Yrityksen nimeäminen on tärkeä osa yrityksen perustamista. Nimen tulee noudattaa annettuja sääntöjä, mutta olla samalla mieleenpainuva ja uniikki. Vaikka varsinaisen nimen rinnalla onkin mahdollista käyttää tavaramerkkejä ja aputoiminimiä, on yrityksen nimellä silti tärkeä tehtävä mielikuvan muodostamisessa asiakkaiden ja muiden sidosryhmien mielissä.Millainen on hyvä toiminimi? Hyvä nimi on sellainen, joka jää...
Osakeyhtiöitä on sekä julkisia (oyj) että yksityisiä (oy), riippuen siitä, missä yrityksen osakkeista käydään kauppaa. Julkisten osakeyhtiöiden osakkeista käydään julkista kauppaa. Tämä tarkoittaa esimerkiksi pörssiin listautumista. Julkisen osakeyhtiön osakepääoman on oltava vähintään 80 000 euroa, sillä on oltava toimitusjohtaja ja ainakin kolme jäsentä hallituksessa. Lisäksi julkisen osakeyhtiön on julkaistava osavuosi-...
Liiketoimintasuunnitelma Vaikka suunnitelman tekeminen on ajankohtaista aloittavalle yrittäjälle, kannattaa sitä pitää ajantasaisena myös liiketoiminnan jatkuessa. Hyvä liiketoimintasuunnitelma on apuna liiketoiminnan jatkuessa. Liiketoimintasuunnitelman tarkoituksena on kuvata aloittavan yrityksen toimintaa ja laskea toiminnan kannattavuutta sekä mahdollisuuksia menestymiseen. Liiketoimintasuunnitelmasta on hyötyä niin yrittäjille itselleen kuin ulkopuolisille rahoittajille. Suunnitelmasta rahoittajat saavat käsityksen siitä, kuinka yritys...