Osakeyhtiöitä on sekä julkisia (oyj) että yksityisiä (oy), riippuen siitä, missä yrityksen osakkeista käydään kauppaa. Julkisten osakeyhtiöiden osakkeista käydään julkista kauppaa. Tämä tarkoittaa esimerkiksi pörssiin listautumista. Julkisen osakeyhtiön osakepääoman on oltava vähintään 80 000 euroa, sillä on oltava toimitusjohtaja ja ainakin kolme jäsentä hallituksessa. Lisäksi julkisen osakeyhtiön on julkaistava osavuosi-...
Liiketoimintasuunnitelma Vaikka suunnitelman tekeminen on ajankohtaista aloittavalle yrittäjälle, kannattaa sitä pitää ajantasaisena myös liiketoiminnan jatkuessa. Hyvä liiketoimintasuunnitelma on apuna liiketoiminnan jatkuessa. Liiketoimintasuunnitelman tarkoituksena on kuvata aloittavan yrityksen toimintaa ja laskea toiminnan kannattavuutta sekä mahdollisuuksia menestymiseen. Liiketoimintasuunnitelmasta on hyötyä niin yrittäjille itselleen kuin ulkopuolisille rahoittajille. Suunnitelmasta rahoittajat saavat käsityksen siitä, kuinka yritys...