Miten paljon kilometrikorvauksia voi saada 2018
km

Kilometrikorvauksilla tarkoitetaan työnantajan maksamia korvauksia työntekijälle työmatkoista, jotka työntekijä tekee omalla autollaan tai muulla ajoneuvolla. Vuonna 2022 peruskorvaus on 0,46 euroa kilometriltä, mutta tähän vaikuttavat useat muut tekijät.

Työntekijän kilometrikorvaukset

Verohallinto määrittelee vuosittain kilometrikorvauksen määrän. Tämä määrä on siis se enimmäismäärä, joka työntekijälle voidaan maksaa verottomasti. Kilometrikorvauksen enimmäismäärään vaikuttaa mm. se, millä ajoneuvolla työmatka on tehty. Lisäksi matkustajien määrä ja auton kuorma voivat vaikuttaa korottavasti korvauksiin. Työnantajan ei lain mukaan ole pakko maksaa kilometrikorvauksia. Kilometrikorvauksia maksetaan perustuen työehtosopimukseen, työsopimukseen sekä työnantajan käytäntöihin.

Muista, että saatat olla oikeutettu kotimaan päivärahaan samalta reissulta, josta saat kilometrikorvaukset. Tarkista edellytykset artikkelista kotimaan päivärahat.

Kilometrikorvauksen määrä

Korvauksen perusmäärä on siis 46 senttiä kilometriltä vuonna 2022. Tämä 46 senttiä maksetaan, kun työmatkan ajamiseen käytetään autoa. Tähän korvaukseen saa korotusta seuraavasti:

 • 8 senttiä kilometriltä perävaunun kuljettamisesta
 • 12 senttiä kilometriltä, jos työn suorittamiseen vaaditaan asuntovaunun kuljettamista kiinnitettynä autoon
 • 23 senttiä kilometriltä, jos työn suorittamiseen vaaditaan taukotuvan tai vastaavan raskaan kuorman kuljettamista kiinnitettynä autoon
 • 3 senttiä kilometriltä, jos autossa kuljetetaan yli 80 kiloa painavia koneita tai muita esineitä, tai jos niiden koko on suuri
 • 3 senttiä kilometriltä, jos autossa kuljetetaan työhön kuuluvien tehtävien vuoksi koiraa
 • 10 senttiä kilometriltä, jos työn suorittamiseen vaaditaan liikkumista metsäautotiellä tai muulta liikenteeltä suljetulla tienrakennustyömaalla. Korotusta maksetaan ainoastaan näiden kilometrien osalta.
Paljonko kilometrikorvauksia voi saada 2018?
Valitettavasti työmatkoilla mukaan tulevien kimppakyytiläisten määrä laskee kilometrikorvauksien määrää.

Kilometrikorvaukset muilla kulkuneuvoilla 2022

Auto ei siis ole ainoa kulkuneuvo, josta kilometrikorvauksia voidaan maksaa. Muilla kulkuneuvoilla on kuitenkin omat enimmäiskorvaukset.

 • Enintään 50 hv moottorivene – 80 senttiä kilometriltä
 • Yli 50 hv moottorivene – 116 senttiä kilometriltä
 • Moottorikelkka – 110 senttiä kilometriltä
 • Mönkijä – 104 senttiä kilometriltä
 • Moottoripyörä – 35 senttiä kilometriltä
 • Mopo – 19 senttiä kilometriltä
 • Muut kulkuneuvot – 11 senttiä kilometriltä

Korvauksen määrään vaikuttaa lisäksi myös se, matkustaako kulkuneuvossa ajajan lisäksi muita henkilöitä. Näiden henkilöiden on siis tietenkin oltava sellaisia, joiden kuljetus on osa työnantajan osoittamia tehtäviä. Korvausta voidaan korottaa 3 senttiä kilometriltä jokaisesta kuljetettavasta henkilöstä.

Mikä lasketaan työmatkaksi kilometrikorvauksia ajatellen?

Korvauksen laskemisessa tarkoitettu työmatka on eri asia, kuin arkikielessä tarkoitettu työmatka.

Työmatkaksi luetaan sellainen matka, joka on tilapäinen ja joka tehdään työtehtävien suorittamisen takia. Näitä matkoja ovat siis ne, jotka työntekijä tekee varsinaisen työpaikan ulkopuolella, kuten esimerkiksi ajot asiakkaan luokse. Pelkät matkat kotoa työpaikalle eivät lukeudu sellaisiksi työmatkoiksi, joista saisi kilometrikorvausta. 

