Miten arvonlisävero toimii? Miten yritys maksaa alvin eli arvonlisäveron?

Mitä arvonlisävero tarkoittaa? Arvonlisävero on vero, joka lisätään myytävän tuotteen hinnan päälle. Kuluttaja siis maksaa arvonlisäveron ja myyjä tilittää sen verottajalle. Lähes kaikki myynti on arvonlisäverollista. Aloittavan yrityksen tulee hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi, jos liikevaihdon alarajan oletetaan ylittyvän ensimmäisenä verovuonna.

Mikäli tekee toiminimen kirjanpidon itse, joutuu arvonlisäverotukseen perehtymään varsin huolellisesti. Osakeyhtiön verotus on joka tapauksessa niin monimutkaista, että kirjanpito on useimmiten ulkoistettu. Kaikissa tilanteissa yrittäjällä itsellään on kuitenkin hyvä olla perustiedot arvonlisäverotuksesta. Tässä artikkelissa nämä perusasiat käydään läpi.

Arvonlisäverovelvollisuus

Alle rajan jäävä yritys ei ole arvonlisäverovelvollinen mikäli se ei liity alv-rekisteriin. Tällöin ei voi myöskään vähentää arvonlisäveroa ostoista.

Jos yrityksen toiminta on arvonlisäverollista, on yritys arvonlisäverovelvollinen liikevaihdon ylittäessä 15 000 euroa (vuodesta 2021 lähtien). Yrityksellä voi tilikaudella siis olla myyntiä 15 000 euroon saakka ilman, ennen kuin rekisteriin tulee liittyä ja arvonlisäveroa tarvitsee tilittää. Tästä huolimatta yritys voi silti ilmoittautua arvonlisäverovelvollisten rekisteriin jo ennen rajan ylittämistä. Tämä voi olla järkevää, jos liikevaihdon tiedetään ylittävän liikevaihdon rajan tilikauden aikana. Lisäksi ostojen arvonlisäveron voi vähentää omasta verotuksesta vain, jos sekä ostaja että myyjä ovat arvonlisäverovelvollisia. Jos yrityksen liikevaihto on pientä, se ei siis voi vähentää yritystoimintaansa varten tehtyjen ostojen ALV:a ilman arvonlisäverovelvolliseksi ilmoittautumista.

ALV-kannat

 • Yleinen arvonlisäverokanta on 24 %. Tämän alle kuuluvat siis useimmat palvelut ja tavarat. Lisäksi tietyille tuoteryhmille on merkitty alennetut verokannat.
 • 14 % alennettu verokanta on elintarvikkeilla, rehuilla sekä ravintola- ja ateriapalveluilla.
 • 10 % alennettu verokanta on kirjoilla, lääkkeillä, liikuntapalveluilla, elokuvanäytöksillä, kulttuuri- ja viihdetilaisuuksien sisäänpääsyillä, henkilökuljetuksella, majoituspalveluilla sekä televisio- ja yleisradiotoiminnasta saaduilla korvauksilla.

Arvonlisäveroton myynti

Lähes kaikki myynti on siis arvonlisäverollista. Poikkeukset tästä on erikseen kirjattu arvonlisäverolakiin. Poikkeustapauksia ovat mm. kiinteistöluovutukset, postin yleispalvelu, terveyden- ja sairaanhoito, sosiaalihuolto, koulutus, hengellinen apu sekä rahoituspalvelut. Näiden lisäksi arvonlisäverottomaksi toiminnaksi luokitellaan yleishyödyllinen yhdistyksen tai säätiön toiminta sekä uskonnollisten yhdyskuntien toiminta.

Arvonlisäverovelvollisten rekisteri

Jos siis yrityksen tilikauden liikevaihto on yli 15 000 euroa ja myynti on arvonlisäverollista, tulee yrityksen ilmoittautua arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Tämän voi tehdä joko perustamisilmoituksessa tai myöhemmin muutosilmoituslomakkeella. Osakeyhtiö voi ilmoittautua rekisteriin sähköisesti PRH:n ja Verohallinnon yhteisessä YTJ-asiointipalvelussa.

Oma-aloitteisten verojen ilmoittaminen ja maksaminen

Arvonlisävero maksetaan verokausittain oma-aloitteisena verona (ent. kausiveroilmoitus). Tämä tarkoittaa siis sitä, että yritys laskee, ilmoittaa ja maksaa arvonlisäveron ilman erikseen lähetettävää laskua. Oma-aloitteisten verojen verokausi on yleensä yksi kuukausi, mutta yritys voi tietyin ehdoin hakeutua vuoden tai neljännesvuoden verokauteen. Oma-aloitteiset verot ilmoitetaan Verohallinnon OmaVero -palvelussa. Ilmoitus voidaan tehdä paperilomakkeella ainoastaan poikkeustapauksissa.

Ostojen arvonlisäveron vähentäminen

Arvonlisäverovelvollinen ostaja voi vähentää ostojen arvonlisäveron omasta verotuksestaan, jos myös myyjä on arvonlisäverovelvollinen. Ostosta on saatava lasku, jossa eritelty arvonlisäveron määrä näkyy. Vähennys voidaan tehdä ainoastaan ostoista, jotka on tehty yrityksen arvonlisäverollista toimintaa varten. Esimerkiksi pakettiauto, jota käytetään sekä yksityisajoissa että yritystoiminnassa, voidaan vähentää osittain. Tällöin vähennys tehdään ajopäiväkirjan mukaan, josta voidaan erotella yksityisajojen, arvonlisäverollisen ja arvonlisäverottoman toiminnan osuudet. Vähennys voidaan tehdä siis ainoastaan niistä ajoista, jotka liittyvät arvonlisäverolliseen toimintaan. Arvonlisäveron vähennykset merkitään arvonlisäveron ilmoittamisen yhteydessä.

