Miten paljon kilometrikorvauksia voi saada 2018
km

Kilometrikorvauksilla tarkoitetaan työnantajan maksamia korvauksia työntekijälle työmatkoista, jotka työntekijä tekee omalla autollaan tai muulla ajoneuvolla. Vuonna 2018 peruskorvaus on 0,42 euroa kilometriltä, mutta tähän vaikuttavat useat muut tekijät.

Työntekijän kilometrikorvaukset

Verohallinto määrittelee vuosittain kilometrikorvauksen määrän. Tämä määrä on siis se enimmäismäärä, joka työntekijälle voidaan maksaa verottomasti. Kilometrikorvauksen enimmäismäärään vaikuttaa mm. se, millä ajoneuvolla työmatka on tehty. Lisäksi matkustajien määrä ja auton kuorma voivat vaikuttaa korottavasti korvauksiin. Työnantajan ei lain mukaan ole pakko maksaa kilometrikorvauksia. Kilometrikorvauksia maksetaan perustuen työehtosopimukseen, työsopimukseen sekä työnantajan käytäntöihin.

Muista, että saatat olla oikeutettu kotimaan päivärahaan samalta reissulta, josta saat kilometrikorvaukset. Tarkista edellytykset artikkelista kotimaan päivärahat.

Kilometrikorvauksen määrä

Korvauksen perusmäärä on siis 42 senttiä kilometriltä vuonna 2018. Tämä 42 senttiä maksetaan, kun työmatkan ajamiseen käytetään autoa. Tähän korvaukseen saa korotusta seuraavasti:

 • 7 senttiä kilometriltä perävaunun kuljettamisesta
 • 11 senttiä kilometriltä, jos työn suorittamiseen vaaditaan asuntovaunun kuljettamista kiinnitettynä autoon
 • 21 senttiä kilometriltä, jos työn suorittamiseen vaaditaan taukotuvan tai vastaavan raskaan kuorman kuljettamista kiinnitettynä autoon
 • 3 senttiä kilometriltä, jos autossa kuljetetaan yli 80 kiloa painavia koneita tai muita esineitä, tai jos niiden koko on suuri
 • 3 senttiä kilometriltä, jos autossa kuljetetaan työhön kuuluvien tehtävien vuoksi koiraa
 • 9 senttiä kilometriltä, jos työn suorittamiseen vaaditaan liikkumista metsäautotiellä tai muulta liikenteeltä suljetulla tienrakennustyömaalla. Korotusta maksetaan ainoastaan näiden kilometrien osalta.
Paljonko kilometrikorvauksia voi saada 2018?
Valitettavasti työmatkoilla mukaan tulevien kimppakyytiläisten määrä laskee kilometrikorvauksien määrää.

Kilometrikorvaukset muilla kulkuneuvoilla

Auto ei siis ole ainoa kulkuneuvo, josta kilometrikorvauksia voidaan maksaa. Muilla kulkuneuvoilla on kuitenkin omat enimmäiskorvaukset.

 • Enintään 50 hv moottorivene – 74 senttiä kilometriltä
 • Yli 50 hv moottorivene – 107 senttiä kilometriltä
 • Moottorikelkka – 102 senttiä kilometriltä
 • Mönkijä – 96 senttiä kilometriltä
 • Moottoripyörä – 32 senttiä kilometriltä
 • Mopo – 17 senttiä kilometriltä
 • Muut kulkuneuvot – 10 senttiä kilometriltä

Korvauksen määrään vaikuttaa lisäksi myös se, matkustaako kulkuneuvossa ajajan lisäksi muita henkilöitä. Näiden henkilöiden on siis tietenkin oltava sellaisia, joiden kuljetus on osa työnantajan osoittamia tehtäviä. Korvausta voidaan korottaa 3 senttiä kilometriltä jokaisesta kuljetettavasta henkilöstä.

Mikä lasketaan työmatkaksi kilometrikorvauksia ajatellen?

Korvauksen laskemisessa tarkoitettu työmatka on eri asia, kuin arkikielessä tarkoitettu työmatka.

Työmatkaksi luetaan sellainen matka, joka on tilapäinen ja joka tehdään työtehtävien suorittamisen takia. Näitä matkoja ovat siis ne, jotka työntekijä tekee varsinaisen työpaikan ulkopuolella, kuten esimerkiksi ajot asiakkaan luokse. Pelkät matkat kotoa työpaikalle eivät lukeudu sellaisiksi työmatkoiksi, joista saisi kilometrikorvausta. Kilometrikorvausta voi saada myös ajoneuvolla, joka on työntekijän hallinnassa, vaikka se ei olisikaan hänen omansa.

Jotta kilometrikorvauksia voi saada, pitää työntekijän pitää ajoistaan ajopäiväkirjaan. Hänen on siis merkittävä työmatkoista tiedot, kuten kilometrimäärät, lähtö- ja päätöspaikat sekä ajamiseen käytetty aika. Ajopäiväkirjaa voi pitää pelkistetysti kynällä ja paperilla, tai siihen voi käyttää jotain sähköistä ohjelmaa.

Toiminimiyrittäjän kilometrikorvaukset

Toiminimiyrittäjän kilometrikorvaukset toimivat periaatteessa samalla tavalla kuin työntekijänkin, vaikka kilometrikorvauksilla tarkoitetaankin ensisijaisesti työnantajan maksamaa korvausta. Erona kilometrikorvauksissa on kuitenkin se, että toiminimiyrittäjä voi kirjata ajoneuvon käytön kirjanpitoon. Kun toiminimiyrittäjällä on ajoneuvo, jonka käytöstä yli 50 % on yritystoiminnan käytössä, lasketaan ajoneuvo elinkeinotoiminnan omaisuudeksi. Tässä tilanteessa siis kaikki auton kulut merkitään kirjanpitoon. Näitä kuluja voivat olla esimerkiksi huolto- ja korjauskulut, vakuutukset ja polttoainemaksut. Ajoneuvosta kuitenkin vähennetään ajopäiväkirjan mukaiset yksityisajot. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että näitä ajoja ei voida laskea verotuksessa vähennettäviin menoihin.

Jos ajoista alle 50 % on työmatkoja, vähennetään työmatkojen osuus verotuksessa todellisten ajojen mukaisesti. Tämä vähennys on työntekijän kilometrikorvausten kanssa saman suuruinen eli 42 senttiä kilometriltä. Yrittäjä pitää ajoistaan ajopäiväkirjaa samalla tavalla kuin kilometrikorvauksia saava palkansaaja. Näistä ajoista ei tehdä merkintää kirjanpitoon, vaan ne ilmoitetaan ainoastaan verottajalle.