E-tunnus tarjoaa kevytyrittämistä, eli siis laskutuspalvelua ilman tarvetta Y-tunnuksen hankkimiseksi. Kevytyrittäjyys on hyvä tapa kokeilla omaa yritysideaa ilman varsinaista yrittäjästatusta. Se soveltuu myös hyvin henkilöille, joilla on keikkaluonteisia työpätkiä harvakseltaan. E-tunnuksen tarjoama palvelu rinnastuu siis esimerkiksi UKKO.fi– ja Eezy-palveluihin. Tämän palvelun takana on Visma, joka on tunnettu erityisesti toiminnanohjaus- ja taloushallintojärjestelmistään.

E-tunnus: kokemuksia kevytyrittäjyydestä

E-tunnus toimii siis siten, että esimerkiksi toiminimen perustamisen sijaan laskutat E-tunnuksen palvelun kautta ja nostat ansaitsemasi tulot palkkana. E-tunnus ottaa päältä palvelumaksunsa ja hoitaa kaiken tarvittavan paperityön puolestasi. Parhaiten palvelu sopiikin sellaisille henkilöille, joilla on jo tiedossa potentiaalisia asiakkaita, mutta keino laskuttamiseen puuttuu. Lisäksi kevytyrittämisellä ylipäätään on helppoa tehdä yksittäisiä keikkoja, jotka muuten vaatisivat esimerkiksi freelancer-verokortin. Näissä tapauksissa kaikki työnantajakulut jäävät työn teettäjän tilitettäväksi, eikä varsinkaan yksityishenkilöt yleensä halua ottaa tällaista vastuuta. Parhaita aloja kevytyrittämiseen ovat sellaiset, joissa myydään nimenomaan omaa osaamista ja työtä. Kevytyrittämistä ei siis ole tarkoitettu esimerkiksi verkkokaupan pyörittämiseen.

Miten E-tunnus toimii?

Vaikka oletkin laillisesti E-tunnuksella palkansaajana, tulee sinun silti etsiä omat asiakkaasi, hinnoitella työsi ja sopia työn suorittamisesta asiakkaan kanssa. Tässä mielessä siis toiminta on varsin yrittäjämäistä. Kun työ on suoritettu, ilmoitat laskutustiedot E-tunnukselle, jolloin laskutettava saa ja maksaa laskun E-tunnukselle. Kun lasku on maksettu, hoitaa E-tunnus päältä lakisääteiset maksut, verokorttisi mukaisen ennakonpidätyksen ja perii oman palvelumaksunsa. Tämä loppu maksetaan sinulle sitten palkkana joko heti suorituksen tultua tai valitsemanasi ajankohtana.

Mitä E-tunnuksen käyttö maksaa?

Kuten yleensäkin laskutuspalveluissa, maksat palvelumaksua ainoastaan laskuttamisesta. Sinun ei siis tarvitse maksaa erillistä kuukausimaksua. E-tunnuksen palvelumaksut pienenevät, mitä enemmän laskutat palvelun kautta. Kaikki aloittavat 5 % palvelumaksulla, johon lisätään ALV päälle. Siinä vaiheessa, kun laskutuksen yhteismäärä koko asiakkuuden ajalta ylittää 20 000 euroa, lasketaan palvelumaksu 4 prosenttiin ja tästä edelleen 3 prosenttiin, kun yhteislaskutus ylittää 50 000 euroa. Palvelumaksuilla on 20 euron minimiveloitus, joten pienemmät laskut kannattaa jättää palveluun sisälle ja nostaa palkkana vasta, kun tämä minimiveloitus tulisi luonnollisestikin täyteen.

E-tunnus kokemuksia: työn hinnoittelu, tyel, verotus ja työnantajamaksut
Oman työn hinnoittelussa kannattaa ottaa huomioon myös kulujen ja verojen osuus.

Mitä palvelumaksu sisältää?

Palvelumaksuilla on 20 euron minimiveloitus, joten pienemmät laskut kannattaa jättää palveluun sisälle ja nostaa palkkana vasta, kun tämä minimiveloitus tulisi luonnollisestikin täyteen.

Palvelumaksu kattaa kaiken paperityön, joka laskuttamiseen tarvitaan. Koska et ole yrittäjä, ei sinun tarvitse huolehtia kirjanpidosta, veroilmoituksista eikä muusta byrokratiasta. Palvelumaksuun sisältyy laskutuksen lisäksi myös laskumuistutukset ja tarvittaessa perintä. Kaikilla E-tunnuksen kautta työskentelevillä on lainmukainen tapaturmavakuutus sekä vastuuvakuutus aina miljoonaan euroon asti. Nämä vakuutukset pitävät siis huolta siitä, että mahdollisissa työssä tapahtuneissa haavereissa tai muissa ongelmatilanteissa olet täysin turvattu. 