Arvonlisäveron tilittäminen suorite-, laskutus- vai maksuperusteisesti?

Useimmissa tapauksissa maksuperusteinen arvonlisäverotus helpottaa kassavirran hallintaa, sillä alv tilitetään vasta, kun kaupasta saadut rahat ovat yrityksen tilillä.

Arvonlisävero tilitetään normaalisti verokaudelta sen mukaan, miten tavara tai palvelu on toimitettu. Tätä kutsutaan suoriteperusteiseksi tilittämiseksi. Verottamisen kannalta oleellista on siis se, että kaupan kohde on vaihtanut omistajaa tai palvelu on suoritettu, eikä niinkään se, onko siitä vielä maksettu laskua. Yritys voi myös käyttää laskutusperusteista tilitystä, jolloin myynti kohdistetaan sille hetkelle, kun ostajaa on laskutettu.

Alle 500 000 euron liikevaihdolla yritys voi halutessaan tilittää arvonlisäveron maksuperusteisesti. Tällä tarkoitetaan sitä, että myynti kohdistuu sille kuukaudelle, kun myyjäyritys on saanut palvelusta tai tuotteesta maksun. Yli 500 000 euron vuosittaisella liikevaihdolla yritys voi valita, haluaako se tilittää arvonlisäveron suorite- vai laskutusperusteisesti. Liikevaihto voi joskus yllättävästä syystä ylittää 500 000 euron rajan kesken tilikauden. Tällaisessa tilanteessa yrityksellä on oikeus edelleen tilittää arvonlisäveron maksuperusteisesti meneillään olevan tilikauden loppuun saakka.

Arvonlisäveron osuuden laskeminen

Arvonlisäveroa laskettaessa on tärkeää muistaa, että vero tulee verottoman myyntihinnan päälle. Sitä ei siis voida laskea osana myyntihintaa. Ennen arvonlisäveron laskemista on tiedettävä, minkä verokannan mukaan tuotetta verotetaan. Näissä esimerkeissä käytetään 24 % yleistä arvonlisäverokantaa.

Tuotteen ALV lasketaan siis seuraavalla tavalla:

Arvonlisäveron määrä = veroton hinta * sovellettava ALV-kanta / 100

Jos käytetään esimerkkinä tuotetta, jonka veroton hinta on 1 000 euroa, lasketaan ALV:

1 000 * 24 / 100 = 240 euroa.

Tuotteen arvonlisäverollinen hinta on siis 1 000 + 240 = 1 240 euroa.

Jos tuotteen verollinen hinta on tiedossa ja siitä on selvitettävä veron osuus, lasketaan se kaavalla:

Arvonlisäveron määrä = sovellettava ALV-kanta * verollinen hinta / (100 + sovellettava ALV-kanta)

Esimerkiksi:

24 * 1 240 / (100 + 24) = 240. Arvonlisäveron määrä on siis 240 euroa.

Tuotteen veroton hinta on tällöin 1 240 – 240 = 1 000 euroa.

Arvonlisäveron alarajahuojennus

Jos yrityksen tilikauden liikevaihto on yli 15 000 euroa, mutta alle 30 000 euroa, voi yritys hyödyntää osittaisen alarajahuojennuksen. Se on siis eräänlainen alennus arvonlisäveron määrään. Huojennus on laskettava itse ja ilmoitettava tilikauden viimeisen kuukauden arvonlisäveroilmoituksessa. Jos yrityksen verokausi on neljännesvuosi tai kalenterivuosi, ilmoitetaan tiedot kalenterivuoden viimeisessä arvonlisäveroilmoituksessa.

Alarajahuojennus lasketaan seuraavalla tavalla:

Vero – (liikevaihto – 15 000) * vero / 15 000

Jos siis yrityksen vuoden liikevaihto on ollut esimerkiksi 20 000 euroa, kertyy tästä arvonlisäveroa 3 200 euroa. Yrityksellä ei tässä esimerkissä ole ollut vähennyskelpoisia ostoja.

Huojennuksen määrä:

4 800 – (20 000 – 15 000) * 4 800 / 15 000

= 3 200 euroa

Edellinen artikkeliToiminimi
Seuraava artikkeliOsuuskunta

4 KOMMENTIT

 1. Hei!
  Maksaisihan sen alv:in jos olisi tilinumero?
  Veri:fi:ssä miljoonia sivuja, mutta maksutilinumerot puuttuvat.
  Ei sähköistä veroilmoituksen tekomahhollisuutta.

 2. Katso verottajan sivuilta Yhteystiedot, jos ei löydy tilinumeroa, voit soittaa henkilölle joka
  neuvoo arvonlisäveroasioissa. Häneltä saa tilinumeron ja viitenumeron.
  Olen joskus maksanut niin jonkun yksityistien maksuja kun ei ollut sähköisiä tunnuksia.

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän
Captcha verification failed!
Captcha-käyttäjän tulos epäonnistui. ota meihin yhteyttä!