Päätös yrityksen perustamisesta on valtava askel. Yrityksen perustamisen vaiheet riippuvat valitusta yhtiömuodosta, yritystoiminnan tyypistä ja laajuudesta sekä muista tekijöistä. Käymme läpi tässä artikkelissa, miten yrityksen perustaminen käytännössä tapahtuu ja minkälaisia asioita järkevä yrittäjä ottaa huomioon.

Jos aiot perustaa toiminimen, voit perustaa sen kätevästi netissä ilmaiseksi. Lue lisää tästä.

Yritysmuodon valinta

Yritysmuoto määrittää paljon sitä, miten tuleva yritys toimii. Yritysmuodon valinnassa kannattaa miettiä mm. seuraavia asioita: Onko yritystoimintaa tarkoitus laajentaa? Kenellä on vastuu yrityksen taloudesta myös alamäessä? Haluanko pitää kaikki langat omissa käsissäni, toiminko yhtiökumppanin kanssa yhdessä vai aionko tarjota yrityksen osia rahoitusta vastaan osakkeina tai osuuksina? Yritysmuodon valinta vaikuttaa myös yrityksen perustamisen käytännön asioihin.

Yleisimmät yritysmuodot ovat yksityinen elinkeinonharjoittaja, henkilöyhtiö, osakeyhtiö ja osuuskunta. Lisäksi kevytyrittäjyys on yleistymässä, mutta sen toiminta eroaa muista yritysmuodoista niin paljon, että käsittelemme sitä muissa artikkeleissa. Yleensä yhden henkilön pienyritykset ovat ns. toiminimiyrityksiä. Usein tämä onkin selvä valinta, kun yrityksen perustaminen tulee ajankohtaiseksi. Henkilöyhtiöt eli kommandiitti- ja avoin yhtiö tulevat kyseeseen silloin, kun yrityksen perustajia on vähintään kaksi. Henkilöyhtiöt eroavat osakeyhtiöstä siinä, että kaikki henkilöyhtiöiden yhtiömiehet ovat yhteisvelvollisesti vastuussa yrityksen veloista ja velvoitteista.

Vaikka kaikki yritysmuodot sopivat laajempaan yritystoimintaan, on käytännössä osakeyhtiö usein valittu yritysmuoto, kun perustettavan yrityksen toimintaa aiotaan kasvattaa tulevaisuudessa.

Osakeyhtiö on varma valinta, kun perustettavan yrityksen toiminta on laajempaa kuin toiminimiyrittäjän. Osakeyhtiön tarkoituksena on tuottaa yritykseen sijoittajille voittoa. Vaikka kaikki yritysmuodot sopivat laajempaan yritystoimintaan, on käytännössä osakeyhtiö usein valittu yritysmuoto, kun perustettavan yrityksen toimintaa aiotaan kasvattaa tulevaisuudessa. Osuuskuntien tarkoitusta on laajennettu paljon, mutta pääasiassa se valitaan yhtiömuodoksi, kun kyseessä on osuustoiminta, joka tukee ja tuottaa palveluita jäsenilleen. Voit lukea lisää eri yritysmuodoista täältä.

Yrityksen perustaminen: liiketoimintasuunnitelma
Liiketoimintasuunnitelma on yrityksen käsikirja, jota kannattaa päivittää myös yrityksen kasvaessa

Liiketoimintasuunnitelma ja ideointi

Yhtiömuodosta riippumatta jokaisella yrityksellä on oltava yritysidea ja -suunnitelma, jonka pohjalta yrityksen perustaminen aloitetaan. Liikeidea saattaa vaihdella varsin käytännöllisestä kovinkin innovatiiviseen. Riippuukin siis aivan yrityksestä, miten paljon suunnittelua yritystoiminnan aloittaminen vaatii.

Kun kyseessä on täysin uusi tuote tai palvelu, ensimmäisenä on selvitettävä, onko sille kysyntää. Tämä onnistuu markkinatutkimuksen avulla. Jos sinulla on useita ideoita, kannattaa niitä kaikkia testauttaa pienessä mittakaavassa ja tulkita tuloksia. Mieti myös etukäteen, kuinka potentiaaliset asiakkaat löytävät yrityksesi.

Liiketoimintasuunnitelman laatiminen ei ole pakollista, mutta sen jättämättä tekeminen ei ole järkevää. Liiketoimintasuunnitelman tarkoituksena on selventää konkreettisesti yrityksen tulevaa toimintaa sekä itsellesi että mahdollisille rahoittajille. Olemme kirjoittaneet liiketoimintasuunnitelman laatimisesta erityisen artikkelin aikaisemmin.

Budjetti

Laske ennen yrityksen perustamista ensimmäisen puolen vuoden aikana vastaantulevat kulut mahdollisimman realistisesti. Kaikkea on mahdotonta ennustaa, mutta ilman budjettia et voi laskea rahoituksen tarvetta ja yrityksen kannattavuutta. Merkitse budjettiin mm. kaikki kiinteät kustannukset, kuten vuokrat, palkat ja laskut sekä kertaluonteiset yrityksen perustamisen kustannukset, kuten perustamiskustannukset ja lupien hakemiset.