Palkkalaskuri

E-tunnus kokemuksia: palkkalaskuri ja palkan nosto
Heti E-tunnuksen etusivulla pääset kokeilemaan palkkalaskurin yksinkertaista versiota

E-tunnuksen palvelussa on kaksi palkkalaskuria, joiden avulla voit arvioida työstäsi käteen jäävää summaa ja saada osviittaa työsi hinnoitteluun. Yksinkertaisimmassa laskurissa sinun tulee ainoastaan syöttää laskutuksen summan ja saat arvion bruttotulosta. Tämä ei tietenkään voi mitenkään olla kovin tarkka, koska se ei ota huomioon henkilökohtaista veroprosenttia eikä työn toimialaa, jolla voi olla suuri vaikutus vakuutusten hintaan. Käytännössä siis tämä karvalakkimalli laskee 74 % mistä tahansa antamastasi summasta. 

Oma E-tunnus -verkkopalvelussa sen sijaan voit kokeilla yksityiskohtaisempaa palkkalaskuria, joka ottaa huomioon mm. ammatin, henkilökohtaisen veroprosenttisi sekä päivärahat ja kilometrikorvaukset. Palkkalaskuri vähentää maksetusta laskusta oman palvelumaksunsa lisäksi mm. työnantajakulut ja palkansaajankulut. Lisäksi palkkaan lasketaan mukaan lomakorvaus. Huomion arvoista on se, että E-tunnus vaatii, että laskutushintasi on määritelty siten, että bruttopalkkasi on vähintään TES:n mukainen.

TyEL vai YEL?

Muista kevytyrittäjyyttä tarjoavista palveluista poiketen E-tunnuksen käyttäjänä et kuulu YEL-vakuutuksen, vaan TyEL-vakuutuksen piiriin. Näistä ensimmäinen on siis yrittäjän eläkevakuutus ja jälkimmäinen työntekijän eläkemaksu. Vuonna 2017 tehdyn päätöksen mukaan kevytyrittäjät lasketaan eläkevakuutuksessa YEL-vakuuttamisen piiriin. Nämä kaksi eläkemaksua eivät välttämättä poikkea valtavasti suuruudeltaan, mutta niissä on kuitenkin tiettyjä eroja. YEL-maksua ei tarvitse maksaa, jos työtulo on vuoden aikana alle 8 063,57 euroa (vuonna 2021), mutta silloin työstä ei kerry eläkettä. Sen sijaan TyEL-vakuutettuna käteen voi jäädä pienempi määrä rahaa, mutta eläkettä kertyy koko työstä. Vaikka E-tunnus on valinnut käyttää palvelussa TyEL-vakuutusta, kannattaa silti olla tietoinen kevytyrittäjien yleisestä asemasta YEL-vakuutuksen alaisina. On siis mahdollista, että näissä näkemyksissä saattaa olla ristiriitoja.

Kevytyrittämisen aloittaminen

E-tunnukseen rekisteröityminen on nopeaa, eikä vielä sido mihinkään. Pelkkä rekisteröityminen ei siis tarkoita sitä, että sinun on käytettävä palvelua. Kun olet saanut työkeikan, tulee sinun toimittaa verokorttisi E-tunnukselle. Päätuloverokortti on lähetettävä postitse alkuperäisenä paperiversiona, mutta muut verokortit voi lähettää sähköpostitse skannattuina. 

Töiden tekeminen ja laskutus

Kaikista kuluista on täytettävä E-tunnuksen verkkopalvelussa kululomake. Lisäksi kuluista on oltava kuitit, joiden tulee olla päivättyjä enintään kaksi kuukautta aiemmin palkanlaskusta.

Työstä on sovittu, se on suoritettu sopimuksen mukaisesti ja on aika saada työstä korvaus. Seuraava askel onkin sitten laskutustietojen syöttäminen E-tunnuksen verkkopalveluun. Laskut pyritään käsittelemään vielä saman päivän aikana, jos ne saapuvat palveluun arkipäivänä ennen klo 15. Laskutus onnistuu sekä yritykselle että yksityishenkilölle, eli muiden ehtojen täyttyessä asiakkaasi voi saada kotitalousvähennystä. Jos työn tekemisestä tulee ylimääräisiä tarvike-, matka- tai materiaalikustannuksia, voidaan niiden hinta periä samalla laskulla laskutettavalta. Ne on kuitenkin erotettava selkeästi työn kustannuksista. Verovapaita korvauksia voidaan maksaa, vaikka näitä kuluja ei olisikaan laskutettu asiakkaalta. Kaikista kuluista on täytettävä E-tunnuksen verkkopalvelussa kululomake. Lisäksi kuluista on oltava kuitit, joiden tulee olla päivättyjä enintään kaksi kuukautta aiemmin palkanlaskusta. Jos nostat palkkaa tätä harvemmin, voi kulukuitit vanhentua ja siten niiden korvaukset voivat jäädä saamatta.