Jos työntekijällä ei ole varsinaista työpaikkaa, vaan työnsuorittamispaikat vaihtelevat, voidaan tällöin korvaukset laskea kodin ja tilapäisen työpaikan väliltä. Myös siinä tapauksessa, että asunnon ja tilapäisen työpaikan välimatka on yli 100 kilometriä, voi matkalta saada kilometrikorvauksia. Kilometrikorvausta voi saada myös ajoneuvolla, joka on työntekijän hallinnassa, vaikka se ei olisikaan hänen omansa.

Jotta kilometrikorvauksia voi saada, pitää työntekijän pitää ajoistaan ajopäiväkirjaan. Hänen on siis merkittävä työmatkoista tiedot, kuten kilometrimäärät, lähtö- ja päätöspaikat sekä ajamiseen käytetty aika. Ajopäiväkirjaa voi pitää pelkistetysti kynällä ja paperilla, tai siihen voi käyttää jotain sähköistä ohjelmaa.

Kilometrikorvaukset 2018
Kilometrikorvauksia ei pääsääntöisesti makseta kodin ja varsinaisen työpaikan väliltä

Toiminimiyrittäjän kilometrikorvaukset

Toiminimiyrittäjän kilometrikorvaukset toimivat periaatteessa samalla tavalla kuin työntekijänkin, vaikka kilometrikorvauksilla tarkoitetaankin ensisijaisesti työnantajan maksamaa korvausta. Erona kilometrikorvauksissa on kuitenkin se, että toiminimiyrittäjä voi kirjata ajoneuvon käytön kirjanpitoon. Kun toiminimiyrittäjällä on ajoneuvo, jonka käytöstä yli 50 % on yritystoiminnan käytössä, lasketaan ajoneuvo elinkeinotoiminnan omaisuudeksi. Tässä tilanteessa siis kaikki auton kulut merkitään kirjanpitoon. Näitä kuluja voivat olla esimerkiksi huolto- ja korjauskulut, vakuutukset ja polttoainemaksut. Ajoneuvosta kuitenkin vähennetään ajopäiväkirjan mukaiset yksityisajot. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että näitä ajoja ei voida laskea verotuksessa vähennettäviin menoihin.

Jos ajoista alle 50 % on työmatkoja, vähennetään työmatkojen osuus verotuksessa todellisten ajojen mukaisesti. Tämä vähennys on työntekijän kilometrikorvausten kanssa saman suuruinen eli 46 senttiä kilometriltä. Yrittäjä pitää ajoistaan ajopäiväkirjaa samalla tavalla kuin kilometrikorvauksia saava palkansaaja. Näistä ajoista ei tehdä merkintää kirjanpitoon, vaan ne ilmoitetaan ainoastaan verottajalle.

Työsuhdeauto

Nämä kilometrikorvaukset siis koskevat tilannetta, jossa työntekijä käyttää omaa autoaan työajoihin, mutta entä jos tilanne on toisinpäin? Työsuhdeautolla tarkoitetaan autoa, joka on yrityksen omistuksessa, mutta työntekijän käytössä. Tällä autolla tehdään usein työajojen lisäksi myös yksityisajoja. Voiko näistä siis saada kilometrikorvauksia?

Siinä tapauksessa, että työntekijällä on auton käyttöetu, eli hän maksaa polttoaineet itse, on hänen mahdollista saada korvauksia. Näitä kuluja korvataan 10 senttiä kilometriltä. Jos taas kyseessä on vapaa autoetu, työnantaja maksaa kaikki auton työhön liittyvät kulut eli työntekijä ei voi saada korvauksia.

Jos työntekijä kulkee kodin ja työpaikan välisiä matkoja työsuhdeautolla, voi hän vähentää matkakuluja henkilökohtaisessa verotuksessaan. Näitä matkakuluja kuitenkin lasketaan hieman toisin kuin kilometrikorvauksia. Verovähennykset lasketaan halvimman mahdollisen kulkuneuvon mukaan. Tämä tarkoittaa siis sitä, että jos työntekijä valitsee työsuhdeautolla kulkemisen, vaikka julkista liikennettä olisi tarjolla, lasketaan vähennys vain julkisen liikenteen lipun mukaan. Siinä tapauksessa, että joukkoliikennettä ei ole tarjolla, voidaan verotuksessa vähentää 0,19 € kilometriltä.

Jos työntekijä käyttää työsuhdeautoa yksityisajeluun, ei tästä tietenkään voi saada mitään verovähennyksiä tai korvauksia – päinvastoin. Autoedun katsotaan olevan työnantajan maksamaa etua ja se verotetaan sitten palkkatulona.

Edellinen artikkeliMitä toiminimen verotuksessa saa vähentää?
Seuraava artikkeliKokemuksia: Odeal

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän
Captcha verification failed!
Captcha-käyttäjän tulos epäonnistui. ota meihin yhteyttä!