Budjetin laatimisessa on tärkeää ottaa huomioon myös toimialasi ja yhtiömuotosi mukaiset verot. Paljonko maksat veroa? Miten tuloja nostetaan yrityksestä? Minkä ALV-kannan alaista toimintaa yritykselläsi on?

Luvat

Selvitä etukäteen, onko suunnittelemasi yritystoiminta luvanvaraista toimintaa. Lupia tarvitaan esimerkiksi alkoholin anniskeluun sekä lääkkeiden jakeluun.

Starttiraha

Starttiraha on yrittäjän henkilökohtaista tuloa, joka on haettava TE-palveluista ennen yritystoiminnan aloittamista. Jos yrityksen perustaminen on jo tehty, mutta toimintaa ei ole vielä aloitettu, voidaan starttirahaa edelleen myöntää. Starttirahan ideana on turvata yrittäjän toimeentuloa yrittämisen ensimmäisiltä kuukausilta, jolloin tuloa ei välttämättä juuri ole. Starttirahan määrä vuonna 2023 on 37,21 euroa ja sitä on mahdollista saada yhteensä 12 kuukaudelle.

Yrityksen nimeäminen

Viimein päästään yrityksen perustamisen konkreettisempiin askeliin. Joillekin yrityksen nimi tulee kuin itsestään, kun taas joskus sen miettimiseen kestää kauemmin. Yksityisen elinkeinonharjoittajan ei tarvitse rekisteröidä toiminimeä, mutta niin voi kuitenkin tehdä, jotta omalle nimelle saa suojan. Yrityksen nimen on oltava sellainen, joka jää helposti asiakkaiden mieleen, mutta ei sekoitu muihin saman toimialan yrityksiin tai tavaramerkkeihin. Voit etsiä PRH:n nimipalvelusta jo etukäteen, onko suunnittelemasi toiminimi jo jonkin toisen yrityksen käytössä.

Yrityksen nimen on oltava sellainen, joka jää helposti asiakkaiden mieleen, mutta ei sekoitu muihin saman toimialan yrityksiin tai tavaramerkkeihin.

Yrityksen toiminimen perään merkitään yritysmuodon tunnus (kuten Oy tai Ky). Nimi rekisteröidään samalla, kun yrityksen perustamisilmoitus lähetetään kaupparekisteriin. Toiminimi voidaan hylätä, joten kannattaa jo tässä vaiheessa merkitä lomakkeelle kaksi vaihtoehtoista nimeä, jotta rekisteröinti onnistuu sujuvammin.

Alkupääoma ja yhtiön säännöt

Tämä kohta riippuu yhtiömuodosta enemmän kuin muut kohdat. Osakeyhtiöltä vaadittiin aiemmin vähintään 2 500 euron osakepääomaa, mutta nykyisin osakeyhtiön voi perustaa myös ilman alkupääomaa.

Yksityistä elinkeinonharjoittajaa lukuun ottamatta tulee kaikilla yrityksillä olla yrityksen perustamisen liitteenä olla jonkinlaiset säännöt, joiden sisältö riippuu yhtiömuodosta. Osakeyhtiössä kyseessä on yhtiöjärjestys, osuuskunnassa osuuskunnan säännöt ja avoimessa yhtiössä sekä kommandiittiyhtiössä yhtiösopimus.

Yrityksen perustaminen: kahvilan perustaminen ja budjetointi
Yrityksen tarvitsema alkupääoma riippuu täysin valitusta toimialasta

Yrityksen rekisteröiminen

Yrityksen perustamisesta tehdään ilmoitus Verohallintoon ja Kaupparekisteriin. Yhtiömuodosta riippuen tämän voi tehdä joko sähköisesti tai lomakkeella. Varmista etukäteen, että olet muistanut liittää mukaan tarvittavat liitteet ennen ilmoituksen tekemistä, jotta homma hoituu mahdollisimman sukkelasti. Ilmoituksen käsittelystä peritään palvelumaksu, joka sekin riippuu valitsemastasi yritysmuodosta. Rekisteröinnin yhteydessä voit myös ilmoittautua muihin Verohallinnon rekistereihin, jos se on tarpeellista yrityksesi kannalta.

Liiketilat ja välineet

Yrityksen perustaminen tulee oikeastaan sitä kalliimmaksi, mitä enemmän hankintoja tarvitsee tehdä ennen liiketoiminnan aloittamista. Tarvitsetko erillistä liike- tai työtilaa? Paremmalla sijainnilla olevat paikat ovat yleensä korkeampia vuokraltaan, mutta halvat tilat voivat olla hankalia löytää. Riippuukin siis ihan tilan käyttötarkoituksesta, onko tilan oltava mahdollisimman keskeisellä paikalla vai riittääkö, että tilassa on kaikki puitteet kohdallaan. Työvälineitä voi joko ostaa tai vuokrata. Varsinkin isot laitteet, joita käytetään paljon, voi olla järkevintä liisata.