Normaalisti laskuissa otetaan huomioon ALV, mutta ulkomaille laskuttaessa tätä ei lisätä. E-tunnuksen palvelussa voi siis laskuttaa helposti myös ulkomaille meneviä laskuja. Euroopan sisäiseen laskutukseen tarvitset muiden asiakastietojen lisäksi myös työn teettäjän ALV-numeron, joka kansainvälisesti tunnetaan VAT-numerona.

E-tunnus laskutuspalvelu: palveluiden myynti
E-tunnuksella kevytyrittäminen soveltuu parhaiten oman osaamisen ja työpanoksen laskuttamiseen.

Palkan nosto

Kun lasku on lähetetty asiakkaalle, oletuksena on tietenkin, että se maksetaan eräpäivään mennessä. Normaalisti E-tunnuksen kautta voit nostaa palkkasi heti seuraavana arkipäivänä siitä, kun laskun suoritus näkyy E-tunnuksen tilillä. Voit kuitenkin valita nostaa palkan vasta myöhemmin. Koska E-tunnus käyttää 20 euron minimiä palvelumaksuissaan, voi useamman laskun yhdistäminen ennen palkan nostoa olla järkevää. Palkkaa ei kuitenkaan voi kerryttää ja jemmata loputtomiin, vaan se maksetaan viimeistään kahden kuukauden kuluttua siitä, kun lasku on kirjattu järjestelmään.

E-tunnus laskee automaattisesti laskutettavasta summasta palkan osuuden. Itse laskun määrästä siis vähennetään mm. vakuutukset, verot ja työnantajakustannukset. Nämä kaikki kulut tuleekin siis ottaa huomioon jo työtä hinnoiteltaessa. Palkkaan lisätään myös lomakorvaukset.

Express palkka

Jos olet tehnyt E-tunnuksen kautta aiemmin vähintään yhden laskun, voi sinulla olla mahdollisuus nostaa palkkaennakkoa. Tästä peritään normaalin palvelumaksun lisäksi 3 % lisäpalvelumaksu, mutta saat siis palkan nostettua jo ennen kuin asiakas on maksanut laskun. Koska kyse on periaatteessa luotosta, tulee laskutettavan olla maksuhäiriötön ja laskutuksen riidaton. Huomaa, että Express palkkaa voidaan maksaa ainoastaan yritykselle, eikä yksityishenkilölle lähtevistä laskuista.

Saako kevytyrittäjä starttirahaa?

Starttiraha on tarkoitettu yrittäjän henkilökohtaisen toimeentulon turvaamiseksi, kun yritystoimintaa aloitetaan. Kevytyrittäjä toimii palkansaajan asemassa, joten tästä syystä mahdollisuutta starttirahan saamiseen ei ole. Jos kuitenkin kevytyrittäminen johtaa varsinaisen yrityksen perustamiseen myöhemmin, on tästä starttirahaa hakiessa ainoastaan hyötyä. Starttiraha on harkinnanvarainen tuki, joten kaikki toiminta, joka todistaa sinun toimivan hyvin oman alasi itsenäisenä toimijana helpottaa hakemusprosessia.

Mitä toimeksiantajan eli asiakkaan tulee tietää palvelusta?

Työn teettäjälle kannattaa mainita ennen työn aloittamista, että toimit E-tunnuksen kautta kevytyrittäjänä. Näin toimeksiantaja tietää, että kaikki lainmukaiset työnantajan velvollisuudet ovat jo hoidossa. Tämä usein parantaa asemaasi työntekijänä, koska tällöin työn teettäjän ei tarvitse stressata pakollisista työnantajakustannuksista ja veroilmoituksista. Lasku lähetetään toimeksiantajalle E-tunnukselta, joten asiakkaan kannalta on hyödyllistä tietää, miksi näin tehdään. E-tunnus ei ole laskutuspalveluna yhtä tunnettu kuin esimerkiksi UKKO.fi, joten voi olla, että joudut hieman avaamaan E-tunnuksen kevytyrittäjyyden konseptia asiakkaallesi.

Maksaako E-tunnuksen käyttö työnantajalle?

E-tunnuksen käyttäminen on maksutonta työn teettäjälle. Sinä kevytyrittäjänä sovit asiakkaasi kanssa työn hinnan ja se on se summa, joka lähetettävässä laskussa näkyy. Asiakkaasi ei siis tarvitse huolehtia siitä, että lasku tulee laskutuspalvelun eikä esimerkiksi toiminimiyrityksen kautta.

E-tunnus asiakaspalvelu

E-tunnuksen asiakaspalveluun saa yhteyden puhelimitse tai sähköpostitse. Asiakaspalvelu palvelee arkisin 9-16 numerossa 010 505 3535 ja sähköpostitse osoitteessa asiakaspalvelu@e-tunnus.fi.

Edellinen artikkeliValokuvaajan markkinointi
Seuraava artikkeliToiminimiyrittäjän taloushallinto UKKO Toiminimi -palvelun avulla

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän
Captcha verification failed!
Captcha-käyttäjän tulos epäonnistui. ota meihin yhteyttä!