per 10 vuotta Euroopassa ja noin 200M€ per 10 vuotta Suomessa. Saan (toivottavasti) varmuuden patenttihakemukseni läpimenomahdollisuuksista kesällä 2020. Jos se siis näyttää vahvalta, minun pitäisi tuottaa tuo prototyyppi. Rahoitus on iso ongelma. Kuinka voisin saada Business Finlandin mukaan myös seuraaviin steppeihin?

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän
Captcha verification failed!
Captcha-käyttäjän tulos epäonnistui. ota meihin yhteyttä!