Rahoitus

Kun olet selvittänyt yrityksen perustamisen alkukustannukset ja noin puolen vuoden kiinteät kustannukset, onkin aika miettiä, että mistä tämä raha saadaan. Rahoituksen määrä riippuu aivan yritystoiminnan laadusta. Rahoitus ei ole suuri ongelma, jos olet esimerkiksi yksityinen elinkeinonharjoittaja, jonka pääasiallinen työväline on tietokone ja teet työtä kotona. Jos kuitenkin olet vaikkapa avaamassa uutta liikettä tai ravintolaa, voivat aloituskustannukset paisua melkoisiksi jo ennen kuin yksikään asiakas on tuonut eurojaan sisään.

Aloittavan yrityksen rahoituksen yleisimmät hankintatavat ovat omat säästöt ja pankkilaina. Koska yrityksellä ei vielä ole liikevaihtoa, on yrittäjä usein vastuussa henkilökohtaisesti lainasta. Osakeyhtiöillä ja osuuskunnilla on enemmän mahdollisuuksia hankkia ulkopuolista rahoitusta esimerkiksi osakeannin kautta. Kannattaa myös tarkistaa, voisiko yrityksesi saada rahoitusta Finnveralta.

Markkinointi

Ilman markkinointia asiakkaiden on vaikea löytää yritystäsi. Kun olet laatinut budjetin, on hyvä katsoa, paljonko markkinointiin on käytettävissä rahaa. Aloittavalle yritykselle tärkeää on sähköinen läsnäolo. Nettisivujesi on oltava modernit ja uskottavat, mahdollinen portfolio tulee olla rajattu sellaisiin töihin, joita haluat tehdä jatkossakin ja yritykselläsi on oltava sosiaalisen median tilit. Sosiaalisen median markkinointi on suhteellisen edullista tai usein ilmaista verrattuna perinteiseen markkinointiin, mutta juuri siitä syystä myös kilpailua on valtavasti. Sinun tulee siis osata erottua kilpailijoistasi positiivisesti. Olemme kirjoittaneet aikaisemmin artikkelin, josta löytyy kattavasti vinkkejä aloittavan yrityksen markkinointiin.

Vakuutukset ja riskien kartoitus

Yrityksen perustaminen vaatii paljon ennakkotiedon hankkimista. Yksi tällaisista asioista on yritysvakuutukset. Osa vakuutuksista on pakollisia, mutta suurin osa on vapaaehtoisia. Vakuutuksista ei oikeastaan voikaan puhua ilman, että samalla käsittelee myös yritystoiminnan riskejä. Jokaisella yrityksellä on omat riskinsä, joita vastaan voidaan taistella esimerkiksi nimenomaan vakuutusten turvin. Vastuu- ja vahinkovakuutukset ovat sellaisia, jotka tulevat kysymykseen lähes kaikessa yritystoiminnassa. Muita vakuutuksia ovat esimerkiksi keskeytysvakuutus, kiinteistövakuutus, oikeusturvavakuutus ja yrittäjän tapaturmavakuutus.

Kirjanpito ja laskutus

Yhdenkertainen kirjanpito pienelle yritystoiminnalle on vielä helppo tehdä itse, mutta mitä suurempi yritys, sitä monimutkaisemmaksi kirjanpito muuttuu.

Jokainen yritys on kirjanpitovelvollinen. Yksityinen elinkeinonharjoittaja voi pitää yhdenkertaista kirjanpitoa, jos tietyt kriteerit eivät täyty, mutta muiden yritysten on pidettävä kahdenkertaista kirjanpitoa. Yhdenkertainen kirjanpito pienelle yritystoiminnalle on vielä helppo tehdä itse, mutta mitä suurempi yritys, sitä monimutkaisemmaksi kirjanpito muuttuu. Tästä syystä jo heti yrityksen perustamisen yhteydessä kannattaa hankkia hyvä kirjanpitäjä. Lähes jokainen yritys joutuu myös lähettelemään laskuja asiakkailleen. Laskutus on toinen toiminto, joka on monesti helppo ulkoistaa tilanteessa, jossa halutaan keskittyä pelkästään yrityksen ydintoimintoihin.

Henkilökunnan palkkaaminen

Yhtenä viimeisimpänä asiana yrityksen perustamisen jälkeen on mietittävä sitä, kuka tekee mitäkin. Onko henkilökunnan palkkaaminen välttämätöntä heti alkuun? Hoidetaanko tuotanto itse vai ulkoistetaanko se? Paljonko loppupeleissä haluat itse työskennellä yrityksessä? Useimmat yrittäjät joutuvat tekemään pitkiä päiviä ainakin alkuun, mutta on hyvä miettiä jo etukäteen, missä asemassa haluat olla esimerkiksi kahden vuoden kuluttua. Henkilökunnan palkkaamisesta ja rekrytoinnista löydät lisää täältä.

Edellinen artikkeliOsakeyhtiön perustaminen
Seuraava artikkeliMiksi kirjanpitoa täytyy tehdä?

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän
Captcha verification failed!
Captcha-käyttäjän tulos epäonnistui. ota meihin yhteyttä!